VỤ VIỆC TRANH CHẤP QUYỀN TÁC GIẢ GIỮA NHẠC SĨ VŨ QUỐC VIỆT VÀ CÔNG TY VIETCOM

Vụ việc tranh chấp quyền tác giả thuộc lĩnh vực luật sở hữu trí tuệ

 

VỤ VIỆC TRANH CHẤP QUYỀN TÁC GIẢ

GIỮA NHẠC SĨ VŨ QUỐC VIỆT VÀ CÔNG TY VIETCOM

Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt kí hợp đồng bán ca khúc làm nhạc phim “Anh em nhà bác sĩ” với công ty Vietcom ngày 30/12/2009, trong đó có ca khúc “Hạnh phúc mong manh”. Sau đó, Vietcom đã đồng ý cho Galaxy Mobile kinh doanh mà không hỏi ý kiến nhạc sĩ Vũ Quốc Việt. Công ty TNHH MTV (đại diện cho Vũ Quốc Việt) lên tiếng cho rằng “Hạnh phúc mong manh” không phải là ca khúc độc quyền trong phim “Anh em nhà bác sĩ” mà thuộc quyền sở hữu của Vũ Quốc Việt.

Vấn đề nằm ở chỗ là trong hợp đồng giữa Vũ Quốc Việt và Công ty Vietcom không ghi tên của 2 ca khúc độc quyền, nên Vũ Quốc Việt thì nói phim Anh em nhà bác sĩ không độc quyền ca khúc Hạnh phúc mong manh, còn Vietcom thì ngược lại.

Trong hợp đồng giữa Vũ Quốc Việt và Công ty Vietcom không ghi tên 2 ca khúc độc quyền vì lúc ký hợp đồng thì nhạc sĩ Vũ Quốc Việt chưa sáng tác, nên chưa có tựa đề bài hát để ghi vào. Tuy nhiên trong một buổi liên hoan, có hàng chục nhân viên Vietcom tham gia, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt đã tuyên bố là ngoài 2 ca khúc độc quyền, sẽ “khuyến mãi” thêm cho Vietcom 1 ca khúc nữa.

Thật sự là giữa Công ty Vietcom và  nhạc sĩ Vũ Quốc Việt không có một giấy giao nhận nào về 2 ca khúc độc quyền như trong hợp đồng. Tuy nhiên, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt có giao cho Vietcom một đĩa nhạc, trên đó có ghi “Hạnh phúc mong manh nhạc film AENBS 2010 Vũ Quốc Việt”. Đĩa nhạc này là kết quả của quá trình làm việc giữa 2 phía. Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt thì nói rằng 2 ca khúc “Mơ ngày bình yên” và “Ngày em 20” là 2 ca khúc độc quyền, còn “Hạnh phúc mong manh” là ca khúc “khuyến mãi”. Bà Bảo Trâm, Giám đốc Công ty Vietcom lại nói 2 ca khúc “Mơ ngày bình yên” và “Hạnh phúc mong manh” là 2 ca khúc độc quyền còn “Ngày em 20” là ca khúc “khuyến mãi”. 

Sau đó thì nhạc sĩ Vũ Quốc Việt còn hợp tác với công ty TNHH Vianna để thực hiện CD-DVD với chính chủ đề “Hạnh phúc mong manh”. Điều này đã dẫn đến tranh chấp.

Nhận xét:

  • Tranh chấp nêu trên thuộc tranh chấp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, cụ thể tranh chấp quyền tác giả: vấn đề độc quyền hay không về ca khúc “Hạnh phúc mong manh”
  • “Hạnh phúc mong manh” do nhạc sĩ Vũ Quốc Việt sáng tác nên ông là tác giả của ca khúc này và có quyền chuyển giao quyền sở hữu đến công ty Vietcom. Như vậy, Công ty Vietcom được xác định là chủ sở hữu.
  • Vì trong hợp đồng kí kết giữa nhạc sĩ Vũ Quốc Việt và Vietcom không có ghi cụ thể tên của 2 ca khúc mà Vietcom độc quyền vì lúc kí nhạc sĩ chưa sáng tác. Đồng thời khi giao nhận thì nhạc sĩ Vũ Quốc Việt có đưa cho Vietcom một đĩa nhạc chỉ ghi “Hạnh phúc mong manh nhạc film AENBS 2010 Vũ Quốc Việt” mà không có bất cứ chữ “độc quyền” nào cả.
  • Sau khi hoàn thành hợp đồng, công ty Vietcom cũng không kí phụ lục hợp đồng hay một hợp đồng khác để xác định đâu là 2 ca khúc độc quyền, đâu là ca khúc được khuyến mãi mà nhạc sĩ Vũ Quốc Việt đưa cho Vietcom.
  • Như vậy, chỉ có thể xác định được trong 3 ca khúc mà nhạc sĩ Vũ Quốc Việt bán cho Vietcom thì có 2 ca khúc Vietcom được độc quyền nhưng lại không thể khẳng định là “Hạnh phúc mong manh” là chủ sở hữu độc quyền.
  • Vì vậy, mà hành động của nhạc sĩ với công ty Vianna đã không vi phạm Luật sở hữu trí tuệ, vì đây là quyền tài sản của tác giả quy định tại Điều 20 Luật này.(Sản phẩm của FTC. Lưu hành nội bộ)