VỀ THĂM MẸ

Thơ của Phạm Duy Khương

VỀ THĂM MẸ

Con đã về thăm mẹ, mẹ ơi

Mẹ ở nơi đó, nhớ con không.

Hơi ấm của mẹ, như vừa mới.

Sưởi ấm cho con, cả cuộc đời.

Con cùng mẹ, nguyện cầu đắc quả.

Phật độ trì, toả ánh hào quang.

Sáng soi, cho thế giới an lành.

Con xin được, mãi làm con mẹ!

****Chấp bút khai ngôn: Phạm Duy Khương****

(Sản phẩm của FTC Việt Nam. Lưu hành nội bộ)