ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA VIỆC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ VÀ THÀNH LẬP CÔNG TY

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA VIỆC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ VÀ THÀNH LẬP CÔNG TY

 1. Luật

- Luật Doanh nghiệp 2020

- Nghị định 01/2021/NĐ-CP (HKD T

 1. Thẩm quyền giải quyết hồ sơ:

- Đối với hộ kinh doanh: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Đối với công ty: Sở Kế hoạch và đầu tư

 1. Ưu điểm và Nhược điểm của hộ kinh doanh

a) Ưu điểm:

- Thủ tục thành lập hộ kinh doanh đơn giản, quy mô hoạt động nhỏ, phù hợp với mô hình kinh doanh nhỏ lẻ,

- Các thủ tục về thuế đơn giản, dễ dàng

b) Nhược điểm :

- Không có tư cách pháp nhân và con dấu riêng. Tuy nhiên nếu chủ hộ vẫn có thể tự khắc con dấu hình chữ nhật, có tên hộ kinh doanh và địa chỉ hộ kinh doanh, mã số thuế (nếu cần).

- Đăng ký hộ kinh doanh cá thể có thể là cá nhân hoặc hộ gia đình.

-Điều 86. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

 1. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.” => Chưa có hướng dẫn cụ thể

- Được phép sử dụng không quá 10 lao động, từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

- Cá nhân, hộ gia đình này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.

- Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

* Chú ý :

- Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

- Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 88 Nghị định 01/20221 NĐ-CP

Điều 88. Đặt tên hộ kinh doanh

 1. Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
 2. a) Cụm từ “Hộ kinh doanh”;
 3. b) Tên riêng của hộ kinh doanh.

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

 1. Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.
 2. Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.
 3. Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện..”

4. Ưu điểm và Nhược điểm của công ty

Ưu điểm của công ty:

 • Công ty có tư cách pháp nhân, cơ cấu tổ chức chặt chẽ, hoạt động tổ chức quy mô lớn nên dễ thu hút đầu tư của các đối tác.
 • Khả năng huy động vốn của các loại hình công ty cao hơn so với hộ kinh doanh vì có thể phát hành cổ phiếu, trái phiếu, tăng thành viên góp vốn và đi vay các cơ sở tín dụng cao hơn.

Nhược điểm của công ty:

 • Do có cơ cấu chặt chẽ nên được pháp luật quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của cty nên về chế độ thuế, kiểm toán, và số thuế phải nộp căn cứ vào doanh thu sẽ cao hơn
 • Thủ tục thành lập công ty phức tạp hơn so với thành lập hộ kinh doanh cá thể nên khi thành lập công ty sẽ tốn nhiều thời gian và chi phí hơn.
 • Thủ tục giải thể công ty cũng phức tạp và tốn nhiều thời gian hơn so với chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể.