THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FTC VIỆT NAM Địa chỉ: Toà nhà FTC, Xóm 1, Xuân Nẻo, Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương. CS1: Số 5 Đọc thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FTC VIỆT NAM Địa chỉ: Toà nhà FTC, Xóm 1, Xuân Nẻo, Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương. CS1: Số 5 Đọc thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FTC VIỆT NAM Địa chỉ: Toà nhà FTC, Xóm 1, Xuân Nẻo, Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương. CS1: Số 5 Đọc thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TUYỂN SINH
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TUYỂN SINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FTC VIỆT NAM Địa chỉ: Toà nhà FTC, Xóm 1, Xuân Nẻo, Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương. CS1: Số 5 Đọc thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FTC VIỆT NAM Địa chỉ: Toà nhà FTC, Xóm 1, Xuân Nẻo, Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương. CS1: Số 5 Đọc thêm

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN KHI ĐI PHỎNG VẤN
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN KHI ĐI PHỎNG VẤN

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN KHI ĐI PHỎNG VẤN   Tiêu chí Điểm đánh giá Chấm điểm 1 Đọc thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2023
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2023

Tuyển dụng nhân sự năm 2023 Đọc thêm

QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN
QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Thực hiện theo quy trình chuẩn cho các ứng cử viên ứng tuyển theo các vị trí công việc. Đọc thêm

Nhân viên Tuyển sinh FTC
Nhân viên Tuyển sinh FTC

Nhân viên Tuyển sinh làm việc tại Trung tâm Giáo dục Kỹ năng sống FTC Đọc thêm