TUYỂN DỤNG BỔ SUNG NHÂN SỰ NĂM 2022
TUYỂN DỤNG BỔ SUNG NHÂN SỰ NĂM 2022

Tuyển dụng bố sung nhân sự năm 2022 Đọc thêm

TRANG TIN TUYỂN DỤNG
TRANG TIN TUYỂN DỤNG

liên tục tuyển dụng nhân viên hành chính và nhân viên kinh doanh. Đọc thêm

QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN
QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Thực hiện theo quy trình chuẩn cho các ứng cử viên ứng tuyển theo các vị trí công việc. Đọc thêm

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN - MÔN VĂN HÓA
TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN - MÔN VĂN HÓA

Giáo viên hướng dẫn giảng dạy các môn văn hóa theo khung chương trình mà trung tâm đã ban hành và công bố. Đọc thêm

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN - MÔN NĂNG KHIẾU
TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN - MÔN NĂNG KHIẾU

Giáo viên hướng dẫn giảng dạy các môn văn hóa theo khung chương trình mà trung tâm đã ban hành và công bố. Đọc thêm

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN - MÔN KỸ NĂNG
TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN - MÔN KỸ NĂNG

Giáo viên hướng dẫn giảng dạy các môn văn hóa theo khung chương trình mà trung tâm đã ban hành và công bố. Đọc thêm

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN - MÔN THƯỜNG THỨC
TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN - MÔN THƯỜNG THỨC

Giáo viên hướng dẫn giảng dạy các môn văn hóa theo khung chương trình mà trung tâm đã ban hành và công bố. Đọc thêm

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN - MÔN NGOẠI KHÓA
TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN - MÔN NGOẠI KHÓA

Giáo viên hướng dẫn giảng dạy các môn văn hóa theo khung chương trình mà trung tâm đã ban hành và công bố. Đọc thêm

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ VĂN PHÒNG
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ VĂN PHÒNG

Nhân viên các phòng ban tại Công ty. Làm việc theo chế độ và quy định của Công ty. Đọc thêm

Nhân viên kinh doanh Làm Việc Tại Huyện Cư Trú
Nhân viên kinh doanh Làm Việc Tại Huyện Cư Trú

Trực tiếp thực hiện hoạt động bán hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ của công ty đến các đối tượng kinh doanh, đối tượng tiêu dùng; Đọc thêm

Nhân viên Tuyển sinh
Nhân viên Tuyển sinh

Nhân viên Tuyển sinh làm việc tại Trung tâm Giáo dục Kỹ năng sống FTC ONE - Đồng Đăng. Đọc thêm

Nhân viên Y tế Làm Việc Tại Phòng Khám
Nhân viên Y tế Làm Việc Tại Phòng Khám

Tuyển nhân viên y tế làm việc tại Bảo Xuân Đường, Dốc Quýt - tt Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn. Đọc thêm