Trách nhiệm của luật gia, luật sư đối với Người Dân

Trách nhiệm của luật gia, luật sư đối với người dân

NV 

Trong xã hội văn minh, mọi người đều có quyền bình đẳng, quyền bất khả xâm phạm về thân thể, quyền được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người trong số chúng ta đều được bảo vệ một cách toàn vẹn, đâu đó vẫn có những trường hợp quyền, lợi ích hợp pháp của chính mình bị xâm phạm bởi chủ thể khác. Do đó xã hội tồn tại nghề gọi là luật sư- người bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho thân chủ, người bảo vệ pháp luật, thượng tôn pháp luật.

Để trở thành luật gia, luật sư tài giỏi trước hết người đó cần có trách nhiệm, trách nhiệm trước pháp luật, trách nhiệm với nhân dân. Hiểu được điều đó, tại FTC LAW luôn đặt hai chữ trách nhiệm lên hàng đầu. Với phương châm “Thượng tôn pháp luật- Phụng sự nhân dân”.

FTC LAW luôn hết mình vì dân khi được ủy quyền giải quyết vụ án. Nhiệt tình, chủ động trong công việc nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc cho người dân, đảm bảo được quyền và lợi ích của người ủy quyền một cách tốt nhất.

Luôn dùng cái tâm để làm nghề, nhiệt huyết với công việc, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

Đảm bảo bảo mật thông tin, không chuyển giao, tiết lộ bất cứ thông tin nào về thân chủ cho người thứ ba.

Tôn trọng sự lựa chọn, quyết định của thân chủ.

"Sản phẩm của FTC LAW, Lưu hành nội bộ"