TÔN GIÁO HY LẠP CỔ ĐẠI

Văn minh Hy Lạp cổ đại, nền móng của văn minh phương tây

TÔN GIÁO HY LẠP CỔ ĐẠI

Tôn giáo Hy Lạp cổ đại bao gồm bộ sưu tập tín ngưỡng, nghi lễ và thần thoại bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại dưới hình thức cả tôn giáo công cộng và tập tục tôn giáo phổ biến. Các nhóm này đủ khác nhau để có thể nói về các tôn giáo Hy Lạp hoặc "giáo phái" ở số nhiều, mặc dù hầu hết trong số họ có chung điểm tương đồng.

Hầu hết Hy Lạp cổ đại ghi nhận mười hai vị thần lớn Olympia và các nữ thần - Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Ares, Aphrodite, Apollo, Artemis, Hephaestus, Hermes, và một trong hai Hestia hoặc Dionysus - mặc dù các triết học như chủ nghĩa khắc kỷ và một số hình thức của chủ nghĩa Platon sử dụng ngôn ngữ dường như giả định một vị thần siêu việt duy nhất. Việc thờ phụng các vị thần này và một số vị thần khác đã được tìm thấy trên khắp thế giới Hy Lạp, mặc dù họ thường có các văn bia khác nhau để phân biệt các khía cạnh của vị thần và thường phản ánh sự hấp thụ của các vị thần địa phương khác vào danh sách các vị thần thời Hellenic.

Các tập tục tôn giáo của người Hy Lạp đã vượt ra khỏi Hy Lạp đại lục, đến các đảo và bờ biển Ionia ở Tiểu Á, đến Magna Graecia (Sicily và miền nam nước Ý), và đến các thuộc địa Hy Lạp rải rác ở Tây Địa Trung Hải, như Massalia (Marseille). Các tôn giáo đầu tiên của Ý như Etruscan chịu ảnh hưởng của tôn giáo Hy Lạp trong việc hình thành phần lớn tôn giáo La Mã cổ đại.

Trong số những điều còn tồn tại từ thời Hy Lạp cổ đại đến ngày hôm nay, thần thoại Hy Lạp chắc chắn là điều bền bỉ nhất. Đầu tiên được người La Mã nhận lấy và cải biến giữa lúc thế giới Hy Lạp còn tồn tại (khoảng 300 BC), thần thoại và danh sách phân vai các vị thần, người thế tục, và sinh vật đã chứng tỏ là một nguồn cảm hứng to lớn đối với các nghệ sỹ Phục hưng, thi sỹ Anh, và các nhà làm phim thế kỷ 20.

(Sản phẩm của FTC. Lưu hành nội bộ)