THỦ TỤC CHẤM DỨT ĐĂNG KÍ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

THỦ TỤC CHẤM DỨT ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

  1. Hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh gồm có:

- Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh.

- Trong thông báo phải ghi rõ thông tin của công ty mẹ, địa điểm kinh doanh và chi nhánh chủ quản (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh). Thông báo phải do người đại diện theo pháp luật/ người đứng đầu chi nhánh ký, đóng dấu. 

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực cá nhân của người tiến hành thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh (CMND/CCCD/hộ chiếu).

- Giấy ủy quyền cho người khác thực hiện việc nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh (trường hợp ủy quyền cho người khác thực hiện.

  1. Trình tự nộp hồ sơ:

Hiện nay, khi tiến hành thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp có thể chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng ĐKKD hoặc nộp hồ sơ online. 

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh qua mạng như sau:

Nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ ;

Thời hạn giải quyết: 3-5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng ĐKKD ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh;

Khi nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ thì mang hồ sơ bản giấy đến bộ phận một cửa phòng ĐKKD và nhận kết quả.

LƯU Ý CẦN BIẾT KHI GIẢI THỂ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH:

Trường hợp địa điểm kinh doanh không cùng tỉnh, thành phố với trụ sở chính, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tới cơ quan thuế trực tiếp quản lý địa điểm kinh doanh để chấm dứt hiệu lực mã số thuế cấp đối với địa điểm kinh doanh và hoàn thành các khoản nợ tiền thuế nếu có.

Doanh nghiệp cũng cần phải gửi thông báo đến khách hàng, đối tác về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh của mình, đồng thời thực hiện ngay việc thu dọn, tháo dỡ biển hiệu của địa điểm kinh doanh.

"Sản phẩm thuộc FTC Việt Nam. Lưu hành nội bộ"