THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở TRUNG QUỐC CẦN GÌ?

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở TRUNG QUỐC CẦN GÌ?

Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ như đã nêu tại Thành phần hồ sơ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật);

Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí.

THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở TRUNG QUỐC

 1. Công tác chuẩn bị

Trước khi nộp hồ sơ đăng kí tại cơ quan đăng kí, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 1. Bằng chứng về nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hợp pháp, đảm bảo công ty đã tồn tại trên 2 năm;
 2. Giấy xác nhận tín dụng của ngân hàng;
 3. Văn bản chỉ định trưởng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài do người có thẩm quyền kí;
 4. Ký hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh tại Trung Quốc (tối thiểu 12 tháng).

Các mục 1, 2, 3 cần được công chứng bởi văn phòng công chứng nước ngoài và có xác nhận của Đại sứ quán Trung Quốc.

 1. Đăng kí

Doanh nghiệp cần nộp các giấy tờ dưới đây để được cấp giấy chứng nhận đăng kí văn phòng đại diện:

 1. Đơn đề nghị thành lập Văn phòng đại diện thường trú của doanh nghiệp nước ngoài;
 2. Bằng chứng về nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hợp pháp, đảm bảo công ty đã tồn tại trên 2 năm;
 3. Giấy chứng nhận tín dụng do các tổ chức tài chính có giao dịch kinh doanh với công ty nước ngoài cấp;
 4. Điều lệ của doanh nghiệp nước ngoài;
 5. Văn bản ủy quyền do doanh nghiệp nước ngoài cấp cho người được ủy quyền ký kết;
 6. Văn bản cử trưởng đại diện và giấy ủy quyền cho trưởng đại diện do người có thẩm quyền kí;
 7. Chứng minh nhân dân, sơ yếu lí lịch và 3 ảnh của trưởng đại diện và đại diện, bản sao hộ chiếu;
 8. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng bất động sản tại đặt văn phòng đại diện.

     3. Giai đoạn tiếp theo

Sau khi đăng kí văn phòng đại diện thường trú tại cơ quan đăng kí, văn phòng đó phải thực hiện các thủ tục tiếp theo với cơ quan thuế, ngân hàng và các ban ngành khác:

 1. Nộp con dấu

Văn phòng đại diện cần nộp hồ sơ đến công ty khắc dấu được công an chỉ định để khắc dấu văn phòng đại diện và nộp hồ sơ. Con dấu được dùng để đóng lên tất cả các tài liệu là con dấu chính thức của văn phòng đại diện.

 1. Thông báo

Văn phòng đại diện sau khi được đăng kí phải thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin do cơ quan đăng kí chỉ định

 1. Đăng kí thuế

Văn phòng đại diện cần làm thủ tục đăng kí với cơ quan thuế, đồng thời xác định phương pháp tính thuế áp dụng, lập lộ trình nộp thuế, phương pháp kê khai thuế….

 1. Mở tài khoản ngân hàng

Văn phòng đại diện có thể mở tài khoản Nhân dân tệ cơ bản tại một ngân hàng được chọn. Sau khi ngân hàng chấp thuận nộp hồ sơ ngoại hối, tài khoản Nhân dân tệ có thể được sử dụng để nhận tiền văn phòng do các công ty nước ngoài phân bổ.

 1. Thời gian đăng kí

 

STT

Hạng mục dịch vụ

Ngày làm việc

1

Đăng kí với cơ quan đăng kí địa phương

5

2

Khắc dấu văn phòng và lưu hồ sơ

1

3

Thông báo

1

4

Đăng kí thuế

1

5

Mở tài khoản ngân hàng

7

 

 

15 ngày

 

THÔNG BÁO VỚI CƠ QUAN ĐĂNG KÍ KINH DOANH VIỆT NAM

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 • Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (Phụ lục II-8, Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Doanh nghiệp phải gửi thông báo việc chính thức thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài trong vòng 30 ngày làm việc đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký để bổ sung thông tin về văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Người đại diện theo pháp luật gửi trực tiếp Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tới Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 3: Nhận kết quả

Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin về văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí lập văn phòng đại diện ở nước ngoài:

Phí: Không

Lệ Phí: Lệ phí đăng ký: 50.000 đồng.

Yêu vầu và điều kiện khi thông báo thành lập văn phòng đại diện ở nước ngoài:

Việc doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài thì thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký

(Sản phẩm FTC Việt Nam. Lưu hành nội bộ)