SỬA CHỮA ĐIỆN THƯỜNG NHẬT

SỬA CHỬA ĐIỆN THƯỜNG NHẬT.

Sửa chữa điện trong nhà luôn được tất cả cánh mày râu quan tâm, và đặc biệt quan trọng trong tất cả các hộ gia đình, nhưng phải làm như thế nào để nắm được hệ thống điện cơ bản, cách sửa chữa như thế nào cho chuẩn mực sao cho đảm bảo an toàn cho hộ gia đình bạn.  Chính vì vậy trung tâm chúng tôi nhận đào tạo lớp bồi dưỡng kỹ năng sửa chữa điện thường nhật.

     1. Đối tượng tham gia.

     2. Ngày dự kiến khai giảng.

     3. Thời gian học.

- Diễn ra trong vòng 5 ca học, mỗi ca diễn ra trong vòng 4 giờ đồng hồ.

- Lớp học diễn ra các ngày trong tuần, các giờ trong ngày, linh hoạt cho tất cả mọi người.

     4. Giáo trình giảng dạy.

- Giảng viên soạn thảo chương trình và nội dung dạy.

     5. Hình thức học.

- Các em có thể học theo 2 phương thức ,là học online, hoặc trực tiếp đến lớp.

     6. Thù lao đóng góp.

- Thù lao đóng góp, 1.090.000 đồng/ khóa học/ người. chưa bao gồm tài liệu, giáo trình và phí sinh hoạt.