QUANG LỘ

Thơ của Luật gia Phạm Duy Khương

Quang Lộ

Sóng gió đường đời, ngàn phương tới 

Gian khổ mây mù, vạn kiếp tu 

Dẫu cho mai vàng, đông chi nở 

Đào diệp khoe sắc, đón xuân về.

Xa quê cầu thực, cầu quan lộ 

Bừng bừng nhiệt huyết, chảy trong tim 

Trí trai ắt gắng, tài vinh hiển. 

Khí thế nam nhân, không thẹn lòng.

****Chấp bút khai ngôn: Luật gia Phạm Duy Khương****

"Sản phẩm của FTC Việt Nam. Lưu Hành Nội Bộ"