Khóa Bồi Dưỡng - Thường Thức

Thương hiệu: FTC GROUPS

Mã sản phẩm: FTC-0002

Tình trạng: 99999

Liên hệ

Thường thức, cũng gọi là phổ thông tri thức, nghĩa là sự tri thức mà ở đời ai nấy đều phải có, để ứng dụng trong đời của mình. Cái danh từ nầy, tiếng Pháp kêu là Connaissances usuelles. Usuelles nghĩa là thường dùng, dùng hằng ngày". 

Thuộc tính

  • Đơn vị tính : Khóa bồi dưỡng 05 ca học. Mỗi ca học 4h đồng hồ.

Mô tả

Thường thức, cũng gọi là phổ thông tri thức, nghĩa là sự tri thức mà ở đời ai nấy đều phải có, để ứng dụng trong đời của mình. Cái danh từ nầy, tiếng Pháp kêu là Connaissances usuelles. Usuelles nghĩa là thường dùng, dùng hằng ngày". Cái tri thức đã là thường dùng, dùng hằng ngày, thì nó cần cho đời người là dường nào. Cho nên có thể nói rằng người ta ở đời, không có thường thức, không được; mà ai có nhiều thường thức chừng nào, hay chừng nấy, tiện lợi cho đời mình chừng nấy.

27 

Chú ý: Không sử dụng các định dạng HTML!

Chưa tốt            Tốt

Sản phẩm Liên quan