PHÒNG TRỊ BỆNH SÂU HẠI CAM QUÝT

Làm cho cây trồng khỏe, giảm thiểu nguy cơ gây bệnh cho cây, cải thiện năng xuất cho cây, tăng thêm thu nhập cho người dân và các nhà phân phối của địa phương. phát hiện sâu bệnh kịp thời và giúp nông dân trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Nắm vững kiến thức để có thể áp dụng thực tiễn cũng như phổ biến cho người khác.

PHÒNG TRỊ BỆNH SÂU HẠI CAM QUÝT 

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:

- Làm cho cây trồng khỏe, giảm thiểu nguy cơ gây bệnh cho cây, cải thiện năng xuất cho cây, tăng thêm thu nhập cho người dân và các nhà phân phối của địa phương. phát hiện sâu bệnh kịp thời và giúp nông dân trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Nắm vững kiến thức để có thể áp dụng thực tiễn cũng như phổ biến cho người khác. 

Sau khi học xong chương trình này,giúp chúng ta nhận thức được giá trị cốt lõi của việc phòng bệnh sâu hại cho các loại cây ăn quả nói chung và cam, quýt nói riêng, cũng như cách thức chăm sóc cho cây trồng làm sao được khỏe mạnh, năng suất nhất.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG KHUNG:

Sản xuất cam quýt đã phát huy tác dụng quan trọng đối với thúc đẩy xây dựng nông thôn mới, giúp nông dân tăng thu nhập làm giàu, thúc đẩy phát triển kinh tế ở những nước có ngành nông nghiệp chiếm tỉ trọng cao trong nền kinh tế quốc dân.

1. Bệnh hại có tính xâm nhiễm cam quýt và cách phòng trị .

2. Bệnh hại có tính phi lây nhiễm cam quýt cà phòng trị.

3. Ve hại cam quýt và phòng trị.

4. Sâu hại chủ yếu cam quýt và phòng trị.

5. Sâu hại có tính sinh vật khác và phòng trị - Dược hại - Nông dược cấm dùng, hạn chế dùng và thường dùng trong sản xuất cam quýt.

Hy vọng đây là một cong trình nghiên cứu nghiêm cẩn, đi sâu vào tính chất cây trồng và hình ảnh rõ ràng phong phú, để tiến thêm một bước nâng cao trình độ phòng và khống chế bệnh sâu hại trong sản xuất cam quýt để giúp những người đi sâu nghiên cứu cây camquyt, người giảng dạy kỹ thuật và đông đảo người sản xuất camquyts nâng cao kỹ năng thực tế.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG CHI TIẾT:

Ca học 1: Bệnh hại có tính xâm nhiễm cam quýt và cách phòng trị.

- Kiến thức: Giúp chúng ta hiểu được như thế nào là bệnh xâm nhiễm, biết được các tính năng nhược điểm của bệnh qua đó tìm cách phòng bệnh.

- Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã học được để tìm ra hướng giải quyết và điều trị, phòng bệnh hại có tính xâm nhiễm lên cam quýt.

- Năng lực: Thường xuyên học hỏi, tìm tòi những thông tin liên quan đến cách phòng bệnh để có thể áp dụng một cách hiệu quả.

Ca học 2: Bệnh hại có tính phi lây nhiễm cam quýt và phòng trị.

- Kiến thức: Hiểu được thế nào là bệnh hại có tính phi lây nhiễm và tìm được những yếu tố quan trọng do thiếu hoặc thừa một loại nguyên tố nào đó dẫn đến ảnh hưởng của sản lượng và phẩm chất cam quýt.

- Kỹ năng: Vận dụng những kiến thức đã biết, tìm kiếm các chất dinh dưỡng còn thiếu để bổ xung cho cây, áp dụng các phương pháp để bệnh hại không lây nhiễm qua cây.

- Năng lực: tìm kiếm nguy cơ lây bệnh, cách khác phục và bảo vệ cam quýt để bệnh hại không lây nhiễm qua sản lượng.

Ca học 3: Ve hại cam quýt và phòng trị.

- Kiến thức: Hiểu được triệu chứng của ve hại, tập tính sinh hoạt, và phương pháp phòng trị bệnh hại qua đó giải quyết để ve hại không xâm chiếm hoặc làm hại đến chất lượng sản phẩm.

- Kỹ năng: Hiểu biết về cách xâm hại của ve và lên phương án phòng tránh nguy cơ xâm hại của ve, rút ra kinh nghiệm, để điều trị dứt điểm của ve hại.

- Năng lực: tìm hiểu các thông tin, trang mạng để học hỏi thêm nhiều kiến thức hơn về cách phòng trị ve hại.

Ca học 4: Sâu hại chủ yếu cam quýt và phòng trị.

- Kiến thức: Nắm được nhưng kiến thức cơ bản về các loại sâu hại, tập tính sinh hoạt của sâu hại, cách phòng tránh sâu hại và phương hướng giải quyết, phòng tránh bệnh sâu hại.

- Kỹ năng: Lựa chọn phương án giải quyết vấn đề của sâu hại, nắm bắt được thời gian sâu hại xâm chiếm lên cam quýt, và tìm kiếm cách phòng tránh triệt để sâu hại.

- Năng lực: Chú ý quan sát, chăm chỉ học hỏi, tìm kiếm các thông tin liên quan để có thể rút ra được các kinh nghiệm phù hợp.

Ca học 5: Sâu hại có tính sinh vật khác và phòng trị - Dược hại - Nông dược cấm dùng, hạn chế dùng và thường dùng trong sản xuất cam quýt.

- Kiến thức: Hiểu được mối nguy hiểm của sâu bệnh có tính chất sinh vật, những thuốc đặc trị cho sâu bệnh và không nên dùng trong sản xuất cam quýt ,nắm được những yếu tố và cách phòng trị sâu hại sinh vật

- Kỹ năng: Chọn được loại thuốc phù hợp để điều trị dứt điểm tính năng gây hại của sâu bệnh, cách phòng tránh sâu hại, làm tốt các kỹ năng phòng trống các loại sâu bênh, tim ra kế hoạch và thời gian thực hiện phòng tránh sâu bệnh.

- Năng lực: Tìm tòi học hỏi những kiến thức đã có và tìm kiếm trên mạng để áp dụng vào thực tiễn.

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY:

- Xây dựng theo tiết chế, mỗi ca 04h đồng hồ. Chương trình khung thiết kế 05 ca.

TIÊU CHUẨN NGƯỜI THỰC HIỆN GIẢNG DẠY:

- Thực hiện theo tiêu chuẩn giáo viên, người hướng dẫn chương trình theo quy định hiện hành.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG, VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC:

- Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn của khóa học đã được phê duyệt, cấp giấy chứng nhận theo đúng tiến trình và năng lực thực sự của học viên.