Mượn sách thư viện Trung tâm FTC ONE.

Có rất nhiều sách bổ ích để đọc và tìm hiểu.

 Đọc sách là cách tốt nhất để chau rồi kiến thức và tích lũy cũng như để hoàn thiện bản thân. Trung Tâm giáo dục kỹ năng sống FTC ONE có các loại sách cho mượn như

1- Sách pháp luật và pháp lý

2- Kỹ năng sống

3- Y học cổ truyền

4- Đạo đức

5- Xem tử vi 12 con giáp

6- Excel, Word cho người bắt đầu.

Và  nhiều loại sách có giá trị khác cho bộ não của bạn.

Anh-muon-sach