CHỮ KÝ SỐ VÀ CÔNG DỤNG CỦA CHỮ KÝ SỐ.

Chữ ký số là một thiết bị đã mã hóa tất cả các dữ liệu, để thực hiện trong giao dịch điện tử hay qua mạng internet

CHỮ KÝ SỐ VÀ CÔNG DỤNG CỦA CHỮ KÝ SỐ

Chữ ký số là một thiết bị đã mã hóa tất cả dữ liệu, thông tin của một doanh nghiệp, được thực hiện trong giao dịch điện tử hay qua mạng internet.

Những công dụng của chữ ký số:

1. Giúp cho việc trao đổi dữ liệu dễ dàng và nhanh chóng. Đảm bảo tính pháp lý, tiết kiệm thời gian.

2. Dùng để ký hợp đồng với các đối tác làm ăn trực tuyến.

3. Chữ ký số là bằng chứng chống chối bỏ trách nhiệm trên nội dung đã ký vì nó có tính bảo mật và chính xác cao.

4. Chữ ký số dùng để kê khai nộp thuế qua trực tuyến, hải quan điện tử, giao dịch ngân hàng, ký hóa đơn điện tử, chứng khoán điện tử, cơ quan hành chính,... mà không phải in các tờ kê khai và đóng dấu đỏ nữa.

Nên chữ ký số là rất cần thiết và tiện lợi, chúng tôi nhận hỗ trợ các thủ tục tạo chữ ký số cho các doanh nghiệp hoặc công ty mới. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Phone/zalo: 0912 468 505. Website: Kynangsongftcone.com.

cks