PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI , LŨ LỤT, SẠT LỞ

Các hiện tượng thiên tai, lũ lụt, sạt lở, là do sự biến đổi của khí hậu và tác động của con người gây nên.

PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI , LŨ LỤT, SẠT LỞ

Thiên tai là hiện tượng biến đổi khí hậu và một phần do con người thiếu ý thức trong bảo vệ môi trường dẫn đến ô nhiễm, vì thế thiên nhiên bị ảnh hưởng, những việc làm như khai thác rừng bừa bãi, đánh bắt thủy hải sản hay việc sả thải trái pháp luật từ đó các hiện tượng như hạn hán lũ lụt, lũ quét ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống con người.

Nói đến thiên tai thì Việt Nam chúng ta là một trong những nước chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong các thiên tai thì bão, lũ lụt là thường xuyên và nguy hiểm nhất, ngoài ra sạt lở hay hạn hán cũng gây trở ngại cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Về quan điểm phòng chống thiên tai lũ lụt, sạt lở... của nhà nước và toàn dân, toàn xã hội, đều hướng đến mục tiêu chung " phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tổn thất về người và tài sản"

Phòng, chống thiên tai là quá trình mang tính hệ thống trong đó bao gồm các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục. Khi có thiên tai sảy ra các cấp chính quyền cùng phối hợp trực tiếp và huy động lực lượng tại chỗ để ứng  phó kịp thời.

anh-lu