HIỂU THẾ NÀO LÀ HỖ TRỢ

Hỗ trợ nghĩa là trợ giúp những gì mà người khác chưa biết hoặc không nắm rõ.

HIỂU THẾ NÀO LÀ HỖ TRỢ

Hai từ "hỗ trợ" ở đây chúng ta hiểu theo đúng nghĩa là giúp đỡ, hay đỡ đần người khác khi gặp khó khăn. ví vụ như một ai đó gặp khó khăn về vấn đề như việc làm sổ đỏ, hay tách bìa ... Thì chúng ta là những người đã nắm được rất rõ những điều mà pháp luật pháp lý ban hành và quy định. Từ đó chúng ta đứng ra thay mặt họ đòi lại công lý và dành lại sự công bằng mà mỗi người dân chúng ta có quyền được hưởng.

Trong luật pháp của nhà nước hiện hành có những quy định nhất định, nhưng hầu như người dân chúng ta không phải ai cũng có thể biết và nắm rõ và hiểu được hết các quy định mà pháp luật, pháp lý đã ban hành đâu ạ. Vậy nên đã có rất nhiều người dân vì thiếu sự hiểu biết mà đã phải chịu sự thiệt thòi bởi những kẻ sấu, tham lam làm hại hay chiếm đoạt mà chở thành những nạn nhân đáng thương.

Chúng ta dựa trên các quy định mà pháp luật cho phép để hỗ trợ cho những người dân thiếu hiểu biết gặp khó khăn, chúng ta sẽ từng bước một dựa theo pháp lý mà hoàn thành các thủ tục thay họ, mà đòi lại sự công bằng cho những người đã đặt niềm tin và sự tin tưởng đối với chúng ta, Chúng ta là những người đứng về phía công lý để thay cho những nạn nhân đòi lại công lý.

KKK