XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP (MH02-LV1/01-02)

Tình huống khẩn cấp là những sự kiện, biến cố diễn ra trong đời sống chính trị - xã hội, gây nên sự bất ổn định hoặc có khả năng trực tiếp gây nên sự bất ổn định chính trị - xã hội, đòi hỏi phải áp dụng những giải pháp cấp thiết để giải quyết.

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:

 Tình huống khẩn cấp gắn với một sự kiện bất ngờ có khả năng và nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng, bất ổn về kinh tế, chính trị, môi trường cho cộng đồng xã hội và có khả năng gây ra những thiệt hại to lớn cho nhà nước và xã hội hoặc địa bàn lãnh thổ. Trường hợp thiệt hại lớn còn gọi là các thảm họa (thiên tai, hỏa hoạn, bão lụt, sóng thần, dịch bệnh…) khi nó vượt quá khả năng đối phó và khắc phục với các nguồn lực hiện có.

Như vậy, có thể hiểu: tình huống khẩn cấp là những sự kiện, biến cố diễn ra trong đời sống chính trị - xã hội, gây nên sự bất ổn định hoặc có khả năng trực tiếp gây nên sự bất ổn định chính trị - xã hội, đòi hỏi phải áp dụng những giải pháp cấp thiết để giải quyết.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG KHUNG:

Xử lý tình huống khẩn cấp là quá trình lên kế hoạch, tổ chức, quản lý các nguồn lực và xác định trách nhiệm của các chủ thể (Chính phủ, chính quyền, tổ chức tình nguyện, cá nhân, cộng đồng) để đối phó với các khía cạnh của tình huống khẩn cấp nhằm ứng phó, phục hồi hậu quả có thể xảy ra.

1. Giao thông công cộng. Thiên tai.

2. Trị an xã hội. Sống ở đô thị.

3. Sống ở nông thôn.

4. Những điều cần biết về cấp cứu.

5. Xây dựng bài kiểm tra thu hoạch kết quả học tập cuối khóa học để cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG CHI TIẾT:

 Ca học 1: Giao thông công cộng. Thiên tai.

 - Kiến thức: Nắm được và hiểu được những kiến thức về các tình huống khẩn cấp trong giao thông và thiên tai trong đời sống hàng ngày.

 - Kỹ năng: Biết xử lý các tình huống khẩn cấp xảy ra trong tham gia giao thông và các thiên tai trong đời sống hàng ngày.

 - Năng lực: Yêu thích, say mê hứng thú với bài học

  Ca học 2: Trị an xã hội. Sống ở đô thị.

 - Kiến thức: Nhận biết được kiến thức về các tình huống khẩn cấp xảy ra ở vùng đô thị.

 - Kỹ năng: Xử lý được các tình huống khẩn cấp xảy ra trong cuộc sống ở đô thị.

 - Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức và yêu thích bài học.

  Ca học 3: Sống ở nông thôn.

- Kiến thức: Hiểu được kiến thức về các tình huống khẩn cấp xảy ra ở nông thôn.

- Kỹ năng: Xử lý được các tình huống khẩn cấp xảy ra ở vùng nông thôn.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức và yêu thích bài học.

  Ca học 4: Những điều cần biết về cấp cứu.

- Kiến thức: Hiểu được các kiến thức về cấp cứu trong các trường hợp khẩn cấp.

- Kỹ năng: Biết cách sơ cứu trong các trường hợp khẩn cấp khi gặp phải trong đời sống.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức và yêu thích bài học.

 Ca học 5: Xây dựng bài kiểm tra thu hoạch kết quả học tập cuối khóa học để cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

 Thực hiện theo đúng quy chế đã được ban hành.

 GIÁO ÁN GIẢNG DẠY:

Xây dựng theo khung trên, mỗi ca học 04h đồng hồ. Thiết kế chương trình là 5 ca học.

TIÊU CHUẨN NGƯỜI THỰC HIỆN GIẢNG DẠY:

Tiêu chuẩn người thực hiện giảng dạy được thực hiện tuyển chọn và sàng lọc ở mức độ cao nhất theo tiêu chuẩn quy định của Pháp luật hiện hành.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC:

Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn của mục tiêu khóa học đã được phê duyệt.

banner-cuoi