VIẾT CHỮ ĐẸP (MH03-LV1/04-01)

Chữ viết có tầm quan trọng đặc biệt ở bậc Tiểu học, học sinh phải dùng chữ viết để học tập và giao tiếp. Vì vậy, chữ viết không những có quan hệ mật thiết tới chất lượng học tập ở các môn học khác mà còn góp phần rèn luyện một trong những kĩ năng hàng đầu của việc học môn Tiếng Việt trong trường Tiểu học - đó là kĩ năng viết chữ.

VIẾT CHỮ ĐẸP  (MH03-LV1/04-01)

MỤC ĐÍCH VÀ Ỹ NGHĨA:

- Chữ viết có tầm quan trọng đặc biệt ở bậc Tiểu học, học sinh phải dùng chữ viết để học tập và giao tiếp. Vì vậy, chữ viết không những có quan hệ mật thiết tới chất lượng học tập ở các môn học khác mà còn góp phần rèn luyện một trong những kĩ năng hàng đầu của việc học môn Tiếng Việt trong trường Tiểu học - đó là kĩ năng viết chữ.

- Nếu học sinh viết đúng, đẹp, rõ ràng, đảm bảo tốc độ quy định thì học sinh có điều kiện để ghi chép bài học tốt, nhờ vậy mà kết quả học tập tốt hơn, ngược lại, viết xấu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập của các em.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG KHUNG:

- Chữ viết là phương tiện học tập quan trọng của học sinh. Chữ viết có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng học tập của học sinh. Chữ viết còn là biểu hiện một phần nhân cách của người viết. Việc rèn chữ viết cho học sinh còn là môi trường quan trọng bồi dưỡng cho học sinh những phẩm chất đạo đức tốt. Chính vì vậy tập viết chữ có vị trí rất quan trọng.

1. Những kỹ năng cơ bản.

2. Quy trình viết chữ thường, chữ số.

3. Quy trình viết chữ in hoa.

4. Bài luyện tổng hợp.

5. Các kỹ thuật viết chữ.

6. Sáng tạo sửa sai.

7. Tổng kết đanh giá.

8. Tạo lập bài tập và ôn luyện cho học sinh.

9. Tạo lập bài tập và ôn luyện cho học sinh.

10. Xây dựng bài kiểm tra thu hoạch kết quả học tập cuối khóa học để cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG CHI TIẾT:

Ca học 1: Những kỹ năng cơ bản.

- Kiến thức: Biết được những kiến thức cơ bản của chữ viết và biết được các lỗi sai thường hay gặp khi viết chữ.

- Kỹ năng: Học viên nắm được một số kỹ năng cơ bản về tư thế ngồi, để vở, cầm bút, luyện tay. Viết đúng một số nét cơ bản.

- Năng lực: Yêu thích say mê hứng thú luyện chữ đẹp.

Ca học 2: Quy trình viết chữ thường, chữ số.

- Kiến thức: Hiểu biết về một số QT cơ bản về viết chữ thường và chữ số trong khi luyện viết.

- Kỹ năng: Học viên nắm được quy trình viết của từng chữ cái, thực hành viết đúng mẫu, cỡ của chữ thường, chữ số.

- Năng lực tự đánh giá: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm và say mê luyện tập.

Ca học 3: Quy trình viết chữ in hoa.

- Kiến thức: Biết được quy trình viết bảng chữ cái viết hoa.

- Kỹ năng: Học viên viết đúng quy trình bảng chữ cái viết hoa.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, cẩn thận và yêu thích luyện chữ.

Ca học 4: Bài luyện tổng hợp (kiến thức từ buổi 1 – buổi 3).

- Kiến thức: Biết được những kỹ năng cơ bản của chữ viết và biết được các lỗi sai thường hay gặp khi viết chữ. Biết về một số quy trình cơ bản về viết chữ thường và chữ số trong khi luyện viết. Biết về một số quy trình cơ bản về viết chữ thường và chữ số trong khi luyện viết.

- Kỹ năng: Học viên nắm được một số kỹ năng cơ bản về tư thế ngồi, để vở, cầm bút, luyện tay. Nắm được quy trình viết của từng chữ cái, thực hành viết đúng mẫu, cỡ của chữ thường, chữ số. Viết đúng quy trình bảng chữ cái viết hoa.

- Năng lực: Yêu thích say mê hứng thú viết chữ đẹp. Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, say mê luyện tập. Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, cẩn thận và yêu thích luyện chữ.

Ca học 5: Các kỹ thuật viết chữ.

- Kiến thức: Biết một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật viết: Viết liền mạch, viết đúng khoảng cách, đánh dấu chữ và dấu ghi thanh.

- Kỹ năng: Học viên viết được liền mạch, đúng khoảng cách, đánh dấu chữ và dấu ghi thanh

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, tính cẩn thận, óc thẩm mĩ khi trình bày

Ca học 6: Sáng tạo sửa sai.

- Kiến thức: Biết được một số mẫu chữ hoa sáng tạo phục vụ cho việc luyện chữ.

- Kỹ năng: Sáng tạo được một số mẫu chữ hoa, sáng tạo trong trình bày, củng cố các kĩ năng viết chữ khác.

- Năng lực tự đánh giá: Giúp học viên rèn tính kiên trì, tính hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, tính tỉ mỉ, biết yêu thích cái đẹp và óc sáng tạo khoa học.

Ca học 7: Tổng kết đánh giá.

- Kiến thức: Biết được các kĩ năng luyện chữ đẹp đã học.

- Kỹ năng: Học viên viết đúng, đẹp, có sáng tạo trong bài viết.

- Năng lực: Phát huy tính cẩn thận, yêu thích cái đẹp, hăng hái say mê luyện tập.

Ca học 8: Tạo lập bài tập và ôn luyện cho học sinh.

- Kiến thức: Biết được các kiến thức cơ bản và các kĩ năng luyện chữ đẹp đã học.

- Kỹ năng: Học viên viết đúng, đẹp, có sáng tạo trong bài viết.

- Năng lực: Phát huy tính cẩn thận, yêu thích cái đẹp, hăng hái say mê luyện tập.

Ca học 9: Tạo lập bài tập và ôn luyện cho học sinh.

- Kiến thức: Biết được các kiến thức cơ bản và các kĩ năng luyện chữ đẹp đã học.

- Kỹ năng: Học viên viết đúng, đẹp, có sáng tạo trong bài viết.

- Năng lực: Phát huy tính cẩn thận, yêu thích cái đẹp, hăng hái say mê luyện tập.

Ca học 10: Xây dựng bài kiểm tra thu hoạch kết quả học tập cuối khóa học để cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Thực hiện theo đúng quy chế đã được ban hành.

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY:

Xây dựng theo khung trên, mỗi ca học 03h đồng hồ. Thiết kế chương trình là 10 ca học.

TIÊU CHUẨN NGƯỜI THỰC HIỆN GIẢNG DẠY:

- Tiêu chuẩn người thực hiện giảng dạy được thực hiện tuyển chọn và sàng lọc ở mức độ cao nhất theo tiêu chuẩn quy định của Pháp luật hiện hành.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC:

- Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn của mục tiêu khóa học đã được phê duyệt.

- Đạt chất lượng theo quy định sau khi đã được đánh giá nghiêm túc, đề nghị xét cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học theo đúng tiến trình và năng lực thực sự của người học.

banner-cuoi