SƠ CẤP CỨU THÔNG THƯỜNG (MH02-LV1/01-01)

Để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra, các em cần được trang bị cho những kỹ năng và kiến thức cơ bản, nhằm tự bảo vệ mình, giúp đỡ bạn bè, người thân trong gia đình trong những trường hợp cần thiết.

SƠ CẤP CỨU THÔNG THƯỜNG 

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:

 - Cuộc sống xung quanh các em là cả thế giới muôn màu. Tham gia và khám phá thế giới là một nhu cầu thiết yếu, nhất là ở độ tuổi các em. Tuy nhiên cuộc sống cũng tiền ẩn rất nhiều nguy cơ mà ngay cả người lớn cũng khó lường hết được: tai nạn giao thông, đuối nước, bạo lực học đường, tai nạn thương tích, ngộ độc….Để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra, các em cần được trang bị cho những kỹ năng và kiến thức cơ bản, nhằm tự bảo vệ mình, giúp đỡ bạn bè, người thân trong gia đình trong những trường hợp cần thiết.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG KHUNG:

- Hồi học mẫu giáo hẳn các em đã từng chơi trò tập làm bác sỹ. Nhưng chơi là một chuyện, còn các tình huống thực tế lại là chuyện hoàn toàn khác. Người lớn không phải lúc nào cũng ở bên bảo vệ các em. Vậy nếu gặp sự cố có liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người thì các em sẽ làm như thế nào? Thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một số cách sơ cứu như sau:

1. Sơ cứu một số bệnh thông thường.

2. Sơ cứu khi bị động vật cắn.

3. Sơ cứu ngộ động.

4. Sơ cứu tai nạn thương tích.

 QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG CHI TIẾT:

Ca học 1: Sơ cứu một số bệnh thông thường.

- Kiến thức: Tìm hiểu một số bệnh thông thường như: sốt cao, chảy máu cam, tiêu chảy mất nước, viêm ruột thùa, say nóng, say nắng, chuột rút, tư vấn tủ thuốc gia đình.

- Kỹ năng: Nắm được cách phòng tránh và biết áp dụng các phương phòng tránh vào thực thế. Sau đó thực hành với nhau về các bệnh thông thường.

- Năng lực: Phát huy tính cẩn thận, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự bảo vệ bản thân. Biết tuyên truyên cho bạn bè người thân về cách sơ cứu các bệnh thông thường.

Ca học 2: Sơ cứu khi bị động vật cắn.

- Kiến thức: Có lượng kiến thức sơ đẳng về sơ cứu khi bị rắn cắn, chó dại cắn, rết cắn, vắt đỉa cắn, ong đốt và tư vấn hộp đồ sơ cấp.

- Kỹ năng: Nắm và thực hành được các bước cơ bản để sơ cứu khi bị động vật cắn, bản thân biết cách phòng tránh động vật cắn. Thực hiện sơ cấp cứu cơ bản ban đầu trong trường hợp cấp bách.

 - Năng lực: Phát huy tính cẩn thận, ham học hỏi, óc sáng tao,  tinh thần trách nhiệm, ý thức tự bảo vệ bản thân, biết tuyên truyền cho bạn bè , người thân về cách sơ cứu khi bị động vật cắn.

Ca học 3: Sơ cứu khi ngộ độc.

- Kiến thức: Có được lượng kiến thức sơ đẳng khi bị ngộ độc, biết được một số cách sơ cấp cứu cơ bản khi ngộ độc.

- Kỹ năng: Nắm và thực hành được các bước cơ bản để sơ cấp cứu khi bị ngộ độc cho bản thân. Thực hiện sơ cấp cứu cơ bản ban đầu trong trường hợp cấp bách.

- Năng lực: Phát huy tính cẩn thận, ham học hỏi, óc sáng tao, tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo về bản thân, tuyên truyền cách sơ cấp cứu cho bạn bè, người thân.

Ca học 4: Sơ cứu tai nạn thương tích.

- Kiến thức: Có được lượng kiến thức sơ đẳng khi bị tai nạn thương tích, biết được một số cách sơ cấp cứu cơ bản khi bị tai nạn thương tích.

- Kỹ năng: Nắm và thực hành được các bước cơ bản để sơ cấp cứu khi bị tai nạn thương tích cho bản thân. Thực hiện sơ cấp cứu cơ bản ban đầu trong trường hợp cấp bách.

- Năng lực: Phát huy tính cẩn thận, ham học hỏi, óc sáng tao, tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo về bản thân, tuyên truyền cách sơ cấp cứu cho bạn bè, người thân.

Ca học 5: Kiểm tra. Cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

Thực hiện theo đúng quy chế đã được ban hành.

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY:

 Xây dựng theo khung trên, mỗi ca học 04h đồng hồ. Thiết kế chương trình là 05 ca học.

TIÊU CHUẨN NGƯỜI THỰC HIỆN GIẢNG DẠY:

- Tiêu chuẩn người thực hiện giảng dạy được thực hiện tuyển trọn và sàng lọc ở mức độ cao nhất theo tiêu chuẩn quy định của Pháp luật hiện hành.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC:

- Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn của mục tiêu khóa học đã được phê duyệt.

- Đạt chất lượng theo quy định sau khi đã được đánh giá nghiêm túc, đề nghị xét cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học theo đúng tiến trình và năng lực thực sự của người học.

banner-cuoi (1)