CỜ TƯỚNG NHẬP MÔN (MH04-LV1/01-01)

Cờ tướng là một môn thể thao trí tuệ, mang tính đối kháng đã được du nhập vào nước ta từ rất lâu và chở nên rất phổ biến, luôn là bộ môn giải trí được ưa chuộng của các bậc lão niên ở Việt Nam có luật chơi chặt chẽ.

CỜ TƯỚNG NHẬP MÔN 

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:

Cờ tướng là một môn thể thao trí tuệ, mang tính đối kháng đã được du nhập vào nước ta từ rất lâu và chở nên rất phổ biến, luôn là bộ môn giải trí được ưa chuộng của các bậc lão niên ở Việt Nam có luật chơi chặt chẽ.

Chơi cờ tướng giúp mọi người trở nên có một tinh thần vui vẻ, cách giải trí văn minh mà tất cả các lứa tuổi đều nên chơi. Nếu như các em nhỏ chơi game cờ tướng để phát triển tư duy thì những người trung tuổi sẽ có được trí tuệ minh mẫn. Cờ vua có nguồn gốc từ Trung Quốc hay còn được biết đến với tên gọi Chinese Chess, giờ đây bên cạnh cách chơi cờ tướng truyền thống chúng ta còn có thể chơi cờ tướng online, cờ tướng trực tuyến, vv.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG KHUNG:

Người biết chơi cờ thì nhiều nhưng không phải ai cũng có thể nắm vững được những chiến thuật cơ bản của cờ tướng. Vì vậy khóa học này sẽ đúc kết và giới thiệu đầy đủ về cách chơi cờ, để chơi được cờ ta cần phải tìm hiểu các phần sau:

1. Kiến thức cơ bản.

2. Cờ tàn thực dụng.

Đây sẽ là kim chỉ nam dẫn đường, nhằm đến đối tượng người mới học với tôn chỉ là giúp người yêu cờ có trình độ sơ cấp nhanh chóng nâng cao trình độ, đúc rút ra những kiến thức cơ bản nhất trong nghệ thuật cờ tướng.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG CHI TIẾT:

Ca học 1: Bàn cờ và quân cờ.

- Kiến thức: Hiểu được bàn cờ là gì. Biết gọi tên các điểm, nhận biết được các quân cờ và biết cách sắp xếp.

- Kỹ năng: Vẽ được bàn cờ đúng (không có bàn sẵn), đọc được tên các quân cờ và sắp xếp theo đúng vị trí trên bàn cờ.

- Năng lực: Tiếp thu về bàn cờ, quân cờ và sắp xếp đúng vị trí của chúng ở trên bàn

Ca học 2: Đi cờ và ăn quân.

- Kiến thức: Biết được cách di chuyển của các nước cờ và biết cách ăn quân cờ trong trận đấu.

- Kỹ năng: Di chuyển các nước cờ theo đúng đường đi được phép, tính toán được đường đi của đối phương để ăn quân.

- Năng lực: Có khả năng di chuyển các nước cờ đúng đường trên bàn cờ, ước tính được đường đi của đối phương để tránh bị ăn và có thể ăn được của đối phương.

Ca học 3: Ghi nước cờ và đọc kỳ phổ.

- Kiến thức: Hiểu được cách ghi các nước đi của cờ tướng và biết bày lại các nước cờ trên lần lượt lên bàn cờ.

- Kỹ năng: Ghi được các nước đi của cờ tướng và bày được lần lượt các nước cờ trên bàn cờ.

- Năng lực: Có khả năng ghi các nước đi của cờ tướng theo các cách khác nhau và có thể bày được các nước cờ lên bàn cờ.

Ca học 4: Thủ pháp đi cờ tướng.

- Kiến thức: Biết được các thủ pháp đi cờ tướng, những kỹ xảo thường được sử dụng và thuật ngữ cơ bản trong cờ tướng.

- Kỹ năng: Thực hiện được một số thủ pháp, những kỹ xảo và những thuật ngữ cơ bản trong môn cờ tướng.

- Năng lực: Tiếp thu có mục đích các thủ pháp, các kỹ xảo và các thuật ngữ cơ bản ở trong cờ tướng.

Ca học 5: Thắng cờ, thua cờ và hòa cờ.

- Kiến thức: Hiểu được những tiêu chí đúng chuẩn các quy tắc thi đấu về thắng, thua và hòa trong môn thể thao cờ tướng.

- Kỹ năng: Thực hành được một số loại thắng, thua và hòa cơ bản trong các tiêu chí chơi cờ tướng.

- Năng lực: Tiếp thu và thực hiện được những tiêu chí, các quy tắc cơ bản về thắng, thua và hòa khi chơi cờ tướng.

Ca học 6: Giá trị của quân cờ.

- Kiến thức: nắm được các giai đoạn trong chơi cờ tướng, các giá trị của từng quân cờ, biết cách tính giá trị thực lực của các loại quân và biết đối chiếu giá trị thực lực giữa các loại quân.

- Kỹ năng: Thực hiện được cách tính giá trị thực lực của từng quân cờ và so sánh, đối chiếu các giá trị thực lực đó.

- Năng lực: Nắm vững các giai đoạn trong khi chơi cờ tướng, tính được giá trị thực lực của các quân cơ và biết đối chiếu, so sánh các giá trị thực lực đó giữa các loại quân.

Ca học 7: Quy tắc cơ bản.

- Kiến thức: Hiểu về các quy tắc cơ bản về trình tự, thể thức thi đấu, quy định và hiểu về luật chơi cờ tướng.

- Kỹ năng: Thực hành đúng các quy tắc cơ bản, trình tự và các thể thức thi đấu. Nắm vững luật chơi cờ tướng.

- Năng lực: Tiếp thu được các quy tắc cơ bản, trình tự, các thể thức th đấu và biết rõ luật chơi cờ tướng để ứng dụng.

Ca học 8: Thực hành.

- Kiến thức: Hiểu về bàn cờ, quân cờ, đi cờ, ăn quân, đi nước cờ, đọc kỳ phổ, thủ pháp đi cờ tướng, thắng cờ, thua cờ, thua cờ, giá trị các quân cờ và các quy tắc cơ bản khi chơi cờ tướng.

- Kỹ năng: Làm theo được những kiến thức cơ bản về cờ tướng để ứng dụng vào thực tiễn khi gặp phải trong chơi cờ tướng.

- Năng lực: Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản đó một cách thuần thục và hợp lý khi chơi cờ tướng.

Ca học 9: Định thức cờ tàn kiểu tốt.

- Kiến thức: Hiểu cờ tàn là gì. Biết tên gọi các loại cờ tàn kiểu tốt và cách sử dụng các loại cờ tàn kiểu tốt đó trong khi chơi cờ tướng.

- Kỹ năng: Thực hiện được cách chơi của các loại cờ tàn kiểu tốt vào trong cuộc thi đấu.

- Năng lực: Triển khai, đánh giá và thực hiện được cách chơi của các loại cờ tàn kiểu tốt.

Ca học 10: Định thức cờ tàn kiểu tốt (tiếp theo).

- Kiến thức: Biết và hiểu tên các loại cờ tàn kiểu tốt, cách sử dụng các định thức đó ra sao.          

- Kỹ năng: Học được các định thức cơ bản và vận dụng chúng vào thực tiễn khi chơi cờ tướng.

- Năng lực: Thực hành di chuyển được các nước cờ theo các định thức và các loại kiểu cờ tàn kiểu tốt.

Ca học 11: Định thức cờ tàn kiểu Mã.

- Kiến thức: Biết được tên gọi, các định thức cơ bản của các loại cờ tàn kiểu Mã.

- Kỹ năng: Vận dụng được tốt các định thức cơ bản đó vào thực tiễn khi chơi cờ tướng.

- Năng lực: Thực hiện được và vận dụng các định thức đúng vị trí khi di chuyển các quân cờ.

Ca học 12: Định thức cờ tàn kiểu Mã (tiếp theo).

- Kiến thức: Biết được tên gọi, ý nghĩa, cách dùng các định thức của các loại cờ tàn kiểu Mã.

- Kỹ năng: Vận dụng được tốt các định thức cơ bản đó vào thực tiễn khi chơi cờ tướng.

- Năng lực: Thực hiện được và vận dụng các định thức đúng vị trí khi di chuyển các quân cờ.

Ca học 13: Định thức cờ tàn kiểu Pháo.

- Kiến thức: Biết được tên gọi, ý nghĩa, cách dùng các định thức của các loại cờ tàn kiểu Pháo.

- Kỹ năng: Thực hiện được các định thức đó vào đúng ý nghĩa và thực tiễn khi chơi cờ tướng.

- Năng lực: Thực hiện được và vận dụng các định thức đúng vị trí khi di chuyển các quân cờ.

Ca học 14: Định thức cờ tàn kiểu Pháo (tiếp theo).

- Kiến thức: Biết được tên gọi, ý nghĩa, cách dùng các định thức của các loại cờ tàn kiểu Pháo.

- Kỹ năng: Thực hành được tốt các định thức đó vào đúng ý nghĩa và thực tiễn khi chơi cờ tướng.

- Năng lực: Thực hiện được và vận dụng các định thức đúng vị trí khi di chuyển các quân cờ.

Ca học 15: Định thức cờ tàn kiểu Xe.

- Kiến thức: Biết được tên gọi, ý nghĩa, cách dùng các định thức của các loại cờ tàn kiểu Xe.

- Kỹ năng: Thực hành được tốt các định thức đó vào đúng ý nghĩa và thực tiễn khi chơi cờ tướng.

- Năng lực: Thực hiện được và vận dụng các định thức đúng vị trí khi di chuyển các quân cờ.

Ca học 16: Định thức cờ tàn kiểu Xe (tiếp theo).

- Kiến thức: Biết được tên gọi, ý nghĩa, cách dùng các định thức của các loại cờ tàn kiểu Xe.

- Kỹ năng: Thực hành được tốt các định thức đó vào đúng ý nghĩa và thực tiễn khi chơi cờ tướng.

- Năng lực: Thực hiện được và vận dụng các định thức đúng vị trí khi di chuyển các quân cờ.

Ca học 17: Định thức cờ tàn liên hợp binh chủng thường gặp.

- Kiến thức: Biết và hiểu các loại hình binh chủng thường gặp là: Mã pháo liên hợp, Xe pháo liên hợp và Xe Mã liên hợp.

- Kỹ năng: Thực hiện thuần thục các loại hình binh chủng hay gặp và có thể ngứ dụng vào thực tiễn khi chơi cờ tướng.

- Năng lực: Nắm được các loại cờ tàn liên hợp binh chủng và thực hành chúng nhuần nhuyễn.

Ca học 18: Thực hành kiến thức từ ca 9 – 17.

- Kiến thức: Có kiến thức về cờ tàn thực dụng và biết về các loại định thức trong cờ tướng.

- Kỹ năng: Thực hiện và dùng được các kiến thức đã học vào thực tế khi chơi cờ tướng.

- Năng lực: Nắm vững các kiến thức cơ bản về cờ tàn thực dụng và có thể sử dụng được các kiến thức đó vào thực tiễn khi chơi cờ tướng.

Ca học 19: Ôn tập tất cả kiến thức.

- Kiến thức: Biết được các kiến thức về cờ tướng và các định thức trong cờ tàn thực dụng.

- Kỹ năng: Thực hành thuần thục các kiến thức trên và có thể ứng dụng vào thực tế khi chơi cờ tướng.

- Năng lực: Hiểu rõ về cờ tướng và vận dụng được kiến thức đó vào thực tế khi chơi cờ tướng.

Ca học 20: Xây dựng bài kiểm tra thu hoạch kết quả học tập cuối khóa học để cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

- Thực hiện theo đúng quy chế đã được ban hành.

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY:

Xây dựng theo tiết chế, mỗi ca 02h đồng hồ. Sáng hoặc Chiều. Mỗi tuần 03 ca hoặc 04 ca, so le, sáng chiều. Chương trình khung thiết kế 20 ca.

TIÊU CHUẨN NGƯỜI THỰC HIỆN GIẢNG DẠY:

Thực hiện theo tiêu chuẩn giáo viên, người hướng dẫn cho chương trình cờ tướng nhập môn theo quy định hiện hành.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC:

Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn của khóa học đã được phê duyệt, cấp chứng nhận theo đúng tiến trình và năng lực thực sự của học viên.

banner-cuoi (1)