GIÚP HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH ( MH02-LV1/03-04)

Nhân cách là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng mối quan hệ giữa con người với con người từ những chuyện bình thường, mối quan hệ gia đình, kết giao đến mối quan hệ xã hội, cộng tác kinh doanh.

GIÚP HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH 

MỤC ĐÍCH VÀ Ỹ NGHĨA:

Giáo dục giúp hình thành và phát triển nhân cách giúp người học hình thành được nhân cách tốt cho bản thân. Nhân cách là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng mối quan hệ giữa con người với con người từ những chuyện bình thường, mối quan hệ gia đình, kết giao đến mối quan hệ xã hội, cộng tác kinh doanh. Nhân cách thể hiện qua ứng xử của con người đối với người khác cũng như đối với sự việc trong cuộc sống của con người   

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG KHUNG:

Nhân cách là phẩm chất bên trong, vô hình, nhưng thể hiện quan tính chính trực và các kỹ năng sống của con người. Người có nhân cách tốt dễ thu nhận được cảm tình, long tin, sự tôn trọng và hợp tác của người khác. Người thiếu nhân cách là người thiếu kỹ năng sống thiết yếu, dễ gặp thất bại.

1. Chữ tín là vàng.

2. Yêu lao động. Trân trọng thành quả lao động.

3. Qúy trọng thời gian. Tôn trọng quy tắc.

4. Làm việc có trước , có sau. Kiên trì đến cùng.

5. Xây dựng bài kiểm tra thu hoạch kết quả học tập cuối khóa học để cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG CHI TIẾT:

Ca học 1: Chữ tín là vàng.

- Kiến thức: Nắm được và hiểu được chữ tín rất quan trọng trong phẩm chất con người. Chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình.

- Kỹ năng: Biết trân trọng lời hứa và biết tin tưởng lẫn nhau.

- Năng lực: Yêu thích, say mê hứng thú với bài học.

Ca học 2: Yêu lao động. Trân trọng thành quả lao động.

- Kiến thức: Nhận biết được lao động rất quan trọng đối với mỗi người. Lao động giúp con người tạo ra của cải, trí tuệ và sức khỏe. Phải biết trân trọng những gì đã và đang có.

- Kỹ năng: Chăm chỉ thực hiện các công việc. Biết trân trọng những thành quả do mình và người khác tạo ra.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, và mong muốn được thay đổi để hoàn thiện bản thân hơn.

Ca học 3: quý trọng thời gian. Tôn trọng quy tắc.

- Kiến thức: Hiểu được thời gian là thứ quý giá nhất đối với mỗi người và thời gian là thứ duy nhất không thể lấy lại được nên phải biết trân trọng thời gian đang có. Hiểu được phải tuân thủ đúng các nguyên tắc đã đề ra.

- Kỹ năng: Biết quý trọng thời gian đang có. Tuân thủ các quy tắc đã đề ra.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức và yêu thích bài học.

Ca học 4: Làm việc có trước, có sau. Kiên trì đến cùng.

- Kiến thức: Nhận biết được tầm quan trọng của sự kiên trì trong mọi việc. Nếu làm việc cẩn trọng và kiên trì cố gắng thì sẽ đạt được thành công và hiệu quả cao trong công việc.

 - Kỹ năng: Kiên trì, cố gắng trong công việc và học tập.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức và yêu thích bài học.

Ca học 5: Xây dựng bài kiểm tra thu hoạch kết quả học tập cuối khóa học để cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Thực hiện theo đúng quy chế đã được ban hành.

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY:

Xây dựng theo khung trên, mỗi ca học 04h đồng hồ. Thiết kế chương trình là 5 ca học.

 TIÊU CHUẨN NGƯỜI THỰC HIỆN GIẢNG DẠY:

Tiêu chuẩn người thực hiện giảng dạy được thực hiện tuyển chọn và sàng lọc ở mức độ cao nhất theo tiêu chuẩn quy định của Pháp luật hiện hành.

 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC:

Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn của mục tiêu khóa học đã được phê duyệt.

banner-cuoi (1)