KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN (MH03-LV1/05-01)

Bộ môn kỹ thuật chế biến món ăn thực sự rất rộng và rất cần thiết cho sự phát triển nghề nghiệp của những bạn theo học ngành đầu bếp.

KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN 

MỤC ĐÍCH VÀ Ỹ NGHĨA:

Bộ môn kỹ thuật chế biến món ăn thực sự rất rộng và rất cần thiết cho sự phát triển nghề nghiệp của những bạn theo học ngành đầu bếp.

Kỹ thuật chế biến món ăn không chỉ là một môn học mà còn là một chuyên ngành về dinh dưỡng và thực phẩm, các kết hợp các loại thực phẩm sao cho món ăn độc đáo, hấp dẫn. Ngành chế biến món ăn sẽ giúp bạn có khả năng sáng tạo ra các công thức nấu ăn khác nhau phù hợp với khẩu vị của từng người thông qua kỹ năng phân tích chế biến.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG KHUNG:

Kỹ thuật chế biến món ăn là ngành học kỹ thuật, tổng hợp các kiến thức về ẩm thực, đào tạo ra những đầu bếp có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để trực tiếp chế biến các món ăn, các loại bánh, các món tráng miệng của nhiều nền ẩm thực phong phú….. Phục vụ nhu cầu ẩm thực của thực khách, đảm bảo giá trị dinh dưỡng, cảm quan thưởng thức hợp vị và vệ sinh an toàn thực phẩm.

1. Kỹ thuật sơ chế thực phẩm.

2. Phối hợp nguyên liệu, gia vị.

3. Phương pháp làm chín món ăn.

4. Phương pháp xây dựng thực đơn.

5. Kỹ năng xây dựng thực đơn.

6. Văn hóa ẩm thực Việt Nam.

7. Khẩu phần ăn sinh lý.

8. Ôn luyện tổng hợp. Thực hành.

9. Ôn luyện tổng hợp. Thực hành.

10. Xây dựng bài kiểm tra thu hoạch kết quả học tập cuối khóa học để cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG CHI TIẾT:

Ca học 1: Kỹ thuật sơ chế thực phẩm.

- Kiến thức : Nắm được và thông hiểu những kiến thức cơ bản về sơ chế các loại nguyên liệu trong chế biến.

- Kỹ năng: Học xong bài này người học có khả năng nhận biết, thông hiểu và vận dụng được một số kiến thức cơ bản về vị trí, yêu cầu công tác sơ chế.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, cẩn thận và yêu nghề đầu bếp.

Ca học 2: Phối hợp nguyên liệu, gia vị.

- Kiến thức: Nhận biết và thông hiểu những kiến thức cơ bản về các phương pháp phối hợp nguyên liệu, gia vị trong chế biến món ăn.

- Kỹ năng: Vận dụng được những kiến thức về phương pháp phối hợp nguyên liệu, gia vị trong việc chế biến món ăn.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, cẩn thận và yêu nghề đầu bếp.

Ca học 3: Phương pháp làm chín món ăn.

- Kiến thức: Nhận biết và hiểu được một số kiến thức cơ bản về phương pháp làm chin món ăn trong kỹ thuật chế biến món ăn.

- Kỹ năng: Vận dụng được những kiến thức cơ bản về phương pháp làm chin món ăn trong quá trình chế biến món ăn.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, cẩn thận và yêu nghề đầu bếp.

Ca học 4: Phương pháp xây dựng thực đơn.

- Kiến thức: Nhận biết và hiểu các kiến thức cơ bản về khái niệm và vai trò của thực đơn, các loại thực đơn, yêu cầu căn cứ khi xây dựng thực đơn. Phân biệt được các loại thực đơn.

- Kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức cơ bản để xây dựng nên thực đơn.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, cẩn thận và yêu nghề đầu bếp.

Ca học 5: Kỹ năng xây dựng thực đơn.

- Kiến thức: Nhận biết và hiểu các kiến thức cơ bản về khái niệm và vai trò của thực đơn, các loại thực đơn, yêu cầu căn cứ khi xây dựng thực đơn. Phân biệt được các loại thực đơn.

- Kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức cơ bản để xây dựng nên thực đơn.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, cẩn thận và yêu nghề đầu bếp.

Ca học 6: Văn hóa ẩm thực Việt Nam.

- Kiến thức: Biết và hiểu được một số kiến thức cơ bản về điều kiện tự nhiên và xã hội Việt Nam, văn hóa ẩm thực truyền thống và văn hóa ẩm thực đương đại của Việt Nam.

- Kỹ năng: Vận dụng được những kiến thức cơ bản về văn hóa ẩm thực Việt Nam cho các món ăn phong phú đa dạng ba miền bắc , trung, nam.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, cẩn thận và yêu nghề đầu bếp.

Ca học 7: Khẩu phần ăn sinh lý.

- Kiến thức: Người học nắm được một số kiến thức về khẩu phần ăn sinh lý, sự hoàn chỉnh về số lượng và chất lượng của khẩu phần, các loại khẩu phần ăn, phù hợp theo lứa tuổi, nghề nghiệp.

- Kỹ năng: Vận dụng được những kiến thức cơ bản về khẩu phần ăn sinh lý để điều chỉnh các khẩu phần cho phù hợp khi chế biến món ăn.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, cẩn thận và yêu nghề đầu bếp.

Ca học 8: Ôn luyện tổng hợp. Thực hành.

- Kiến thức: Hiểu và nắm rõ được các kiến thức cơ bản để chế biến các món ăn Việt cơ bản, món phổ biến của Châu á, Châu âu, làm bánh làm chè.

- Kỹ năng: Chế biến được các món ăn Việt Nam cơ bản , món phổ biến Châu á, Châu âu, chế biến được một số món bánh chè Việt Nam.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, cẩn thận và yêu nghề đầu bếp.

Ca học 9: Ôn luyện tổng hợp. Thực hành.

- Kiến thức: Hiểu và nắm rõ được các kiến thức cơ bản để chế biến các món ăn Việt cơ bản, món phổ biến của Châu á, Châu âu, làm bánh làm chè.

- Kỹ năng: Chế biến được các món ăn Việt Nam cơ bản , món phổ biến Châu á, Châu âu, chế biến được một số món bánh chè Việt Nam.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, cẩn thận và yêu nghề đầu bếp.

Ca học 10: Xây dựng bài kiểm tra thu hoạch kết quả học tập cuối khóa học để cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Thực hiện theo đúng quy chế đã được ban hành.

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY:

Xây dựng theo khung trên, mỗi ca học 03h đồng hồ. Thiết kế chương trình là 10 ca học.

TIÊU CHUẨN NGƯỜI THỰC HIỆN GIẢNG DẠY:

Tiêu chuẩn người thực hiện giảng dạy được thực hiện tuyển chọn và sàng lọc ở mức độ cao nhất theo tiêu chuẩn quy định của Pháp luật hiện hành.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC:

Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn của mục tiêu khóa học đã được phê duyệt.

Đạt chất lượng theo quy định sau khi đã được đánh giá nghiêm túc, đề nghị xét cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học theo đúng tiến trình và năng lực thực sự của người học.

banner-cuoi (1)