MÔN CỜ VUA (MH04-LV1/02-01)

Cờ vua là một môn thể thao trí tuệ được nhiều bạn trẻ yêu thích, ngoài ra cờ Vua còn được tổ chức thi đấu ở nhiều giải đấu khác nhau trong và ngoài nước. Chương trình bồi dưỡng năng khiếu cờ Vua được xây dựng nhằm mục đích giúp người học có những kiến thức cơ bản của môn cờ Vua. Sau khóa học, người học có thể chơi được môn cờ Vua một cách tự tin, bài bản.

MÔN CỜ VUA  

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:

 - Cờ vua là một môn thể thao trí tuệ được nhiều bạn trẻ yêu thích, ngoài ra cờ Vua còn được tổ chức thi đấu ở nhiều giải đấu khác nhau trong và ngoài nước. Chương trình bồi dưỡng năng khiếu cờ Vua được xây dựng nhằm mục đích giúp người học có những kiến thức cơ bản của môn cờ Vua. Sau khóa học, người học có thể chơi được môn cờ Vua một cách tự tin, bài bản.

- Khung chương trình bồi dưỡng năng khiếu cờ Vua giúp giáo viên trực tiếp giảng dậy xây dựng giáo án, truyền tải đến người học những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong khóa học.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG KHUNG:

Chương trình bồi dưỡng năng khiếu cờ Vua được xây dựng dành cho người mới, làm quen và bắt đầu chơi cờ Vua với các bước đầu tiên.

1. Bàn cờ và quân cờ. Ván cờ, mục đích của ván cờ.

2. Tốt, phong cấp Tốt. Bắt Tốt “qua đường”.

3. Tấn công và phòng thủ. Chiếu, chiếu rút, chiếu đôi.

4. Chiếu hết (mat).

5. Cách ghi chép ván cờ. Các ký hiệu quan trọng.

6. Nước nhập thành.

7. Hòa cờ. Chiếu “vĩnh viễn”.

8. Hòa “pat”.

9. Giá trị của các quân. Đôi điều về tư cách của đấu thủ.

10. Một số ván cờ giáo khoa.

11. Luyện tập.

12. Chiếu “mat” Vua đơn độc. “Mat” bằng hai xe, chiếu “mat” bằng Hậu và Xe.

13. Chiếu “mat” bằng Xe.

14. Chiếu “mat” bằng Hậu.

15. Chiế “mat” hai Tượng.

16. Hai mã bất lực.

17. Các ván cờ giáo khoa. Một số sai lầm cơ bản khi ra quân

18. Luyện tập.

19. Thi đấu cờ Vua.

20. Các bài “Test” kiêm tra.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG CHI TIẾT:

Ca học 1: Bàn cờ và quân cờ. Ván cờ, mục đích của ván cờ.

- Kiến thức: Người học biết được bàn cơ Vua được bố trí ra sao, cách thức di chuyển và ăn quân trên bàn cờ Vua, ván cờ Vua và mục địch của ván cờ. Quy tắc di chuyển của các quân cờ trên bàn cờ Vua.

- Kỹ năng:  Nhận biết quân cờ, sắp xếp quân cờ, di chuyển và ăn quân đối phương trên bàn cờ Vua.

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 2: Tốt, phong cấp Tốt. Bắt Tốt “qua đường”.

- Kiến thức: Biết được các đặc tính của quân tốt, phong cấp quân Tốt, bắt tốt qua đường cách sử dụng quân Tốt hiệu quả trên bàn cờ Vua.

- Kỹ năng: Tính toán sử dụng quân Tốt hiệu quả trên bàn cờ Vua.

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 3: Tấn công và phòng thủ. Chiếu, chiếu rút, chiếu đôi.

- Kiến thức: Hiểu được tấn công và phòng thủ trong cờ Vua, thế nào là chiếu, chiếu rút, chiếu đôi trên bàn cờ vua.

- Kỹ năng:  Phân tích ván cờ tấn công và phòng thủ khi chơi cờ Vua.

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 4: Chiếu hết (mat).

- Kiến thức: Hiểu được thế nào là chiếu hết, mục đích của chiếu hết, phươn pháp chiếu hết

- Kỹ năng: Phân tích tình huống chiếu hết trong ván cờ .

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 5: Cách ghi chép ván cờ. Các ký hiệu quan trọng.

- Kiến thức: Lý do, mục đích, ý nghĩa của việc ghi chép ván cờ, cách ghi chép ván cờ, biết được các ký hiệu quan trọng trong ghi chép ván cờ.

- Kỹ năng: Ghi chép, lưu trữ nội dung ván cờ, các nước đi của người chơi cờ.

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 6: Nước nhập thành.

- Kiến thức: Mục đích, ý nghĩa, quy tắc tiến hành, phương pháp sử dụng nước nhập thành trên bàn cờ Vua.

- Kỹ năng: Nhận định ván cờ, sử dụng nước nhập thành khi chơi cờ Vua.

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 7: Hòa cờ. Chiếu “vĩnh viễn”.

-Kiến thức: Người học biết được thế nào là “Hòa cờ”. Khi nào cần hòa cờ, các tình huống Hòa cờ.

- Kỹ năng: Phân tích nhận định tình huống “Hòa cờ” khi chơi cờ vua.

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 8: Hòa “pat”.

- Kiến thức: Khái niệm, ý nghĩa, quy tắc “Hòa pat”.

- Kỹ năng: Phân tích nhận định tình huống “Hòa pat” trong ván cờ Vua.

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 9: Giá trị của các quân. Đôi điều về tư cách của đấu thủ.

- Kiến thức: Nhận biết giá trị của các quân cờ trên bàn cờ Vua.

- Kỹ năng: Phân tích đánh giá. Sử dụng các quân cờ trên bàn cờ Vua.

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 10: Một số ván cờ giáo khoa.

- Kiến thức: Học hỏi kiến thức và kinh nghiệm trong một số ván cờ giáo khoa.

- Kỹ năng: Phân tích logic

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 11: Luyện tập.

- Kiến thức: Nhiện biết các thế cờ đã học

- Kỹ năng: Phân tích tình huống, thế cờ trên bàn cờ Vua

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 12: Chiếu “mat” Vua đơn độc. “Mat” bằng hai xe, chiếu “mat” bằng Hậu và Xe.

- Kiến thức: Thế nào là Chiếu “mat” Vua đơn độc. “Mat” bằng hai xe, chiếu “mat” bằng Hậu và Xe Mục đích, ý nghĩa, phương pháp.

- Kỹ năng: Phân tích tình huống Chiếu “mat” Vua đơn độc. “Mat” bằng hai xe, chiếu “mat” bằng Hậu và Xe.

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 13: Chiếu “mat” bằng Xe

- Kiến thức: Thế nào là chiếu “Mat” bằng xe, mục đích, ý nghĩa, phương pháp, ứng dụng trên bàn cờ Vua.

- Kỹ năng: Phân tích tình huống chiếu “Mat” bằng xe. Sử dụng phương pháp chiếu “Mat” bằng xe.

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 14: Chiếu “mat” bằng Hậu.

- Kiến thức: Thế nào là chiếu “mat” bằng Hậu, mục đích, ý nghĩa, phương pháp, ứng dụng của chiếu “mat” bằng Hậu.

- Kỹ năng: Phân tích đánh giá tình huống, sử dụng phương pháp chiếu “mat” bằng Hậu trên bàn cờ Vua.

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 15: Chiếu “mat” hai Tượng.

- Kiến thức: Người học biết được thế nào là chiếu “mat” hai Tượng, mục đích, ý nghĩa, phương pháp thực hiện, ứng dụng trên bàn cờ Vua.

- Kỹ năng: Phân tích tính huống, sư dụng phương pháp chiếu “mat” hai tượng trên bàn cờ Vua.

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 16: Hai mã bất lực.

- Kiến thức: Tình huống hai mã bất lực.

- Kỹ năng: Phân tích tình huống, các thế cờ trên bàn cờ.

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 17: Các ván cờ giáo khoa. Một số sai lầm cơ bản khi ra quân.

- Kiến thức: Học hỏi kinh nghiệm từ các ván cờ giáo khoa, một số sai lầm cơ bản khi ra quân.

- Kỹ năng: Phân tích tình huống, thế cờ trên bàn cờ Vua.

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 18: Luyện tập.

- Kiến thức: Rèn luyện những thế cờ cơ bản

- Kỹ năng: Phân tích tình huống, thế cờ trên bàn cờ Vua.

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 19: Thi đấu cờ Vua.

- Kiến thức: Tổ chức thi đấ cờ Vua giữa các thành viên trong lớp học.

- Năng lực: Người học áp dụng được kiến thức và kỹ năng đã học vào chơi cờ Vua.

Ca học 20: Các bài “Test” kiêm tra

Thực hiện theo đúng quy chế đã ban hành.

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY:

 Xây dựng theo khung trên, mỗi ca học 02h đồng hồ. Thiết kế chương trình là 20 ca học.

 TIÊU CHUẨN NGƯỜI THỰC HIỆN GIẢNG DẠY:

  Tiêu chuẩn người thực hiện giảng dạy được thực hiện tuyển trọn và sàng lọc ở mức độ cao nhất theo tiêu chuẩn quy định của Pháp luật hiện hành.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC:

Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn của mục tiêu khóa học đã được phê duyệt.

banner-cuoi (1)