TIN HỌC VĂN PHÒNG (MH05-LV1/08-01)

Tin học đang phát triển ngày càng nhanh và trở thành nhân tố vô cùng cần thiết trong mọi mặt mọi lĩnh vực. Trong đó, Tin học được sử dụng phổ biến và đặc biệt quan trọng trong giáo dục. Tin học được đưa vào chương trình học và hỗ trợ giảng dạy.

TIN HỌC VĂN PHÒNG 

MỤC ĐÍCH VÀ Ỹ NGHĨA:

Tin học đang phát triển ngày càng nhanh và trở thành nhân tố vô cùng cần thiết trong mọi mặt mọi lĩnh vực. Trong đó, Tin học được sử dụng phổ biến và đặc biệt quan trọng trong giáo dục. Tin học được đưa vào chương trình học và hỗ trợ giảng dạy. Cả trong công việc và đời sống, Tin học luôn chứng minh được tầm quan trọng của nó trong việc đem lại nhiều lợi ích, đáp ứng tốt các nhu cầu của đất nước và con người trong thời kì hội nhập quốc tế.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG KHUNG:

Microsoft Office là bộ ứng dụng văn phòng phổ biến nhất hiện nay, và phiên bản gần đây nhất được ra mắt vào năm 2013. Trong phiên bản Microsoft Office 2016, một lần nữa lại thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng.

Để đáp ứng, cũng như nhu cầu của nhiều người học Tin học văn phòng, với cuốn sách “Thực hành Microsoft Word, Excel, PowerPoint 2016 bằng các tuyệt chiêu” giúp người học đạt được hiệu quả cao nhất với những nội dung:

1. Tạo tài liệu văn bản với Word 2016.

2. Điều chỉnh cấu trúc tài liệu.

3. Thay đổi diện mạo văn bản.

4. Tạo bảng.

5. Làm việc với hình ảnh và hiệu ứng.

6. Tạo bảng tính với Excel 2016.

7. Làm việc với số liệu, các hàm và công.

8. Tạo biểu đồ.

9. Tạo diễn hình với PowerPoint 2016.

10. Tạo các hiệu ứng đồ họa.

11. Thêm hiệu ứng chuyển tiếp, hoạt hình và Video.

12. Hoàn tất bản thuyết trình.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG CHI TIẾT

Ca học 1: Giới thiệu các tính năng mới Office 2016.

Kiến thức: Biết cách mở, đóng, hoặc lưu các tập tin, truy cập thông tin tập tin, in ấn, chia sẻ tập tin hoặc xem và di chuyển các tập tin bằng các tiêu đề, hình ảnh được thu nhỏ, hoặc một cửa sổ tìm kiếm.

Kỹ năng: Thực hiện thao tác được cách mở đóng và lưu các tập tin, truy cập thông tin tập tin, in ấn, chia sẻ tập tin hoặc xem và di chuyển các tập tin bằng các tiêu đề, hình ảnh được thu nhỏ, hoặc một cửa sổ tìm kiếm.

Năng lực: Cung cấp việc truy cấp nhanh tất cả các tính năng, cho phép xem và di chuyển tập tin một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Ca học 2: Tạo tài liệu văn bản với Word 2016.

Kiến thức: Biết cách tạo một văn bản mới Word 2016 từ cửa sổ New Document hoặc trong khung xem Beackstage có thể tạo một kiểu tài liệu đặc biệt, như một bức thư. Cách định dạng văn bản như thay đổi phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, chữ in nghiêng, in đậm, gạch chân được dễ dàng hơn.

Kỹ năng: Thực hiện được thao tác cách tạo một văn bản mới Word 2016 từ cửa sổ New Document hoặc trong khung xem Beackstage biết cách tạo một kiểu tài liệu đặc biệt, như một bức thư. Cách định dạng văn bản như thay đổi phông chữ, cỡ chữ, màu chữ, chữ in nghiêng, in đậm, gạch chân được dễ dàng.

Năng lực: Cung cấp việc tạo tài liệu kiểu đặc biệt, soạn thảo văn bản trong Word 2016. Giúp thực hiện các thao tác chỉnh sửa, định dạng văn bản một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Ca học 3: Tạo tài liệu văn bản với Word 2016: Thực hành.

Kiến thức: Biết cách sử dụng phần mềm soạn thảo Microsoft Word để soạn thảo văn bản đơn giản theo mẫu. Tạo tài liệu kiểu đặc biệt. Cách định dạng văn bản.

Kỹ năng: Thực hiện thao tác được phần mềm soạn thảo Microsoft Word. Thực hiện soạn thảo văn bản theo mẫu đúng chính tả. Tạo tài liệu kiểu đặc biệt. Thao tác được các cách định dạng văn bản sau khi hoàn thành soạn thảo văn bản.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 4: Điều chỉnh cấu trúc tài liệu.

Kiến thức: Biết cách thay đổi lề trang, thay đổi hướng trang, chèn số trang, chèn tiêu đề đầu và cuối trang. Thêm chú thích cuối trang hoặc chú giải cuối cùng. Cách sao chép và dán văn bản và tạo các cột trong một tài liệu.

Kỹ năng: Thao tác được cách cách thay đổi lề trang, thay đổi hướng trang, chèn số trang, chèn tiêu đề đầu và cuối trang. Thực hiện được thao tác thêm chú thích cuối trang hoặc chú giải cuối cùng, cách sao chép và dán văn bản hoặc tạo các cột trong một tài liệu.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 5: Điều chỉnh cấu trúc tài liệu: Thực hành.

Kiến thức: Biết cách điều chỉnh cấu trúc tài liệu trong một văn bản như: thay đổi cách bố trí và định hướng văn bản. Có thể thêm số trang, tiêu đề trên và dưới trang. Hoặc thêm tài liệu tham khảo như chú thích hay ghi chú, và định dạng một trang tài liệu thành các cột.

Kỹ năng: Thực hiện và hoàn thành các thao tác điều chỉnh thay đổi cách bố trí và định hướng văn bản. Có thể thêm số trang, tiêu đề trên và dưới trang. Hoặc thêm tài liệu tham khảo như chú thích hay ghi chú, và định dạng một trang tài liệu thành các cột.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc và các hoạt động khác.

Ca học 6: Thay đổi diện mạo văn bản.

Kiến thức: Biết cách thay đổi diện mạo tài liệu theo nhiều cách, các tùy chọn định dạng có thể được lưu, tái sử dụng từ bộ sưu tập Quick Styles hoặc sao chép tài liệu vào nơi khác bằng cách sử dụng công cụ Format Painter. Cách thay đổi phông chữ, màu sắc và hiệu ứng toàn bộ văn bản từ tab Layout.

Kỹ năng: Thực hiện được thao tác thay đổi diện mạo tài liệu theo nhiều cách, các tùy chọn định dạng có thể được lưu, tái sử dụng từ bộ sưu tập Quick Styles hoặc sao chép tài liệu vào nơi khác bằng cách sử dụng công cụ Format Painter. Cách thay đổi phông chữ, màu sắc và hiệu ứng toàn bộ văn bản từ tab Layout.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 7: Thay đổi diện mạo văn bản: Thực hành.

Kiến thức: Biết cách áp dụng các thao tác thay đổi diện mạo vào một tài liệu như: Tạo một Style, sửa đổi một Styles, sao chép một Style bằng Format Painter hoặc chèn vào một trang bìa.

Kỹ năng: Áp dụng được các kỹ năng thay đổi diện mạo văn bản như: Tạo một Style, sửa đổi một Styles, sao chép một Style bằng Format Painter hoặc chèn vào một trang bìa vào một tài liệu trong tài liệu sẽ phản ánh phông chữ, màu sắc, và các hiệu ứng theo chủ đề được chọn.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 8: Tạo bảng.

Kiến thức: Biết cách tạo một bảng, căn chỉnh văn bản trong bảng, thêm hoặc xóa các hàng hoặc cột, hợp nhất các ô, sửa đổi đường viền.

Kỹ năng: Thực hiện được cách tạo một bảng, căn chỉnh văn bản trong bảng, thêm hoặc xóa các hàng hoặc cột, hợp nhất các ô, sửa đổi đường viền.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 9: Tạo bảng: Thực hành.

Kiến thức: Thực hành tạo bảng, căn chỉnh văn bản trong bảng, thêm hoặc xóa các hàng hoặc cột, hợp nhất các ô, sửa đổi đường viền.

Kỹ năng: Hoàn thành được các thao tác tạo bảng và các kỹ năng căn chỉnh văn bản trong bảng, thêm hoặc xóa các hàng hoặc cột, hợp nhất các ô, sửa đổi đường viền.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 10: Làm việc với hình ảnh và hiệu ứng.

Kiến thức: Biết cách chèn một hình ảnh, chèn ảnh nghệ thuật, di chuyển ảnh, thay đổi kích cỡ ảnh, xén một ảnh. Áp dụng một kiểu ảnh và hiệu ứng, chèn một đoạn video.

Kỹ năng: Thực hiện được cách cách chèn một hình ảnh, chèn ảnh nghệ thuật, di chuyển ảnh, thay đổi kích cỡ ảnh, xén một ảnh. Thực hiện áp dụng một kiểu ảnh và hiệu ứng, chèn một đoạn video.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 11: Làm việc với hình ảnh và hiệu ứng: Thực hành.

Kiến thức: Thực hành cách chèn hình ảnh, chèn ảnh nghệ thuật, di chuyển ảnh, thay đổi kích cỡ ảnh, xén một ảnh. Áp dụng trực tiếp một kiểu ảnh và hiệu ứng, chèn một đoạn video.

Kỹ năng: Hoàn thành được cách thức chèn hình ảnh, chèn ảnh nghệ thuật, di chuyển ảnh, thay đổi kích cỡ ảnh, xén một ảnh. Áp dụng trực tiếp một kiểu ảnh và hiệu ứng, chèn một đoạn video.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 12: Thực hành.

Kiến thức: Biết được một số kiến thức cơ bản về Word 2016. Biết cách sử dụng một số kỹ năng, thủ thuật trong Word, cách soạn thảo văn bản, xử lý văn bản.

Kỹ năng: Nắm được kiến thức cơ bản về Word 2016. Thực hiện được các kỹ năng trong Word, cách tạo văn bản và đánh văn bản, cách định dạng văn bản mới.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 13: Thực hành.

Kiến thức: Biết được một số kiến thức cơ bản về Word 2016. Biết cách sử dụng một số kỹ năng, thủ thuật trong Word, cách soạn thảo văn bản, xử lý văn bản. Cách điều chỉnh văn bản, tạo bảng, chèn ảnh, chèn video.

Kỹ năng: Nắm được kiến thức cơ bản về Word 2016. Thực hiện được các kỹ năng trong Word, cách tạo văn bản và đánh văn bản, cách định dạng văn bản mới. Cách điều chỉnh văn bản, tạo bảng, chèn ảnh, chèn video.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 14: Thực hành.

Kiến thức: Biết được một số kiến thức cơ bản về Word 2016. Biết cách sử dụng một số kỹ năng, thủ thuật trong Word, cách soạn thảo văn bản, xử lý văn bản. Cách điều chỉnh văn bản, tạo bảng, chèn ảnh, chèn video.

Kỹ năng: Nắm được kiến thức cơ bản về Word 2016. Thực hiện được các kỹ năng trong Word, cách tạo văn bản và đánh văn bản, cách định dạng văn bản mới. Cách điều chỉnh văn bản, tạo bảng, chèn ảnh, chèn video.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 15: Ôn tập lại kiến thức và làm bài kiểm tra về Word 2016.

Kiến thức: Nắm được các kiến thức về Word, các kỹ năng như: soạn thảo văn bản mới, định dạng văn bản, thay đổi diện mạo văn bản, tạo bảng, chèn, chỉnh sửa hình ảnh cho phù hợp, chèn video.

Kỹ năng: Thực hiện được các kỹ năng, thủ thuật trong word như: Soạn thảo văn bản mới, định dạng văn bản, thay đổi diện mạo văn bản, tạo bảng, chèn và chỉnh sửa hình ảnh sao cho phù hợp, chèn video.

Năng lực: Phát huy và duy trì được tốt các kỹ năng, thủ thuật trong Word, chăm chỉ, ham học hỏi, có ý thức trong học tập.

Ca học 16: Tạo bảng tính với Excel.

Kiến thức: Biết cách căn chỉnh và định dạng văn bản, nhập và định dạng chữ số, làm đầy dữ liệu, chèn các cột và hàng, ẩn và hiện các cột, sử dụng các kiểu ô.

Kỹ năng: Thao tác được các cách căn chỉnh và định dạng văn bản, nhập và định dạng chữ số, làm đầy dữ liệu, chèn các cột và hàng, ẩn và hiện các cột, sử dụng các kiểu ô.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc có kỹ năng sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 17: Tạo bảng tính với Excel: Thực hành.

Kiến thức: Thực hành với cách căn chỉnh và định dạng văn bản, nhập và định dạng chữ số, làm đầy dữ liệu, chèn các cột và hàng, ẩn và hiện các cột, sử dụng các kiểu ô trong việc nhằm áp dụng màu nền và phông chữ khác nhau trong ô.

Kỹ năng: Hoàn thành được các kỹ năng trong cách căn chỉnh và định dạng văn bản, nhập và định dạng chữ số, làm đầy dữ liệu, chèn các cột và hàng, ẩn và hiện các cột, sử dụng các kiểu ô trong việc nhằm áp dụng màu nền và phông chữ khác nhau trong ô.

Năng lực tự: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc có kỹ năng sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 18: Làm việc với các số liệu, các hàm và công thức.

Kiến thức: Biết cách tìm dữ liệu, điền một chuỗi dữ liệu, nhập ngày tháng và thời gian, sử dụng hàm AutoSum, hàm Average, sử dụng các công thức tính toán.

Kỹ năng: Thực hiện được thao tác trong cách tìm dữ liệu, điền một chuỗi dữ liệu, nhập ngày tháng và thời gian, sử dụng hàm AutoSum, hàm Average, sử dụng các công thức tính toán.

Năng lực: Hiểu được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc có kỹ năng sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 19: Làm việc với các số liệu, các hàm và công thức: Thực hành.

Kiến thức: Thực hành với Excel, biết cách áp dụng cách tìm dữ liệu, điền một chuỗi dữ liệu, nhập ngày tháng và thời gian, sử dụng hàm AutoSum, hàm Average, sử dụng các công thức tính toán.

Kỹ năng: Hoàn thành được một bảng Excel với các kỹ năng tìm dữ liệu, điền một chuỗi dữ liệu, nhập ngày tháng và thời gian, sử dụng hàm AutoSum, hàm Average, sử dụng các CT tính toán.

Năng lực: Hiểu được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc có kỹ năng sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 20: Tạo biểu đồ.

Kiến thức: Biết cách tạo một biểu đồ, thay đổi kiểu biểu đồ, định dạng các thành phần biểu đồ, di chuyển biểu đồ, tô dữ liệu với các định dạng có điều kiện.

Kỹ năng: Thực hiện thao tác được cách tạo một biểu đồ, thay đổi kiểu biểu đồ, định dạng các thành phần biểu đồ, di chuyển biểu đồ, tô dữ liệu với các định dạng có điều kiện.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 21: Tạo biểu đồ: Thực hành.

Kiến thức: Thực hành và biết cách tạo một biểu đồ, thay đổi kiểu biểu đồ, định dạng các thành phần biểu đồ, di chuyển biểu đồ, tô dữ liệu với các định dạng có điều kiện.

Kỹ năng: Làm một biểu đồ hoàn chỉnh với các tính năng thay đổi kiểu biểu đồ, định dạng các thành phần biểu đồ, di chuyển biểu đồ, tô dữ liệu với các định dạng có điều kiện.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 22: Ôn tập kiến thức và Thực hành.

Kiến thức: Biết cách tạo bảng tính với Excel, tìm và nhập dữ liệu, sử dụng các hàm và công thức trong Excel, tạo biểu đồ.

Kỹ năng: Thực hiện được cách tạo bảng tính với Excel, tìm và nhập dữ liệu, sử dụng các hàm và công thức trong Excel, tạo biểu đồ.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 23: Tạo diễn hình với PowerPoint 2016.

Kiến thức: Biết cách bổ sung và hiệu chỉnh văn bản, bổ sung một Slide có các Bullet, bổ sung một phần mới, di chuyển Slide.

Kỹ năng: Thực hiện được cách bổ sung và hiệu chỉnh văn bản, bổ sung một Slide có các Bullet, bổ sung một phần mới, di chuyển Slide.

Kết quả: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 24: Tạo diễn hình với PowerPoint 2016: Thực hành.

Kiến thức: Thực hành và biết cách bổ sung và hiệu chỉnh văn bản, bổ sung một Slide có các Bullet, bổ sung một phần mới, di chuyển Slide.

Kỹ năng: Hoàn thành một chương trình chiếu áp dụng các kỹ năng bổ sung và hiệu chỉnh văn bản, bổ sung một Slide có các Bullet, bổ sung một phần mới, di chuyển Slide.

Năng lực: Hiểu được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 25: Tạo các hiệu ứng đồ họa.

Kiến thức: Biết cách tạo bảng, tạo biểu đồ, hiệu chỉnh và định dạng biểu đồ, chèn một hình ảnh.

Kỹ năng: Thao tác được cách tạo bảng, tạo biểu đồ, hiệu chỉnh và định dạng biểu đồ, chèn một hình ảnh.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Hiểu được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 26: Tạo các hiệu ứng đồ họa: Thực hành.

Kiến thức: Thực hành cách cách tạo bảng, tạo biểu đồ, hiệu chỉnh và định dạng biểu đồ, chèn một hình ảnh.

Kỹ năng: Hoàn thành được cách cách tạo bảng, tạo biểu đồ, hiệu chỉnh và định dạng biểu đồ, chèn một hình ảnh.

Năng lực: Hiểu được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 27: Thêm hiệu ứng chuyển tiếp, hoạt hình và video.

Kiến thức: Biết cách làm tạo sự chuyển tiếp cho Slide, tạo nội dung động, sử dụng công cụ Animation Painter, chèn và cắt xén video.

Kỹ năng: Thao tác được cách tạo sự chuyển tiếp cho Slide, tạo nội dung động, sử dụng công cụ Animation Painter, chèn và cắt xén video.

Năng lực: Hiểu được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

 Ca học 28: Thêm hiệu ứng chuyển tiếp, hoạt hình và video: Thực hành.

Kiến thức: Thực hành cách tạo sự chuyển tiếp cho Slide, tạo nội dung động, sử dụng công cụ Animation Painter, chèn và cắt xén video.

Kỹ năng: Học viên hoàn thành được cách tạo sự chuyển tiếp cho Slide, tạo nội dung động, sử dụng công cụ Animation Painter, chèn và cắt xén video.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 29: Hoàn tất bản thuyết trình.

Kiến thức: Sau khi hoàn tất cần xem trước các Slide trong chế độ xem Reading, ghi lại bản thuyết trình, tạo một video riêng.

Kỹ năng: Ghi nhớ và thực hiện xem trước các Slide trong chế độ xem Reading, ghi lại bản thuyết trình, hoàn thành tạo một video riêng.

Năng lực: Nhận thức được tầm quan trọng, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và làm việc.

Ca học 30: Ôn tập, làm bài kiểm tra đánh giá cuối khóa học và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Thực hiện theo đúng quy chế đã được ban hành

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY:

Đề nghị người thực hiện giảng dạy xây dựng giáo án theo đúng khung chương trình đã được phê duyệt. Xây dựng theo khung trên, mỗi ca học 02h đồng hồ. Thiết kế chương trình là 30 ca học

TIÊU CHUẨN NGƯỜI THỰC HIỆN GIẢNG DẠY:

Tiêu chuẩn người thực hiện giảng dạy được thực hiện tuyển chọn và sàng lọc ở mức độ cao nhất theo tiêu chuẩn quy định của Pháp luật hiện hành.

 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC:

Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn của mục tiêu khóa học đã được phê duyệt.

Đạt chất lượng theo quy định sau khi đã được đánh giá nghiêm túc, đề nghị xét cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học theo đúng tiến trình và năng lực thực sự của người học f1bda1392632d06c8923