PHẨM CHẤT – THÓI QUEN TỐT ( MH02-LV1/03-03)

Phẩm chất và thói quen tốt giúp người học đào sâu vấn đề, mở mang trí tuệ và rút ra những bài học để người học thực hành và áp dụng vào cuộc sống.

PHẨM CHẤT – THÓI QUEN TỐT 

MỤC ĐÍCH VÀ Ỹ NGHĨA:

Giáo dục phẩm chất và thói quen tốt rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi chúng ta và rất cần thiết cho các mối giao tiếp trong xã hội. Nó ẩn chứa những thông điệp sâu sắc về các giá trị đạo đức, bài học an toàn, thói quen sống, lối sống, cách ứng xử đúng mực trong các mối quan hệ với gia đình, thầy cô, bạn bè và xã hội mà người học sẽ gặp phải trong cuộc sống của mình.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG KHUNG:

Phẩm chất và thói quen tốt không chỉ là môn học thông thường mà nó sẽ giúp người học phân biệt được những thói quen tốt và xấu, những phẩm chất đạo đức tốt và xấu giúp người học có ý thức rèn luyện tốt cho bản thân. Đó là những phẩm chất cần thiết cho người học trên con đường học vấn và con đường đời.

1. Phẩm chất làm người.

2. Thói quen làm việc.

3. Thói quen học tập.

4. Thói quen trong giao tiếp.

5. Xây dựng bài kiểm tra thu hoạch kết quả học tập cuối khóa học để cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

 QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG CHI TIẾT:

Ca học 1: Phẩm chất làm người.

Kiến thức: Người học nhận biết và hiểu được các kiến thức cơ bản về vai trò quan trọng của phẩm chất làm người trong cuộc sống.

Kỹ năng: Biết cách xây dựng phẩm chất tốt cho bản thân.

Năng lực: Yêu thích, say mê hứng thú với bài học.

Ca học 2: Thói quen làm việc.

 Kiến thức: Hiểu và nắm rõ được các kiến thức cơ bản về thói quen làm việc tốt và tầm quan trọng của nó trong cuộc sống.

Kỹ năng: Xây dựng được những thói quen tốt cho bản thân.

Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, và mong muốn được thay đổi để hoàn thiện bản thân hơn.

Ca học 3: Thói quen học tập.

Kiến thức: Người học hiểu rõ các kiến thức hình thành thói quen tốt trong học tập.

Kỹ năng: Xây dựng được thói quen tốt trong học tập.

Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức và yêu thích bài học.

Ca học 4: Thói quen trong giao tiếp.

Kiến thức: Hiểu được các kiến thức cơ bản để hình thành các thói quen tốt trong giao tiếp.

Kỹ năng: Xây dựng được thói quen tốt trong giao tiếp cho bản thân.

Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức và yêu thích bài học.

Ca học 5: Xây dựng bài kiểm tra thu hoạch kết quả học tập cuối khóa học để cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Thực hiện theo đúng quy chế đã được ban hành.

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY:

 Xây dựng theo khung trên, mỗi ca học 04h đồng hồ. Thiết kế chương trình là 5 ca học.

 TIÊU CHUẨN NGƯỜI THỰC HIỆN GIẢNG DẠY:

Tiêu chuẩn người thực hiện giảng dạy được thực hiện tuyển chọn và sàng lọc ở mức độ cao nhất theo tiêu chuẩn quy định của Pháp luật hiện hành.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC:

Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn của mục tiêu khóa học đã được phê duyệt.