LY HÔN THUẬN TÌNH

Ly hôn thuận tình là khi cả vợ, chồng cùng đồng ý ký đơn ly.

LY HÔN THUẬN TÌNH LÀ GÌ ?

Ly hôn thuận tình là khi cả hai vợ chồng sau khoảng thời gian chung sống cảm thấy không thể hòa hợp và mang lại hạnh phúc cho nhau nữa. Họ làm đơn lên tòa án nơi cư trú để tòa công nhận là ly hôn đồng thuận.

Khi có đủ các yếu tố sau

1 là cả vợ và chồng cùng tự nguyện ly hôn và ký vào đơn ly hôn.

2 là vợ chồng tự thỏa thuận được về quyền nuôi con hoặc ai là người cấp dưỡng, thỏa thuận ấy đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên và con cái.

3 là về tài sản, không yêu cầu tòa giải quyết phân chia tài sản mà chỉ mong muốn tòa công nhận sự thỏa thuận này.

KKK