LY HÔN THÔNG THƯỜNG

Ly hôn thông thường trong nước là tình trạng 2 người việt nam cùng cư trú tại việt nam có nguyện vọng chấm dứt quan hệ vợ chồng

 LY HÔN THÔNG THƯỜNG 

Ly hôn thông thường trong nước là gì.

Ly hôn thông thường trong nước là tình trạng 2 người việt nam cùng cư trú tại việt nam mong muốn chấm dứt quan hệ vợ chồng sau một thời gian chung sống, găn bó với nhau và không thể đem lại hạnh phúc cho nhau và được tòa án nhân dân nơi cư trú của hai vợ chồng giải quyết

Cả hai người, vợ hoặc chồng đều có quyền yêu cầu tòa án giải quyết vấn đề ly hôn

Không tranh chấp tài sản, là sau khi ly hôn thì các vấn đề về tài sản, mà hai vợ chồng có được khi kết hôn đã đạt thỏa thuận về tài sản chung và tài sản riêng của hai vợ chồng từ trước và không yêu cầu toàn án giải quyết về tài sản, của hai vợ chồng sau khi ly hôn .

Về con cái sau khi ly hôn mà hai vợ chồng tự thỏa thuận được về việc ai sẽ là người chăm nom con cái, trợ cấp hàng tháng ra sao và không yêu cầu toàn giải quyết tại tòa án.

KKK