ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ VÀ CHÀO BẢN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG
ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ VÀ CHÀO BẢN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ VÀ CHÀO BẢN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG Chào bán chứng khoán riêng lẻ: Đọc thêm

TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2017)
TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2017)

TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2017) Các dấu hiệu pháp lý c Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Khái niệm về rủi ro tín dụng Đọc thêm

QUY CHẾ  CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ (IAEA)
QUY CHẾ CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ (IAEA)

QUY CHẾ CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ (IAEA) Điều 1. Thành lập Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Các bê Đọc thêm

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2020 Nghị định 01/2021/NĐ-CP Đọc thêm

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA VIỆC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ VÀ THÀNH LẬP CÔNG TY
ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA VIỆC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ VÀ THÀNH LẬP CÔNG TY

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA VIỆC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ VÀ THÀNH LẬP CÔNG TY Luật - Luật Doanh nghiệp 2020 - N Đọc thêm

THỦ TỤC TẠM NGƯNG KINH DOANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020
THỦ TỤC TẠM NGƯNG KINH DOANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH Căn cứ pháp lý: Theo luật doanh nghiệp 2020 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doan Đọc thêm

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP VỀ AN NINH, TRẬT TỰ
ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Điều kiện chung (1) Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự c Đọc thêm

THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM DÂN SỰ VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN
THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM DÂN SỰ VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN

THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM DÂN SỰ VÀ THỰC TIỄN Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ THUẬN TÌNH LY HÔN
PHÁP LUẬT VỀ THUẬN TÌNH LY HÔN

PHÁP LUẬT VỀ THUẬN TÌNH LY HÔN Căn cứ ly hôn trong trường hợp vợ chồng thuận tình ly hôn Theo Điều 55 Luật HN & G Đọc thêm

 Phân tích quy định pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
 Phân tích quy định pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

 Phân tích quy định pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán   Đọc thêm

KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

 KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 1.1.  Khái niệm doanh nghiệp b Đọc thêm

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH
QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH I. Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh Để tham gia vào quan hệ kinh doanh, h Đọc thêm

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH CỦA NGUYÊN ĐƠN
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH CỦA NGUYÊN ĐƠN

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH CỦA NGUYÊN ĐƠN Khoản 2 Điều 68 Điều Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS Đọc thêm

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 1. Điều kiện thành lập công ty cổ phần là gì? Cũng giống Đọc thêm

XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH CỦA ĐƯƠNG SỰ
XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH CỦA ĐƯƠNG SỰ

Xác định tư cách đương sự trong vụ án dân sự Đương sự là một khái niệm pháp lý đặc thù của lĩnh vực tố tụn Đọc thêm

PHÂN BIỆT BẢO LÃNH CHỨNG KHOÁN VÀ BẢO LÃNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ.
PHÂN BIỆT BẢO LÃNH CHỨNG KHOÁN VÀ BẢO LÃNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ.

Phân biệt bảo lãnh phát hành chứng khoán và bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ dân sự?   Bảo lãnh phát hành CK Đọc thêm

PHÂN TÍCH TẤM LÝ TỘI PHẠM TỪ VỤ LÊ VĂN LUYỆN
PHÂN TÍCH TẤM LÝ TỘI PHẠM TỪ VỤ LÊ VĂN LUYỆN

Phân tích tâm lý tội phạm từ tình huống Lê Văn Luyện sát hại vợ chồng chủ tiệm vàng cùng con 18 tháng tuổi và chém mất tay con gái lớn 8 tuổi của họ và lĩnh án 18 năm tù. Đọc thêm

ĐƯƠNG SỰ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ
ĐƯƠNG SỰ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

Đặc điểm của đương sự và người đại diện của đương sự Đọc thêm

Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Sửa đổi 2018)
Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Sửa đổi 2018)

  Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Sửa đổi 2018) Mục lục Chương 1:Những quy định chung Đọc thêm

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT?
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT?

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT? Căn cứ pháp lý Bộ luật dân sự 2015; Luật đất Đọc thêm

Các cách chia thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015?
Các cách chia thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015?

Các cách chia thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015? Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại. Vậy để chia Đọc thêm

VÀI NÉT VỀ BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC
VÀI NÉT VỀ BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC

Bộ luật được coi là đỉnh cao của chế độ phong kiến Việt Nam được ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông Đọc thêm

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CÁC TÒA ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CÁC TÒA ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Danh sách địa chỉ tòa án nhân dân thuộc tỉnh Lạng Sơn STT Đơn vị Địa chỉ Điện thoại 1 Đọc thêm

TƯ DUY PHÁP LÝ THEO MÔ THỨC IRAC THẾ NÀO CHO ĐÚNG?
TƯ DUY PHÁP LÝ THEO MÔ THỨC IRAC THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

IRAC là gì? Nó được hiểu như thế nào, cách ứng dụng mô thức IRAC vào thực tiễn giải quyết vấn đề ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc trên một cách tường tận nhất. Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 52/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 52/2021/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa đăng ký quyền sử dụng đất Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 51/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 51/2021/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về xác định quyền sở hữu đối với khu vực để xe ô tô của nhà chung cư Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 50/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 50/2021/AL

Về quyền khởi kiện vụ án đòi lại tài sản của người được giao tài sản theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 49/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 49/2021/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về xác định quyết định hành chính ban hành không đúng thẩm quyền Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 48/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 48/2021/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “nộp lại tiền thu lợi bất chính” Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 47/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 47/2021/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về việc xác định tội danh trong trường hợp bị cáo dùng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng trọng yếu của cơ thể bị hại Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 46/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 46/2021/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về việc xác định tình tiết định khung hình phạt “Đối với trẻ em mà người phạm tội có trách nhiệm giáo dục” trong tội “Dâm ô đối với trẻ em” Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 45/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 45/2021/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về xác định bị cáo phạm tội “Giết người” thuộc trường hợp “Phạm tội chưa đạt” Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 44/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 44/2021/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về việc xác định thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu phản tố Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 43/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 43/2021/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp là nhà đất do bên thế chấp nhận chuyển nhượng của người khác nhưng chưa thanh toán đủ tiền cho bên bán Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 42/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 42/2021/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng trong trường hợp hợp đồng theo mẫu có thỏa thuận trọng tài Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 41/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 41/2021/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về chấm dứt hôn nhân thực tế Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 40/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 40/2021/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về công nhận việc chuyển đổi quyền sử dụng đất trên thực tế Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 39/2020/AL
ÁN LỆ SỐ 39/2020/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 38/2020/AL
ÁN LỆ SỐ 38/2020/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 37/2020/AL
ÁN LỆ SỐ 37/2020/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 36/2020/AL
ÁN LỆ SỐ 36/2020/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 35/2020/AL
ÁN LỆ SỐ 35/2020/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về người việt nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 34/2020/AL
ÁN LỆ SỐ 34/2020/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị nhà nước thu hồi có bồi thường Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 33/2020/AL
ÁN LỆ SỐ 33/2020/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về trường hợp cá nhân được nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 32/2020/AL
ÁN LỆ SỐ 32/2020/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 31/2020/AL
ÁN LỆ SỐ 31/2020/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của nhà nước theo nghị định số 61/cp ngày 05-7-1994 của chính phủ là quyền tài sản Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 30/2020/AL
ÁN LỆ SỐ 30/2020/AL

Về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi xảy ra tai nạn giao thông Đọc thêm

Án lệ số 29/2019/AL
Án lệ số 29/2019/AL

Về tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Cướp tài sản” Đọc thêm

Án lệ số 28/2019/AL
Án lệ số 28/2019/AL

Về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” Đọc thêm

Án lệ số 27/2019/AL
Án lệ số 27/2019/AL

Về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01-7-1991 Đọc thêm

Án lệ số 26/2018/AL
Án lệ số 26/2018/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản Đọc thêm

Án lệ số 25/2018/AL
Án lệ số 25/2018/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan Đọc thêm

Án lệ số 24/2018/AL
Án lệ số 24/2018/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân Đọc thêm

Án lệ số 23/2018/AL
Án lệ số 23/2018/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm Đọc thêm

Án lệ số 22/2018/AL
Án lệ số 22/2018/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Đọc thêm

Án lệ số 21/2018/AL
Án lệ số 21/2018/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản Đọc thêm

Án lệ số 20/2018/AL
Án lệ số 20/2018/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc Đọc thêm

Án lệ số 19/2018/AL
Án lệ số 19/2018/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Tham ô tài sản” Đọc thêm

Án lệ số 18/2018/AL
Án lệ số 18/2018/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội “Giết người” Đọc thêm

Án lệ số 17/2018/AL
Án lệ số 17/2018/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về tình tiết “Có tính chất côn đồ” trong tội “Giết người” có đồng phạm Đọc thêm

Án lệ số 16/2017/AL
Án lệ số 16/2017/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng Đọc thêm

Án lệ số 15/2017/AL
Án lệ số 15/2017/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp Đọc thêm

Án lệ số 14/2017/AL
Án lệ số 14/2017/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng Đọc thêm

Án lệ số 13/2017/AL
Án lệ số 13/2017/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ Đọc thêm

Án lệ số 12/2017/AL
Án lệ số 12/2017/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa Đọc thêm

Án lệ số 11/2017/AL
Án lệ số 11/2017/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản không thuộc Sở hữu của bên thế chấp Đọc thêm

ÁN LỆ 10/2016/AL
ÁN LỆ 10/2016/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính Đọc thêm

ÁN LỆ 09/2016/AL
ÁN LỆ 09/2016/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại Đọc thêm

ÁN LỆ 08/2016/AL
ÁN LỆ 08/2016/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm Đọc thêm

ÁN LỆ 07/2016/AL
ÁN LỆ 07/2016/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01/7/1991 Đọc thêm

ÁN LỆ 06/2016/AL
ÁN LỆ 06/2016/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về vụ án “Tranh chấp thừa kế” Đọc thêm

ÁN LỆ 05/2016/AL
ÁN LỆ 05/2016/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế” Đọc thêm

ÁN LỆ 04/2016/AL
ÁN LỆ 04/2016/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” Đọc thêm

ÁN LỆ 03/2016/AL
ÁN LỆ 03/2016/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ). Về vụ án “Ly hôn” Đọc thêm

ÁN LỆ 02/2016/AL
ÁN LỆ 02/2016/AL

(Sưu tầm. Lưu hành nội bộ.) Về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản” Đọc thêm

ÁN LỆ 01/2016/AL
ÁN LỆ 01/2016/AL

Sưu tầm. Lưu hành nội bộ. Về vụ án “Giết người” Đọc thêm

BCVV số 03: Phân chia di sản thừa kế, hoàn thiện thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
BCVV số 03: Phân chia di sản thừa kế, hoàn thiện thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FTC VIỆT NAM Địa chỉ: Toà nhà FTC, Xóm 1, Xuân Nẻo, Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương Đọc thêm

Trách nhiệm của luật gia, luật sư đối với Người Dân
Trách nhiệm của luật gia, luật sư đối với Người Dân

Trách nhiệm của luật gia, luật sư đối với người dân   Trong xã hội văn minh, mọi người đều có quyền bình đẳng Đọc thêm

BCVV số 02: Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu di dời tài sản trên đất
BCVV số 02: Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu di dời tài sản trên đất

Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu di dời tài sản trên đất Đọc thêm

CÁCH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
CÁCH THỨC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Cách thức huy động vốn của các loại hình doanh nghiệp, ưu đãi của nhà nước đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đọc thêm

Đất đang tranh chấp, có được xin cấp giấy chứng nhận không?
Đất đang tranh chấp, có được xin cấp giấy chứng nhận không?

Đất đang tranh chấp, có được xin cấp giấy chứng nhận không? Để ngăn chặn người đang tranh chấp cũng có ý định cấp sổ đỏ lần đầu cho thửa đất của họ thì thực hiện theo những cách nào? Đọc thêm

Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu được quy định như thế nào ?
Điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu được quy định như thế nào ?

Mục lục bài viết 1. Điều kiện để cấp sổ đỏ lần đầu 2. Vậy sử dụng đất ổn định là gì ? 3. Diện tích tối thiểu để cấp sổ đỏ lần đầu. 4. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ đỏ lần đầu ? 5. Cơ quan thẩm quyền nào được cấp lại/cấp đổi sổ đỏ bị mờ, rách, mất ? Đọc thêm

Hợp đồng vô hiệu là gì? Các trường hợp hợp đồng vô hiệu
Hợp đồng vô hiệu là gì? Các trường hợp hợp đồng vô hiệu

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ. Khi giao kết hợp đồng, điều đầu tiên và quan trọng mà các bên mong muốn là hợp đồng luôn có hiệu lực và có thể thực thi trên thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà đôi khi hợp đồng có thể bị vô hiệu, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của ít nhất một bên trong quan hệ hợp đồng. Bài viết sau đây của sẽ làm rõ các vấn đề về hợp đồng vô hiệu. Đọc thêm

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.
Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.

Mục lục bài viết 1. Giao dịch dân sự là gì? 2. Hiệu lực pháp luật là gì? 3. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự: 4. Những điểm mới về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự: 5. Quy định về giao dịch dân sự vô hiệu: Đọc thêm

BCVV Số 01: Ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn
BCVV Số 01: Ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con khi ly hôn

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FTC VIỆT NAM Địa chỉ: Toà nhà FTC, Xóm 1, Xuân Nẻo, Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương. C Đọc thêm