LÊ VĂN MIẾN, ÔNG TỔ CỦA DÒNG TRANH SƠN DẦU VIỆT NAM

LÊ VĂN MIẾN, ÔNG TỔ CỦA DÒNG TRANH SƠN DẦU VIỆT NAM

Lê Văn Miến (1874 – 1943) hay Lê Miến là một họa sĩ vẽ tranh sơn dầu, là người đầu tiên du nhập kỹ thuật vẽ sơn dầu Châu Âu vào Việt Nam.

Năm 1888 được Vua Đồng Khánh cử sang Pháp học, ông rất ghét quan trường nên học xong lại sang học trường mỹ thuật Paris từ 1891 – 1895. Ông đã xuất sắc cả hai trường nhưng 1895 về nước không có đất dụng võ nên ông đã tham gia nhiều phong trào cách mạng. ở Pháp ông tiếp thu được những kiến thức hội hoạ hiện đại. Về nước trong sáng tạo đã kết hợp với lối vẽ dân tộc và đã trở thành cầu nối nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật hiện đại.

Ông sáng tác không nhiều, tác phẩm lại bị thất lạc gần hết. Tuy nhiên, tại Bảo tàng mỹ thuật Hà Nội còn sưu tầm được hai bức “ Chân dung cụ Tú mền “, “ Bình văn “, ở Huế cũng giữ được hai bức “Chân dung cụ ông và cụ bà Nguyễn Khoa Luận “và một số Bảo tàng của các tỉnh cũng giữ được một vài tác phẩm. 

Bức “ Bình văn “đã phản ánh sinh hoạt học đường đầu thế kỷ 20 nhằm giác ngộ tinh thần yêu nước cho học sinh. Do đó ông với bức bình văn là một cái mốc và đẹp đẽ.

TRANH.jpg 

Bức tranh Bình văn của ông được cho là bức tranh sơn dầu đầu tiên của Việt Nam

Hoà giữa nét truyền thống và hiện đại, ông là một phần đại diện của giới văn thân Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, vừa mang nét phong kiến, vừa mang nét phương tây, đồng thời lại giàu lòng yêu nước, được truyền bá vào trong tư tưởng cũng như nghệ thuật.

(Sản phẩm của FTC. Lưu hành nội bộ)