LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI TRUNG QUỐC

Khái niệm chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc, đặc điểm chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc, chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc có quyền và nghĩa vụ gì?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THÀNH LẬP CHI NHÁNH

CỦA CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI TRUNG QUỐC?

     Công ty nước ngoài có quan hệ họ hàng với công ty trong nước, mấu chốt để phân biệt giữa hai loại nằm ở việc xác định quốc tịch của công ty, công ty có quốc tịch là công ty trong nước, công ty có quốc tịch nước ngoài là công ty nước ngoài. Cái gọi là chi nhánh của một công ty nước ngoài đề cập đến một tổ chức được thành lập bởi một công ty nước ngoài tại Trung Quốc theo các quy định của "Luật công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và được chính phủ Trung Quốc chấp thuận để tham gia vào các hoạt động sản xuất và kinh doanh đứng tên công ty nước ngoài.

     Đặc điểm pháp lý của chi nhánh công ty nước ngoài

  1. Chi nhánh công ty nước ngoài không có tư cách pháp nhân độc lập.

Điều 203 của "Luật công ty" của Trung Quốc quy định rằng: một công ty nước ngoài là một pháp nhân nước ngoài và các chi nhánh của công ty được thành lập tại Trung Quốc không có tư cách pháp nhân Trung Quốc. Các công ty nước ngoài phải chịu trách nhiệm dân sự đối với các hoạt động kinh doanh được thực hiện bởi các chi nhánh của họ tại Trung Quốc.

  1. Chi nhánh của công ty nước ngoài phải được thành lập tại Trung Quốc theo luật pháp Trung Quốc và được chính phủ Trung Quốc chấp thuận, đồng thời phải được bảo vệ và quản lý bởi luật pháp Trung Quốc.

     Điều 204 của Trung Quốc quy định: Chi nhánh của các công ty nước ngoài được thành lập với sự chấp thuận phải tuân thủ luật pháp Trung Quốc khi tham gia các hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc và không được làm tổn hại đến lợi ích công cộng và xã hội của Trung Quốc, đồng thời các quyền và lợi ích hợp pháp của họ được luật pháp Trung Quốc bảo vệ.

     Các công ty nước ngoài phải được sự cho phép hoặc chấp thuận của chính phủ nước sở tại để vào nước sở tại để kinh doanh. Các quốc gia khác nhau có các phương thức cấp phép và quản lý khác nhau đối với việc thành lập chi nhánh của các công ty nước ngoài, các quốc gia phát triển cho phép các công ty nước ngoài thành lập chi nhánh tại quốc gia của họ để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Hầu hết các nước đang phát triển đều thực hiện chủ nghĩa cho phép hoặc chủ nghĩa phê duyệt, yêu cầu các công ty nước ngoài phải nộp đơn trước cho cơ quan chính quyền nước sở tại để xin phê duyệt hoặc thủ tục cấp phép, và chỉ sau khi được chấp thuận, họ mới có thể làm thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh.  Trung Quốc cũng áp dụng cách tiếp cận này. 

     Việc thành lập chi nhánh của một công ty nước ngoài sẽ được xem xét và phê duyệt bởi bộ phận hợp tác kinh tế và ngoại thương của Quốc vụ viện hoặc các bộ phận khác được Quốc vụ viện ủy quyền. Cơ quan phê duyệt quyết định phê duyệt hoặc không phê duyệt trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

     Đăng ký chi nhánh của công ty nước ngoài: Sau khi đơn đăng ký thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài đã được cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc xem xét và chấp thuận, chi nhánh của công ty nước ngoài sẽ làm thủ tục đăng ký với cơ quan đăng ký công ty theo quy định. pháp luật và có được "Giấy phép kinh doanh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa". Chi nhánh của công ty nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày khai trương theo quy định của pháp luật .

     Quyền của chi nhánh công ty nước ngoài. 

     Pháp luật với tư cách là quy tắc ứng xử không chỉ quy định các quy tắc ứng xử cho hoạt động của con người, xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật mà còn bảo vệ các quyền và lợi ích mà con người đáng lẽ được hưởng theo pháp luật, nhằm duy trì có hiệu quả trật tự công cộng xã hội. và lợi ích công cộng, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế và sự phát triển lành mạnh của xã hội. Do đó, trong khi hành vi của các chi nhánh của công ty nước ngoài phải tuân theo luật pháp Trung Quốc, quyền và lợi ích hợp pháp của họ trong hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc tất nhiên được bảo vệ bởi luật pháp Trung Quốc. 

     Hoạt động kinh doanh hợp pháp của chi nhánh công ty nước ngoài không bị xâm phạm và chi nhánh công ty nước ngoài có quyền yêu cầu pháp luật bảo vệ trước những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

     Quyền của các chi nhánh công ty nước ngoài đề cập đến sự cho phép và đảm bảo của luật pháp Trung Quốc rằng các chi nhánh công ty nước ngoài có thể thực hiện hoặc không thực hiện một số hành vi nhất định và các chi nhánh công ty nước ngoài yêu cầu người khác thực hiện hoặc không thực hiện một số hành vi nhất định. Nó được công nhận, thành lập và bảo vệ bởi pháp luật và được hưởng bởi các chi nhánh của các công ty nước ngoài. Các quyền của chi nhánh công ty nước ngoài về cơ bản giống như quyền của các chi nhánh tương tự ở Trung Quốc, ngoại trừ những hạn chế đặc biệt do luật pháp áp đặt.

     Nghĩa vụ của chi nhánh công ty nước ngoài. 

     Điều 197 của "Luật công ty" Các chi nhánh được phê duyệt của các công ty nước ngoài phải tuân thủ luật pháp Trung Quốc khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc và không được làm tổn hại đến lợi ích xã hội và công cộng của Trung Quốc.

     Quyền và lợi ích hợp pháp của họ được luật pháp Trung Quốc bảo vệ.  Nghĩa vụ của chi nhánh công ty nước ngoài đề cập đến những quy định bắt buộc của pháp luật  về một số hành vi mà chi nhánh công ty nước ngoài phải thực hiện và một số hành vi bị nghiêm cấm. Đó là một nghĩa vụ được thiết lập bởi pháp luật của nước ta và được thực hiện bởi các chi nhánh của các công ty nước ngoài. Các nghĩa vụ cụ thể như sau:

     (1) Nếu chi nhánh của công ty nước ngoài tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh tại Trung Quốc, công ty nước ngoài phải đăng ký tại Trung Quốc để thành lập chi nhánh. Đây không chỉ là sự thể hiện nguyên tắc chủ quyền mà còn là sự cần thiết của công tác quản lý vĩ mô nền kinh tế quốc dân.

     (2) Chi nhánh của công ty nước ngoài phải tuân thủ luật pháp và không được làm tổn hại đến lợi ích xã hội và công cộng. Luật pháp Trung Quốc mà các chi nhánh của công ty nước ngoài phải tuân thủ khi tiến hành hoạt động sản xuất và kinh doanh không chỉ bao gồm các quy định pháp lý áp dụng cho tất cả các công ty trong luật pháp Trung Quốc, mà còn có các quy định pháp lý đặc biệt chỉ áp dụng cho các chi nhánh của công ty nước ngoài. Nghĩa vụ của chi nhánh công ty nước ngoài về cơ bản giống như nghĩa vụ của chi nhánh tương tự ở Trung Quốc, ngoại trừ những nghĩa vụ được pháp luật nước ta quy định đặc biệt.

     Theo các quy định của điều này, các chi nhánh của công ty nước ngoài đã được thành lập sau khi được phê duyệt phải tuân thủ luật pháp Trung Quốc khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh trong lãnh thổ Trung Quốc. Chi nhánh của các công ty nước ngoài tham gia hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc phải chấp nhận quyền tài phán của luật pháp Trung Quốc và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi được luật pháp Trung Quốc cho phép, được xác định bởi chủ quyền quốc gia. Là một quốc gia có chủ quyền, luật pháp của Trung Quốc áp dụng cho tất cả mọi người trên lãnh thổ ngoại trừ những người được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ ngoại giao, không có đơn vị hay cá nhân nào được miễn trừ. Miễn là bạn tham gia vào các hành vi có liên quan ở Trung Quốc, bạn phải tuân thủ luật pháp Trung Quốc. Chi nhánh của các công ty nước ngoài tham gia hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, giống như các đơn vị và cá nhân Trung Quốc, cũng phải tuân thủ luật pháp Trung Quốc, nếu không họ phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng.

     Lợi ích công cộng xã hội chỉ lợi ích chung của tất cả các thành viên trong xã hội, tổn hại đến lợi ích công cộng xã hội tức là phá hoại toàn bộ trật tự xã hội, điều này không được phép xảy ra ở bất kỳ xã hội nào, và Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Chi nhánh của các công ty nước ngoài tham gia vào các hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc không được làm tổn hại đến lợi ích xã hội và công cộng của Trung Quốc.

     Điều này cũng quy định rằng các quyền và lợi ích hợp pháp của các chi nhánh của công ty nước ngoài sẽ được luật pháp Trung Quốc bảo vệ. 

     Điều kiện thành lập chi nhánh doanh nghiệp tại Trung Quốc

  1. Tên. Chi nhánh của công ty nước ngoài phải ghi rõ quốc tịch của công ty nước ngoài và hình thức trách nhiệm dưới tên của công ty đó.
  2. Địa điểm kinh doanh. Chi nhánh của công ty nước ngoài tham gia hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Trung Quốc phải chọn địa điểm kinh doanh phù hợp.
  3. Điều lệ. Chi nhánh công ty nước ngoài soạn thảo điều lệ công ty nước ngoài tại chi nhánh .
  4. Kinh phí. Một công ty nước ngoài sẽ phân bổ kinh phí tương xứng với hoạt động kinh doanh của mình cho các chi nhánh tại Trung Quốc. Nếu cần quy định mức vốn hoạt động tối thiểu cho chi nhánh của công ty nước ngoài thì do Quốc vụ viện quy định riêng.
  5. Đại diện hoặc đại lý. Khi một công ty nước ngoài thành lập chi nhánh tại Trung Quốc, công ty đó phải chỉ định một đại diện hoặc đại lý phụ trách chi nhánh tại Trung Quốc.
  6. Theo Điều 28 Luật đầu tư nước ngoài của Trung Quốc (2019) Nhà đầu tư nước ngoài không được đầu tư vào bất kỳ lĩnh vực nào bị cấm trong danh sách tiêu cực tiếp cận đầu tư nước ngoài.

     Đối với bất kỳ lĩnh vực nào bị hạn chế trong danh mục tiêu cực, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các điều kiện đầu tư quy định trong danh mục tiêu cực.

     Các lĩnh vực không nằm trong danh mục tiêu cực được quản lý theo nguyên tắc đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài được xử lý thống nhất. Trường hợp hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài vi phạm bất kỳ quy định nào trong danh sách tiêu cực thì nhà đầu tư đó sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng theo quy định của pháp luật.

     Thẩm quyền và thời hạn cấp giấy phép

     Thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh 

     Để thành lập công ty chi nhánh, phải nộp đơn đăng ký cho cơ quan đăng ký công ty của thành phố hoặc quận nơi công ty chi nhánh đặt trụ sở Cục quản lý Công nghiệp và Thương mại địa phương (AIC). Tất cả các giấy phép kinh doanh đều được xử lý tại các phòng công thương địa phương, cho dù đó là đăng ký công ty hay giấy phép kinh doanh tư nhân đều được xử lý tại các phòng công thương.

     Thời hạn cấp giấy phép kinh doanh

     Kết quả: giấy phép kinh doanh, thông báo đã đăng ký

     Điều 47 của "Quy định về Quản lý Đăng ký Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" quy định:  Nếu một công ty thành lập công ty chi nhánh,  sẽ nộp đơn cho cơ quan đăng ký công ty để đăng ký trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra quyết định, và nếu pháp luật và quy định hành chính yêu cầu phải báo cáo với bộ phận liên quan để phê duyệt, nó sẽ nộp đơn cho cơ quan đăng ký công ty đăng ký trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được phê duyệt;

     Thủ tục thành lập chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc

     Một công ty nước ngoài đề cập đến một công ty được đăng ký và thành lập bên ngoài Trung Quốc theo luật pháp nước ngoài, và nó cũng có thể được gọi là một pháp nhân nước ngoài. Theo quy định của Luật Công ty Trung Quốc, các công ty nước ngoài có thể thành lập chi nhánh tại Trung Quốc để hoạt động sản xuất kinh doanh.

     Nếu một công ty nước ngoài thành lập chi nhánh tại Trung Quốc, thì công ty đó phải nộp đơn cho cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc và nộp các điều khoản liên kết, giấy chứng nhận đăng ký công ty của quốc gia nơi công ty trực thuộc và các tài liệu liên quan khác.

     Thủ tục đăng ký chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài là:

     Gửi đơn đề nghị thành lập chi nhánh.

     Các công ty nước ngoài trước tiên phải nộp đơn lên cơ quan có thẩm quyền của chính phủ Trung Quốc để được phê duyệt theo luật và chỉ sau khi được phê duyệt, họ mới có thể làm thủ tục đăng ký tại Trung Quốc và mở chi nhánh.

     Việc phê duyệt đơn xin thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài đề cập đến việc cơ quan có thẩm quyền của chính phủ Trung Quốc công nhận công ty nước ngoài là pháp nhân nước ngoài và cho phép công ty thành lập chi nhánh theo thủ tục pháp lý .

     Cơ quan có thẩm quyền của chính phủ Trung Quốc hiện nay là Bộ Hợp tác kinh tế và thương mại nước ngoài, sau khi xem xét hồ sơ đăng ký của các công ty nước ngoài sẽ cho phép thành lập chi nhánh tại Trung Quốc nếu được coi là đáp ứng các điều kiện.

     Sau khi đơn đăng ký thành lập chi nhánh tại Trung Quốc của một công ty nước ngoài được chính phủ Trung Quốc chấp thuận, công ty đó phải trải qua quá trình phê duyệt và đăng ký theo quy định của pháp luật và xin giấy phép kinh doanh trước khi có thể hoạt động. được gửi bởi đại diện được chỉ định của nó tại Trung Quốc và phải kèm theo giấy chứng nhận Giấy chứng nhận quốc tịch và giấy chứng nhận ủy quyền hoặc giấy ủy quyền của công ty nước ngoài.

     Sau khi xem xét các tài liệu đăng ký do cơ quan đăng ký có thẩm quyền của Trung Quốc gửi, cơ quan đăng ký có thẩm quyền của Trung Quốc cho rằng các tài liệu đã hoàn chỉnh và tuân thủ các quy định của luật pháp và quy định của Trung Quốc , đăng ký được cấp, giấy phép kinh doanh được cấp và cần phải thực hiện thông báo.

     Nộp hồ sơ

     Khi một công ty nước ngoài nộp đơn xin thành lập chi nhánh cho cơ quan có thẩm quyền liên quan của nước ta, họ sẽ nộp các tài liệu liên quan, chủ yếu bao gồm các điều khoản liên kết của công ty nước ngoài xin thành lập chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký công ty của quốc gia nơi công ty nước ngoài trực thuộc và sao kê ngân hàng do ngân hàng mở tài khoản của công ty nước ngoài cấp Giấy chứng nhận tín dụng, sơ yếu lý lịch và giấy chứng minh nhân thân của người đại diện hoặc đại lý của chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của công ty nước ngoài ký, kế hoạch kinh doanh cho chi nhánh tham gia hoạt động kinh doanh ở nước tôi, biên bản họp đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị của công ty về việc yêu cầu phê duyệt, và các yêu cầu của cơ quan phê duyệt các tài liệu khác.

      Xét duyệt chi nhánh công ty nước ngoài.

      Việc chấp thuận đơn xin thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài là một giấy phép hành chính và cơ quan có thẩm quyền sẽ ra quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận trong thời hạn quy định. Cơ quan thẩm tra và phê duyệt có trách nhiệm xem xét việc thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài có đáp ứng các điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật hay không.

      Xin giấy phép kinh doanh.

      Sau khi được cơ quan có thẩm quyền liên quan của chính phủ Trung Quốc chấp thuận, công ty nước ngoài xin thành lập văn phòng chi nhánh phải xin giấy phép kinh doanh tại cơ quan hành chính công thương Trung Quốc cùng với các chứng chỉ liên quan đến hoạt động đăng ký.

(Sản phẩm của FTC Việt Nam. Lưu hành nội bộ)