KÝ ỨC TUỔI THƠ

Thơ của Luật gia Phạm Duy Khương

KÝ ỨC TUỔI THƠ

Phấp Phới Cánh Diều, Tuổi Ấu Thơ

Con Diều No Gió, Sáo Vang Trời

Dưới cánh diều chao, đàn em nhỏ

Nô đùa ríu rít, cùng lời ca.

Cả bầu trời dường như nhỏ lại

Ôm trọn vào lòng, tuổi thơ tôi. 

Thương mẹ già, cả đời lam lũ

Một nắng hai sương, vì con thơ

****Chấp bút khai ngôn: Luật gia Phạm Duy Khương"

"Sản phẩm của FTC Việt Nam. Lưu Hành Nội Bộ"