KỸ THUẬT TRỒNG RAU, CỦ, QUẢ HỮU CƠ (MH02-LV1/16-02)

Mục đích của trồng rau hữu cơ đó là: Giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh, không chứa các vi sinh vật biến đổi gen, các chất hóa học, giàu vitamin, chất dinh dưỡng, hương vị tươi ngon, tự nhiên và điều quan trọng là góp phần bảo vệ môi trường.

KỸ THUẬT TRỒNG RAU, CỦ, QUẢ HỮU CƠ

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:

Sản xuất được sản lượng tối ưu, sao cho vừa đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, vừa bảo vệ được môi trường. Sản xuất các loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao hơn so với các loại thực phẩm thông thường. Canh tác trong môi trường tự nhiên, với mục đích bảo vệ, làm giàu cho môi trường đó. Cải thiện năng suất của đất trồng. Khuyến khích việc sử dụng đất trồng, nguồn nước và hạt giống hiệu quả, đồng thời giảm thiểu đến mức tối đa các ảnh hưởng tiêu cực của việc canh tác lên hệ sinh thái dưới nước và trên cạn. Tăng thêm thu nhập cho người nông dân và cho các nhà phân phối của địa phương. Tái chế, tiết kiệm tài nguyên một cách hiệu quả nhất có thể. Gia tăng độ phì nhiêu của đất canh tác bằng các biện pháp truyền thống, biện pháp sinh học (dùng phân bón từ gia súc gia cầm, phân xanh, phân trộn,… chứ không dùng phân bón tổng hợp) hay biện pháp cơ học. Bảo vệ môi trường sống của thực vật & động vật hoang dã.

Mục đích của trồng rau hữu cơ đó là: Giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh, không chứa các vi sinh vật biến đổi gen, các chất hóa học, giàu vitamin, chất dinh dưỡng, hương vị tươi ngon, tự nhiên và điều quan trọng là góp phần bảo vệ môi trường.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG KHUNG:

Đối với những nước có nền kinh tế chậm phát triển, đặc biệt là những nước mà nghành nông nghiệp chiếm tỉ lệ cao trong nền kinh tế quốc dân thì việc đẩm bảo cho người nông dân nghèo tiến tới thoát nghèo là nhiệm vụ rất nặng nề, hướng tới xây dựng và phát triển toàn diện trung lưu.

 1. Nông nghiệp hưu cơ có tiền đồ phát triển lớn.

 2. Yêu cầu kỹ thuật sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

 3. Kỹ thuật trồng rau hữu cơ.

Để giúp được người nông dân thoát nghèo thì chỉ có ra sức phổ cập khoa học kỹ thuật tiên tiến, nâng cao tố chất khoa học của người nông dân, mới có thể thúc đẩy về cơ bản tăng năng thu nông nghiệp và phát triển nông thôn mới, để cho hộ nghèo sớm vứt bỏ cái mũ nghèo đói.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG CHI TIẾT:

Ca học 1: Nông nghiệp hưu cơ có tiền đồ phát triển lớn.

- Kiến thức: Hiểu như thế nào là nông nghiệp hữu cơ? Biết được các phạm trù, các ưu điểm, hiện trạng và xu thế phát triển của nông nghiệp hữu cơ.

- Kỹ năng: Nắm được các kiến thức cơ bản về nông nghiệp hữu cơ, đưa ra được các phạm trù, các ưu điểm và chọn được đúng sản phẩm hữu cơ khi mua sắm,

- Năng lực: Thường xuyên tìm kiếm các thông tin liên quan đến nông nghiệp hữu cơ để có các kiến thức đúng và phù hợp.

Ca học 2: Yêu cầu kỹ thuật sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

- Kiến thức: Biết được các yêu cầu cây trồng hữu cơ đối với môi trường đất, các yêu cầu địa chỉ, nơi sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, các biện pháp áp dụng cho phòng trừ sâu bệnh…

- Kỹ năng: Vận dụng được các kiến thức đã học để chọn được các yêu cầu, các địa chỉ, các biện pháp áp dụng cho phòng trừ sâu bệnh trong nông nghiệp hữu cơ.

- Năng lực: Luôn xiêng năng học hỏi, chắt lọc các thông tin có ích từ các nguồn khác nhau.

Ca học 3: Kỹ thuật trồng rau hữu cơ: Cà chua - ớt – dưa chuột.

- Kiến thức: Biết chọn thời gian phù hợp, chọn đất, xử lý hạt giống, làm đất, chọn phân theo từng loại cây, các cách phòng trừ bệnh cho các loại cây trồng và các cách vận chuyển, bảo quản cho phù hợp với từng loại rau hữu cơ.

- Kỹ năng: Chọn được giống tốt phù hợp với loại đất, thổ nhưỡng của chỗ mình cần canh tác. Xử lý đúng cách khi mua hạt giống hay cây con về trồng, chọn đúng loại phân để cây sinh trưởng được tốt. Xử lý được các loại sâu bệnh có trên đất canh tác và vận chuyển, bảo quản, tiêu thụ đúng cách.

- Năng lực: Chú ý quan sát, chăm chỉ học hỏi, tìm kiếm các thông tin liên quan để có thể rút ra dduocj các kinh nghiệm phù hợp.

Ca học 4: Kỹ thuật trồng rau hữu cơ: Đậu đũa – Bắp cải – Rau chân vịt – cà rốt.

- Kiến thức: Biết chọn thời gian phù hợp, chọn đất, xử lý hạt giống, làm đất, chọn phân theo từng loại cây, các cách phòng trừ bệnh cho các loại cây trồng và các cách vận chuyển, bảo quản cho phù hợp với từng loại rau hữu cơ.

- Kỹ năng: Chọn được giống tốt phù hợp với loại đất, thổ nhưỡng của chỗ mình cần canh tác. Xử lý đúng cách khi mua hạt giống hay cây con về trồng, chọn đúng loại phân để cây sinh trưởng được tốt. Xử lý được các loại sâu bệnh có trên đất canh tác và vận chuyển, bảo quản, tiêu thụ đúng cách.

- Năng lực: Chú ý quan sát, chăm chỉ học hỏi, tìm kiếm các thông tin liên quan để có thể rút ra dduocj các kinh nghiệm phù hợp.

Ca học 5: Kỹ thuật trồng rau hữu cơ: Rau cần – xu hào – rau diếp.

- Kiến thức: Biết chọn thời gian phù hợp, chọn đất, xử lý hạt giống, làm đất, chọn phân theo từng loại cây, các cách phòng trừ bệnh cho các loại cây trồng và các cách vận chuyển, bảo quản cho phù hợp với từng loại rau hữu cơ.

- Kỹ năng: Chọn được giống tốt phù hợp với loại đất, thổ nhưỡng của chỗ mình cần canh tác. Xử lý đúng cách khi mua hạt giống hay cây con về trồng, chọn đúng loại phân để cây sinh trưởng được tốt. Xử lý được các loại sâu bệnh có trên đất canh tác và vận chuyển, bảo quản, tiêu thụ đúng cách.

- Năng lực: Chú ý quan sát, chăm chỉ học hỏi, tìm kiếm các thông tin liên quan để có thể rút ra được các kinh nghiệm phù hợp.

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY:

Xây dựng theo tiết chế, mỗi ca 04h đồng hồ. Chương trình khung thiết kế 05 ca.

TIÊU CHUẨN NGƯỜI THỰC HIỆN GIẢNG D

Thực hiện theo tiêu chuẩn giáo viên, người hướng dẫn cho chương trình theo quy định hiện hành.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA H

Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn của khóa học đã được phê duyệt, cấp chứng nhận theo đúng tiến trình và năng lực thực sự của học viên.

banner-cuoi