KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN (MH02-LV1/09-01)

Nuôi lợn là một nghề sản xuất truyền thống, giữ vị trí quan trọng thứ nhất trong tổng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi nước ta.

 KỸ THUẬT CHĂN NUÔI LỢN

MỤC ĐÍCH VÀ Ỹ NGHĨA:

Nuôi lợn là một nghề sản xuất truyền thống, giữ vị trí quan trọng thứ nhất trong tổng giá trị sản xuất của ngành chăn nuôi nước ta. Để có thể phát triển bền vững trong tương lai, chúng ta đã và đang từng bước trong tương lai, chúng ta đã và đang từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại, gia trại. Duy trì chăn nuôi nông hộ nhưng theo hình thức công nghiệp và ứng dựng công nghệ cao, khuyến khích tổ chức sản xuất với giết mổ, chế biến và thị trường tiêu thụ.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG KHUNG:

 Để góp phần vào sự đổi mới và phát triển của nghề nuôi lợn nước ta, tăng thêm nguồn tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật, người chăn nuôi chúng tôi biên soạn cuốn kỹ thuật nuôi lợn và phòng trị bệnh. Nội dung của sách cung cấp những kiến thức cơ bản về :

1. Một số đặc điểm sinh học của lợn. Công tác giống lợn.

2. Chuồng trại nuôi lợn.

3. Kỹ thuật nuôi lợn nái sinh sản.

4. Kỹ thuật nuôi lợn thịt.

5. Xây dựng bài kiểm tra thu hoạch kết quả học tập cuối khóa học để cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG CHI TIẾT:

Ca học 1: Một số đặc điểm sinh học của lợn. Công tác giống lợn.

- Kiến thức: Nắm được và hiểu được những kiến thức về các đặc điểm sinh học của lợn và các giống lợn phổ biến ở nước ta.

- Kỹ năng: Biết rõ về các đặc điểm và giống lợn ở nước ta.

- Năng lực: Yêu thích, say mê hứng thú với bài học.

Ca học 2: Chuồng trại nuôi lợn.

- Kiến thức: Nhận biết được kiến thức về cách xây dựng và xử lý chuồng trại.

- Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức để xây dựng và xử lý chuồng trại hợp lý.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức và yêu thích bài học.

Ca học 3: Kỹ thuật nuôi lợn nái sinh sản.

- Kiến thức: Hiểu được kiến thức về các kỹ thuật nuôi lợn nái sinh sản.

- Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã học áp dụng vào chăn nuôi lợn nái sinh sản sao cho hiệu quả và đạt năng suất cao.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức và yêu thích bài học.

Ca học 4: Kỹ thuật nuôi lợn thịt.

- Kiến thức: Hiểu được các kiến thức về kỹ thuật nuôi lợn thịt.

- Kỹ năng: Vận dụng các kiến thức đã học áp dụng vào chăn nươi lợn thịt sao cho hiệu quae và năng suất cao.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức và yêu thích bài học.

Ca học 5: Xây dựng bài kiểm tra thu hoạch kết quả học tập cuối khóa học để cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Thực hiện theo đúng quy chế đã được ban hành.

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY:

Xây dựng theo khung trên, mỗi ca học 04h đồng hồ. Thiết kế chương trình là 5 ca học.

TIÊU CHUẨN NGƯỜI THỰC HIỆN GIẢNG DẠY:

Tiêu chuẩn người thực hiện giảng dạy được thực hiện tuyển chọn và sàng lọc ở mức độ cao nhất theo tiêu chuẩn quy định của Pháp luật hiện hành.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC:

Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn của mục tiêu khóa học đã được phê duyệt.

Đạt chất lượng theo quy định sau khi đã được đánh giá nghiêm túc, đề nghị xét cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học theo đúng tiến trình và năng lực thực sự của người học.

15