KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (MH03-LV1/03-01)

Chương trình đào tạo ngắn hạn “Kỹ năng thuyết trình cho người mới bắt đầu” nhằm mang đến cho người học những kiến thức cơ bản của kỹ năng thuyết trình. Giúp bản thân người học nâng cao năng lực bản thân, nắm bắt cơ hội thành công trong thực tiễn.

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (MH03-LV1/03-01)

MỤC ĐÍCH VÀ Ỹ NGHĨA:

Chương trình đào tạo ngắn hạn “Kỹ năng thuyết trình cho người mới bắt đầu” nhằm mang đến cho người học những kiến thức cơ bản của kỹ năng thuyết trình. Giúp bản thân người học nâng cao năng lực bản thân, nắm bắt cơ hội thành công trong thực tiễn.

 Khung chương trình Kỹ năng thuyết trình cho người mới bắt đầu, giúp giáo viên trực tiếp giảng dậy xây dựng giáo án. Truyền tải đến người học những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong khóa học.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG KHUNG:

  1. Yếu tố tạo nên người thuyết trình giỏi.
  2. Mục đích của bài thuyết trình.
  3. Xây dựng và phát triển nội dung.
  4. Nghệ thuật lấy cảm xúc người nghe.
  5. Mở đầu, thân bài và kết thúc bài nói.
  6. Nghệ thuật sân khấu.
  7. Nguyên tắc sử dụng PowrePoint hiệu quả.
  8. Sai lầm không thể bỏ qua.
  9. Ôn luyện tổng hợp.
  10. Xây dựng bài kiểm tra thu hoạch kết quả học tập cuối khóa học để cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG CHI TIẾT:

Ca học 1: Yếu tố tạo nên người thuyết trình giỏi.

- Kiến thức: Hiểu rõ được những yếu tố góp phần tạo nên một người thuyết trình tài ba.

- Kỹ năng: Vận dụng được kiến thức vào bài thực hành thuyết trình.

- Năng lực: Yêu thích, say mê hứng thú với bài học.

Ca học 2: Mục đích của bài thuyết trình.

- Kiến thức: Nhận biết được các kiến thức về mục đích của bài thuyết trình.

- Kỹ năng: Nắm rõ mục đích của bài thuyết trình

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, và mong muốn được thay đổi cuộc đời để đạt những thành công trong cuộc sống.

Ca học 3: Xây dựng và phát triển nội dung.

- Kiến thức: Hiểu rõ cách xây dựng và phát triển nội dung bài thuyết trình.

- Kỹ năng: Có thể xây dựng và phát triển được bài thuyết trình.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, và mong muốn được thay đổi cuộc đời để đạt những thành công trong cuộc sống.

Ca học 4: Nghệ thuật lấy cảm xúc người nghe.

- Kiến thức: Hiểu được các cách lấy được cảm xúc người nghe khi thuyết trình.

- Kỹ năng: Biết cách truyền cảm hứng cho người nghe khi thuyết trình.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, và mong muốn được thay đổi cuộc đời để đạt những thành công trong cuộc sống.

Ca học 5: Mở đầu, thân bài và kết thúc bài nói.

- Kiến thức: Nhận biết và hiểu được cấu trúc của bài thuyết trình.

- Kỹ năng: Xây dựng được bài thuyết trình hoàn chỉnh đủ ý.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, và mong muốn được thay đổi cuộc đời để đạt những thành công trong cuộc sống.

Ca học 6: Nghệ thuật sân khấu.

- Kiến thức: Giúp người học hiểu được cách trình bày sân khấu hợp lý khi thuyết trình.

- Kỹ năng: Biết cách xây dựng sân khấu hợp lý với bài nói.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, và mong muốn được thay đổi cuộc đời để đạt những thành công trong cuộc sống.

Ca học 7: Nguyên tắc sử dụng PowrePoint hiệu quả.

- Kiến thức: Hiểu được kiến thức về nguyên tắc sử dụng PowrePoint khi thuyết trình.

- Kỹ năng: Biết cách sử dụng PowrePoint hợp lý khi thuyết trình.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, và mong muốn được thay đổi cuộc đời để đạt những thành công trong cuộc sống.

Ca học 8: Sai lầm không thể bỏ qua.

- Kiến thức: Người học nắm được những sai lầm không thể bỏ qua khi thuyết trình.

- Kỹ năng: Biết cách xử lý những sai sót trong bài thuyết trình.

- Năng: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, và mong muốn được thay đổi cuộc đời để đạt những thành công trong cuộc sống.

Ca học 9: Ôn luyện tổng hợp.

- Kiến thức: Người học nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ năng thuyết trình.

- Kỹ năng: Xây dựng bài và thuyết trình lưu loát trước đám đông.

- Năng lực: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức, trách nhiệm, và mong muốn được thay đổi cuộc đời để đạt những thành công trong cuộc sống.

Ca học 10: Xây dựng bài kiểm tra thu hoạch kết quả học tập cuối khóa học để cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

 Thực hiện theo đúng quy chế đã được ban hành.

TIÊU CHUẨN NGƯỜI THỰC HIỆN GIẢNG DẠY:

- Tiêu chuẩn người thực hiện giảng dạy được thực hiện tuyển chọn và sàng lọc ở mức độ cao nhất theo tiêu chuẩn quy định của Pháp luật hiện hành.

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC:

- Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn của mục tiêu khóa học đã được phê duyệt.

- Đạt chất lượng theo quy định sau khi đã được đánh giá nghiêm túc, đề nghị xét cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học theo đúng tiến trình và năng lực thực sự của người học.banner-cuoi (1)