KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN (MH03-LV1/02-01)

Nghệ thuật đàm phán là công việc không dễ dàng. Sự tự tin, khiếu hài hước, lý lẽ thuyết phục,

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN (MH03-LV1/02-01)

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA:

- Với áp lực đảm bảo thành công trong giao dịch hiện nay cao hơn bao giờ hết, kỹ năng đàm phán càng trở nên quan trọng trong kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Nắm vững nghệ thuật đàm phán là công việc không dễ dàng. Sự tự tin, khiếu hài hước, lý lẽ thuyết phục, tài ngoại giao và đức tính khiêm tốn là năm kỹ năng quan trọng trong cuộc đàm phán trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Nhưng để vận dụng chúng như thế nào thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu.

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG KHUNG:

- Đàm phán luôn là một vấn đê hấp dẫn nhưng cũng gây nên rất nhiều vấn đề với mọi người.Trong đàm phán, bạn không thể chỉ đứng trên lập trường và lợi ích của mình mà còn phải nhìn từ phía đối tác để có thể tạo nên một cuộc đàm phán thành công mà các bên cùng có lợi. Để đàm phán thành công chúng ta bàn hai vấn đề chính sau

1. Thống nhất quan điểm để mở chốt giao dịch- Cách mở đầu một cuộc đàm phá

2. Kết hợp ăn ý- xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng

QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG CHI TIẾT:

Ca học 1: Bản chất của đàm phám bán hàng và giữ thái độ đàm phán tích cực.

- Kiến thức: Bản chất của đàm phán bán hàng là tạo mối quan hệ. Tập trung vào lợi ích và nhu cầu. Thống nhất quan điểm từ mâu thuẫn.

Giữ thái độ đàm phán chân thành, kiên nhẫn, nhiệt tình,đôi bên cùng có lợi.

- Kỹ năng: Tạo mối quan hệ thoải mãi, hài hước với khách hàng, tạo mối quan hệ nhu cầu với khách hàng, tạo mối quan hệ giữa nhu cầu và sản phẩm.

- Trong đàm phán  nhân viên bán hàng phải biết trao đổi chân thành với khách hàng, đứng tren lập trường của họ, đưa ra nhiều khả năng hơn, giúp khách hàng giải quyết vấn đề, cuối cùng nhượng bộ một chút  để nhận được giá trị lớn, thực hiện đôi bên cùng có lợi.

- Năng lực: Phát huy kĩ năng bán hàng và thu hút khách hàng trong kinh doanh.

Ca học 2: Luôn giữ bình tĩnh, giữ trạng thái trung lập. Luôn sẵn sang viết một bảng liệt kê cụ thể cho quá trình đàm phán.

- Kiến thức: Luôn giữ bình tĩnh, trạng thái trung lập bằng cách nhận ra trạng thái của bản thân, kiểm soát tốt tâm trạng của bản thân, thể hiện tốt tâm trạng của bản thân.

- Lập một bản liệt kê cụ thể cho quá trình đàm phán thì cần có thông tin có liên quan tới đàm phám, nắm được tình hình đàm phán, phương án đàm phán.

- Kỹ năng: Biết giữ tâm thái tốt nhất trong cuộc đàm phán với khách hàng thì hiệu quả công việc sẽ thuận lợi rất nhiều. Luôn nắm giữ được quá trình đàm phán thì sẽ tiến hành được theo đúng kế hoạch.

- Năng lực: Duy trì được các mối làm ăn trong kinh doanh và biết chăm sóc khách hàng tiềm năng.

Ca học 3: Tìm ra người có quyền quyết định, phán đoán đúng khách hàng của bạn. Coi trọng đối tượng đàm phán để họ trở thành nhân vật chính trong đàm phám.

- Kiến thức: Để tìm ra người có quyền quyết định thì chúng ta khéo léo đặt câu hỏi, tham khảo kinh nghiệm, nghe giọng đoán người, ai là người thanh toán. Để khách hàng trở thành nhân vật chính thì cần lắng nghe, khen ngợi, thường xuyên sử dụng từ anh/ chị, tôn trọng sở thích của khách hàng.

- Kỹ năng: Biết nhìn nhận, phán đoán khách hàng trong đàm phám, nắm được lợi thế trong kinh doanh.

- Năng lực: Phát huy tính cẩn thận, ham học hỏi, tinh thần trách nhiệm, ý thức tốt trong công việc.

Ca học 4: Nhu cầu là trọng tâm của tư vấn đàm phán. Luôn quan tâm đến mục tiêu của bản thân.

- Kiến thức: Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng tương ứng với các sản phẩm, dịch vụ mà mình có. Xác định được mục tiêu của bản thân.

- Kỹ năng: Tìm hiểu nhu cầu khách hàng qua nhiều trang thông tin, trang mạng xã hội.

Dự vào nhiều yếu tố để xác định mục tiêu mà mình đặt ra.

- Năng lực: Biết tìm đúng khách hàng tiềm năng của mình.Hoàn thành được mục tiêu của bản thân.

Ca học 5: Thành bại của cuộc đàm phán có liên quan mật thiết tới bầu không khí đàm phán. Phá tan tảng băng trôi trong mối quan hệ bằng sự hài hước

- Kiến thức: Làm thế nào để có bầu không khí thuận lợi cho cuộc đàm phán. Hài hước là gì và hài hước như thế nào tạo hiệu quả cao trong cuộc đàm phán.

- Năng lực: Mỗi bầu không khí mà chúng ta tạo ra sẽ đem lại hiệu quả trong các cuộc đàm phán khác nhau. . Biết vận dụng khiếu hài hước vào các tình huống khác nhau sẽ đem lại hiệu quả cao trong công việc.

- Năng lực: Biết tạo ra bầu không khí thuận lợi trong mọi cuộc đàm phán. Phá được các cuộc giao dịch, đàm phán khó khăn bằng khiếu hài hước.

Ca học 6: Bắt nhịp đồng bộ, xây dựng mối quan hệ hài hòa. Chân thành tôn trọng đối tác đàm phán.

- Kiến thức: Làm thế nào để xây dựng các mối quan hệ hài hòa trong các cuộc đàm phán, đàm thoại. Chân thành là nền tảng của mọi mối quan hệ. Muốn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài chúng ta cần chân thành, cởi mở, tôn trọng nhau.

- Kỹ năng: Biết thu thập thông tin về nhiều mặt của đối tác. Giáo viên đưa ra các tình huống và học sinh nhận xét về độ chân thành trong các tình huống đó.

- Năng lực: Biết xây dựng các mối quan hệ hài hòa với khách hàng. Duy trì được nhiều mối quan hệ lâu dài hơn.

Ca học 7: Tin tưởng là phương tiện đàm phán hữu hiệu nhất. Gửi tín hiệu hợp tác thân thiện

- Kiến thức:  Các tình huống như thế nào chúng ta sẽ tin tưởng vào đối tác để có mối quan hệ lâu dài. Tìm hiểu về các tín hiệu hợp tác thân thiện.

- Kỹ năng: Tìm hiểu kỹ đối tác mà mình muốn cộng tác. Thực hành các tín hiệu để giải quyết các tình huống mà giáo viên đưa ra.

- Năng lực: Phân tích được các tình huống nên đặt niềm tin vào để hoàn thành mục tiêu của mình. Hợp tác được nhiều mối quan hệ thân thiện.

 Ca học 8: Tránh chào hàng và không nên giả định lập trường.

- Kiến thức. Tránh chào hàng và tìm cách đưa sản phẩm đến với tay khách hàng một cách tự nhiên theo đúng nhu cầu của khách hàng. Tầm ảnh hưởng của không nên giả định lập trường  và làm thế nào để không giả định lập trường.

- Kỹ năng. Lắng nghe tâm tư, nhu cầu của khách hàng. Trao đổi thông tin với nhau và thực hành giải quyết tình huống. Đưa sản phẩm đến với khách hàng một cách tự nhiên.

- Năng lực: Biết làm hài lòng khách hàng và thu hút được khách hàng tiềm năng.

Ca học 9: Ôn tập tổng hợp. Thực hành.

- Kiến thức: Được trang bị kiến thức về kỹ năng đàm phán và đây cũng là một phần thiết yếu để bạn có thể vươn đến thành công trong sự nghiệp của mình.

- Kỹ năng: Xây dựng được bài đàm phán và đàm phán tốt trong mọi tình huống.

- Năng lực tự đánh giá: Hứng thú, chăm chỉ, có ý thức và yêu thích môn học.

Ca học 10: Xây dựng bài kiểm tra thu hoạch kết quả học tập cuối khóa học để cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Thực hiện theo đúng quy chế đã được ban hành.

TIÊU CHUẨN NGƯỜI THỰC HIỆN GIẢNG DẠY:

Tiêu chuẩn người thực hiện giảng dạy được thực hiện tuyển trọn và sàng lọc ở mức độ cao nhất theo tiêu chuẩn quy định của Pháp luật hiện hành.

VIII. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH KHÓA HỌC:

Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn của mục tiêu khóa học đã được phê duyệt.

Đạt chất lượng theo quy định sau khi đã được đánh giá nghiêm túc, đề nghị xét cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học theo đúng tiến trình và năng

lực thực sự của người học.banner-cuoi (1)