ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ VÀ CHÀO BẢN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG
ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ VÀ CHÀO BẢN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RIÊNG LẺ VÀ CHÀO BẢN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG Chào bán chứng khoán riêng lẻ: Đọc thêm

TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2017)
TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2017)

TỘI TRỘM CẮP TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2017) Các dấu hiệu pháp lý c Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Khái niệm về rủi ro tín dụng Đọc thêm

QUY CHẾ  CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ (IAEA)
QUY CHẾ CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ (IAEA)

QUY CHẾ CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ (IAEA) Điều 1. Thành lập Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế Các bê Đọc thêm

SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN DÂN DỤNG
SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN DÂN DỤNG

SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG HẠT NHÂN DÂN DỤNG Năng lượng hạt nhân hay còn gọi là năng lượng nguyên tử. Đây là 1 lo Đọc thêm

HIỆP ƯỚC KHÔNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HẠT NHÂN 1968
HIỆP ƯỚC KHÔNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HẠT NHÂN 1968

Ngăn chặn các quốc gia phổ biến vũ khí huỷ diệt Đọc thêm

CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU
CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU

Một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam Đọc thêm

QUYỀN DÂN TỘC TỰ QUYẾT
QUYỀN DÂN TỘC TỰ QUYẾT

Quyền dân tộc tự quyết là gì? Có vai trò như thế nào trong giải trừ chủ nghĩa thực dân? Đọc thêm

SUY THOÁI BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC
SUY THOÁI BẤT ĐỘNG SẢN Ở VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC

Liệu làn gió mới nào sẽ thổi bùng thị trường bất động sản hay năm 2023 chúng ta vẫn phải chứng kiến sự đóng băng của thị trường? Đọc thêm

DPR, LPR, HÌNH THÁI CHỦ NGHĨA THỰC DÂN KIỂU MỚI CỦA NGA
DPR, LPR, HÌNH THÁI CHỦ NGHĨA THỰC DÂN KIỂU MỚI CỦA NGA

LPR,DPR, HÌNH THÁI CHỦ NGHĨA THỰC DÂN KIỂU MỚI CỦA NGA Cộng hòa  Nhân dân Donetsk ( DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk(LPR) Đọc thêm

GIỚI THIỆU CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ
GIỚI THIỆU CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ

GIỚI THIỆU CƠ QUAN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ QUỐC TẾ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) là một tổ chức liên Đọc thêm

Phân tích sự khác biệt giữa giải thể và phá sản doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành.
Phân tích sự khác biệt giữa giải thể và phá sản doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành.

Phân tích sự khác biệt giữa giải thể và phá sản doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành. 1. Sự giống nhau tron Đọc thêm

PHÂN BIỆT QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN
PHÂN BIỆT QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

PHÂN BIỆT QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Tiêu chí Quỹ đầu tư chứng khoán Côn Đọc thêm

VIỆC PHÂN PHỐI CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?
VIỆC PHÂN PHỐI CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

VIỆC PHÂN PHỐI CHỨNG KHOÁN ĐƯỢC THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO? Hoạt động phân phối chứng khoán được thực hiện như sau Đọc thêm

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP Căn cứ pháp lý: Luật Doanh nghiệp 2020 Nghị định 01/2021/NĐ-CP Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ MỘT NĂM CHIẾN TRANH NGA - UKRAINE
ĐÁNH GIÁ MỘT NĂM CHIẾN TRANH NGA - UKRAINE

Với những diễn biến trên thực địa, khó có thể đoán định cuộc chiến bao lâu sẽ kết thúc. Tuy nhiên, có thể đánh giá tổng quan rằng cuộc chiến do Nga phát động là một trong những sự kiện lớn nhất thập kỷ 20 của thế kỷ XXI, có ý nghĩa bước ngoặt đối với quan hệ quốc tế. Đọc thêm

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA VIỆC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ VÀ THÀNH LẬP CÔNG TY
ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA VIỆC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ VÀ THÀNH LẬP CÔNG TY

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA VIỆC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH CÁ THỂ VÀ THÀNH LẬP CÔNG TY Luật - Luật Doanh nghiệp 2020 - N Đọc thêm

THỦ TỤC TẠM NGƯNG KINH DOANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020
THỦ TỤC TẠM NGƯNG KINH DOANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH Căn cứ pháp lý: Theo luật doanh nghiệp 2020 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doan Đọc thêm

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP VỀ AN NINH, TRẬT TỰ
ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Điều kiện chung (1) Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự c Đọc thêm

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGUỒN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGUỒN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGUỒN LỰC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại nguồn lực Khái niệm ngu Đọc thêm

PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG BCC VÀ HỢP ĐỒNG PPP
PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG BCC VÀ HỢP ĐỒNG PPP

PHÂN BIỆT HỢP ĐỒNG BCC VÀ HỢP ĐỒNG PPP Khái niệm  Hợp đồng hợp tác kinh doanh (sau đây gọi là hợp đồng BCC) Đọc thêm

CHIẾN TRANH UKRAINE,  BƯỚC NGOẶT LỚN TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ
CHIẾN TRANH UKRAINE, BƯỚC NGOẶT LỚN TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ

CHIẾN TRANH UKRAINE, BƯỚC NGOẶT LỚN TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ Ngày 24-2-2022, Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệ Đọc thêm

THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM DÂN SỰ VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN
THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM DÂN SỰ VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN

THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ HIỆN HÀNH VỀ TRANH TỤNG TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM DÂN SỰ VÀ THỰC TIỄN Đọc thêm

THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN Quy định về công ty cổ phần Theo Luật doanh nghiệ Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ THUẬN TÌNH LY HÔN
PHÁP LUẬT VỀ THUẬN TÌNH LY HÔN

PHÁP LUẬT VỀ THUẬN TÌNH LY HÔN Căn cứ ly hôn trong trường hợp vợ chồng thuận tình ly hôn Theo Điều 55 Luật HN & G Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU
PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU

PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU Khái niệm về chế độ ốm đau Hiện tại có nhiều quan niệm về chế độ ốm đau, qu Đọc thêm

HUYỀN THOẠI THÀNH TROY, GHI DẤU LỊCH SỬ HY LẠP CỔ ĐẠI
HUYỀN THOẠI THÀNH TROY, GHI DẤU LỊCH SỬ HY LẠP CỔ ĐẠI

Văn minh Hy Lạp cổ đại, nền móng của văn minh phương tây Đọc thêm

BÀN VỀ THẦN THOẠI HY LẠP
BÀN VỀ THẦN THOẠI HY LẠP

Văn minh Hy Lạp, nền móng của văn minh phương tây Đọc thêm

TÔN GIÁO HY LẠP CỔ ĐẠI
TÔN GIÁO HY LẠP CỔ ĐẠI

Văn minh Hy Lạp cổ đại, nền móng của văn minh phương tây Đọc thêm

VĂN MINH HY LẠP CỔ ĐẠI,  GIÁ TRỊ TRƯỜNG TỒN CÙNG VĂN MINH NHÂN LOẠI
VĂN MINH HY LẠP CỔ ĐẠI, GIÁ TRỊ TRƯỜNG TỒN CÙNG VĂN MINH NHÂN LOẠI

Văn minh Hy Lạp cổ đại, nền móng của văn minh phương tây Đọc thêm

 Phân tích quy định pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
 Phân tích quy định pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

 Phân tích quy định pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán   Đọc thêm

KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

 KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 1.1.  Khái niệm doanh nghiệp b Đọc thêm

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------- …………., ngày.... tháng.... năm …… Đọc thêm

Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT 1. Y học cổ truyền là gì? Y học cổ truyền , còn được gọi là Đông y, Đọc thêm

HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ KHI NÀO?
HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ KHI NÀO?

HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ KHI NÀO? Hoãn chấp hành hình phạt tù được quy định tại Điều 67 Bộ luật Hình sự 2015, Đọc thêm

Quy định pháp luật về biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng tín dụng.
Quy định pháp luật về biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng tín dụng.

Quy định pháp luật về biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng tín dụng. Theo quy định tại khoản 1 Đi Đọc thêm

THỦ TỤC TẠM NGƯNG KINH DOANH VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
THỦ TỤC TẠM NGƯNG KINH DOANH VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

THỦ TỤC TẠM NGƯNG KINH DOANH Tạm ngưng kinh doanh là gì? Tạm ngừng kinh doanh công ty là thủ tục hành chính được Đọc thêm

Quan hệ thương mại Việt Nam EU
Quan hệ thương mại Việt Nam EU

Quan hệ thương mại Việt Nam EU ngày càng lớn mạnh Đọc thêm

QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM UKRAINE
QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM UKRAINE

Chi tiết các mốc thời gian thể hiện mối quan hệ Việt Nam Ukraine Đọc thêm

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH
QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH I. Điều kiện đăng ký hộ kinh doanh Để tham gia vào quan hệ kinh doanh, h Đọc thêm

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH CỦA NGUYÊN ĐƠN
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH CỦA NGUYÊN ĐƠN

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH CỦA NGUYÊN ĐƠN Khoản 2 Điều 68 Điều Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS Đọc thêm

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘ KINH DOANH
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘ KINH DOANH

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỘ KINH DOANH 1. Nguồn gốc xã hội Một nghiên cứu tại tài liệu về phát triển kinh Đọc thêm

NHỮNG SÁNG TẠO CỦA LÃNH TỤ NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG TRUYỀN BÁ CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN VÀO VIỆT NAM
NHỮNG SÁNG TẠO CỦA LÃNH TỤ NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG TRUYỀN BÁ CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN VÀO VIỆT NAM

NHỮNG SÁNG TẠO CỦA LÃNH TỤ NGUYỄN ÁI QUỐC TRONG TRUYỀN BÁ CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN VÀO VIỆT NAM Nước ta trong những năm 2 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG 1. Nội dung công tác dân vận của Đảng Công tác dân vận là m Đọc thêm

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐĂNG KÍ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 1. Điều kiện thành lập công ty cổ phần là gì? Cũng giống Đọc thêm

VỤ TRANH CHẤP ĐẢO PALMAS GIỮA MỸ VÀ HÀ LAN
VỤ TRANH CHẤP ĐẢO PALMAS GIỮA MỸ VÀ HÀ LAN

Hòn đảo Palmas là đối tượng của vụ tranh chấp giữa Mỹ và Hà Lan, ngày nay thuộc chủ quyền của Indonesia Đọc thêm

PHIÊN TOÀ NUREMBERG XÉT XỬ PHÁT XÍT ĐỨC
PHIÊN TOÀ NUREMBERG XÉT XỬ PHÁT XÍT ĐỨC

Phiên toà xét xử phát xít Đức, nền tảng hình thành Toà án hình sự Quốc tế Đọc thêm

CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Nội dung cơ bản của các hội nghị COP do Liên Hợp Quốc khởi xướng Đọc thêm

BỒI THƯỜNG CHIẾN TRANH THEO LUẬT PHÁP QUỐC TẾ
BỒI THƯỜNG CHIẾN TRANH THEO LUẬT PHÁP QUỐC TẾ

Các quy định quốc tế về bồi thường chiến tranh Vụ Iraq bồi thường chiến tranh cho Kuwait Đọc thêm

VỤ TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN ĐẢO CLIPPERTON GIỮA PHÁP VÀ MEXICO
VỤ TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN ĐẢO CLIPPERTON GIỮA PHÁP VÀ MEXICO

Pháp giành chiến thắng trong vụ tranh chấp chủ quyền đảo Clipperton với Mexico năm 1931. Đọc thêm

NICARAGUA KIỆN HOA KỲ,  PHÁN QUYẾT QUAN TRỌNG NHẤT CỦA TOÀ ÁN CÔNG LÝ QUỐC TẾ
NICARAGUA KIỆN HOA KỲ, PHÁN QUYẾT QUAN TRỌNG NHẤT CỦA TOÀ ÁN CÔNG LÝ QUỐC TẾ

Tóm tắt nội dung pháp quyết của Toà án Công lý Quốc tế về vụ Nicaragua kiện Hoa Kỳ Đọc thêm

CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ TRUNG LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT CHIP
CUỘC CHIẾN THƯƠNG MẠI MỸ TRUNG LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT CHIP

Bất lợi cũng như khả năng tự chủ sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc Đọc thêm

XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH CỦA ĐƯƠNG SỰ
XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH CỦA ĐƯƠNG SỰ

Xác định tư cách đương sự trong vụ án dân sự Đương sự là một khái niệm pháp lý đặc thù của lĩnh vực tố tụn Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LOGISTICS VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LOGISTICS VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS

            MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LOGISTICS VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS Khái niệm logistics V Đọc thêm

PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Pháp luật là công cụ hữu hiệu giúp nhà nước quản lý xã hội, bảo vệ đất n Đọc thêm

PHÂN BIỆT BẢO LÃNH CHỨNG KHOÁN VÀ BẢO LÃNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ.
PHÂN BIỆT BẢO LÃNH CHỨNG KHOÁN VÀ BẢO LÃNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ DÂN SỰ.

Phân biệt bảo lãnh phát hành chứng khoán và bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ dân sự?   Bảo lãnh phát hành CK Đọc thêm

PHÂN TÍCH TẤM LÝ TỘI PHẠM TỪ VỤ LÊ VĂN LUYỆN
PHÂN TÍCH TẤM LÝ TỘI PHẠM TỪ VỤ LÊ VĂN LUYỆN

Phân tích tâm lý tội phạm từ tình huống Lê Văn Luyện sát hại vợ chồng chủ tiệm vàng cùng con 18 tháng tuổi và chém mất tay con gái lớn 8 tuổi của họ và lĩnh án 18 năm tù. Đọc thêm

ĐƯƠNG SỰ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ
ĐƯƠNG SỰ VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA ĐƯƠNG SỰ TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

Đặc điểm của đương sự và người đại diện của đương sự Đọc thêm

NHỮNG LỢI ÍCH KHÔNG NGỜ CỦA GỪNG KHI DÙNG THEO KIỂU NÀY
NHỮNG LỢI ÍCH KHÔNG NGỜ CỦA GỪNG KHI DÙNG THEO KIỂU NÀY

Công dụng của gừng, các cách sử dụng gừng đúng cách và những trường hợp không nên sử dụng gừng Đọc thêm

CẦN CHUẨN BỊ HỒ SƠ GÌ KHI ĐĂNG KÍ NHÃN HIỆU
CẦN CHUẨN BỊ HỒ SƠ GÌ KHI ĐĂNG KÍ NHÃN HIỆU

Các giấy tờ cần chuẩn bị khi đăng ký nhãn hiệu Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI

Khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp đồng thương mại Đọc thêm

VÀI NÉT VỀ HỌC THUYẾT TAM QUYỀN PHÂN LẬP
VÀI NÉT VỀ HỌC THUYẾT TAM QUYỀN PHÂN LẬP

VÀI NÉT VỀ HỌC THUYẾT TAM QUYỀN PHÂN LẬP Tam quyền phân lập hay còn hiểu theo nghĩa phân chia quyền lực là một mô h Đọc thêm

CÁCH CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ECUS
CÁCH CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ECUS

Các bước cài đặt phần mềm ECUS Đọc thêm

GIỚI THIỆU VỀ ĐẠI HỌC KỸ THUẬT DRESDEN(ĐỨC)
GIỚI THIỆU VỀ ĐẠI HỌC KỸ THUẬT DRESDEN(ĐỨC)

GIỚI THIỆU VỀ ĐẠI HỌC KỸ THUẬT DRESDEN(ĐỨC) Đại học kỹ thuật Dresden, hay tên tiếng Đức là Technische Universität Đọc thêm

TÂM LÝ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN
TÂM LÝ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

TÂM LÝ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN Tuổi vị thành niên là giai đoạn phát triển trong đó tăng trưởng phụ thuộc của trẻ phụ t Đọc thêm

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU  PHẾ LIỆU TỪ NƯỚC NGOÀI
QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU TỪ NƯỚC NGOÀI

QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU TỪ NƯỚC NGOÀI Theo Điều 71 luật bảo vệ môi trườn 2020 quy định về Đọc thêm

QUY TRÌNH ĐẤU THẦU THEO LUẬT THƯƠNG MẠI
QUY TRÌNH ĐẤU THẦU THEO LUẬT THƯƠNG MẠI

QUY TRÌNH ĐẤU THẦU Bước 1: Mời thầu: Để tiến hành mới thầu, bên mời thầu cần tiến hành những công việc sau: S Đọc thêm

QUY TRÌNH TÁI CHẾ LỐP CAO SU CŨ THÀNH BỘT CAO SU
QUY TRÌNH TÁI CHẾ LỐP CAO SU CŨ THÀNH BỘT CAO SU

QUY TRÌNH TÁI CHẾ LỐP CAO SU CŨ THÀNH BỘT CAO SU Tái chế lốp ô tô còn được gọi là tái chế cao su, đề cập đến qu Đọc thêm

HỌC TIẾNG PHÁP CƠ BẢN(TỪ VỰNG TRÌNH ĐỘ B2)
HỌC TIẾNG PHÁP CƠ BẢN(TỪ VỰNG TRÌNH ĐỘ B2)

HỌC TIẾNG PHÁP CƠ BẢN (CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG TRÌNH ĐỘ B2) 1. Những tội ác và các sự việc khác nhau (les crimes et les fait Đọc thêm

HỌC TIẾNG PHÁP CƠ BẢN(TỪ VỰNG TRÌNH ĐỘ B1)
HỌC TIẾNG PHÁP CƠ BẢN(TỪ VỰNG TRÌNH ĐỘ B1)

HỌC TIẾNG PHÁP CƠ BẢN (CHỦ ĐỀ TỪ VỰNG TRÌNH ĐỘ B1) 1. Giải trí (les loisirs) VD : Les vacances, les jeux, les rencontres, l Đọc thêm

HỌC TIẾNG PHÁP CƠ BẢN(TỪ VỰNG TRÌNH ĐỘ A2)
HỌC TIẾNG PHÁP CƠ BẢN(TỪ VỰNG TRÌNH ĐỘ A2)

HỌC TIẾNG PHÁP CƠ BẢN(TỪ VỰNG TRÌNH ĐỘ A2) 1. Les activités quotidiennes Hướng dẫn các chủ đề từ vựng về sinh ho Đọc thêm

Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Sửa đổi 2018)
Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Sửa đổi 2018)

  Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Sửa đổi 2018) Mục lục Chương 1:Những quy định chung Đọc thêm

REVIEW THÀNH CỔ LẠNG SƠN
REVIEW THÀNH CỔ LẠNG SƠN

THÀNH CỔ LẠNG SƠN Thành cổ Lạng Sơn hay còn gọi là Đoàn thành (phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) là di tích lịch sử cấp Đọc thêm

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT?
QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT?

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT? Căn cứ pháp lý Bộ luật dân sự 2015; Luật đất Đọc thêm

Du học Trung Quốc cần lưu ý những gì?
Du học Trung Quốc cần lưu ý những gì?

Du học Trung Quốc cần lưu ý những gì? Tìm hiểu thông tin về ngôi trường mình theo học ở bên Trung Quốc. Bạn cũn Đọc thêm

Các cách chia thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015?
Các cách chia thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015?

Các cách chia thừa kế theo Bộ luật Dân sự 2015? Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại. Vậy để chia Đọc thêm

HƯỚNG DẪN THẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
HƯỚNG DẪN THẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ Chuẩn kiến thức nguồn  Lời nói đầu  Trong những năm gần đây, máy vi t Đọc thêm

VÀI NÉT VỀ BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC
VÀI NÉT VỀ BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC

Bộ luật được coi là đỉnh cao của chế độ phong kiến Việt Nam được ban hành dưới thời vua Lê Thánh Tông Đọc thêm

Những trường hợp không được nhận di sản thừa kế?
Những trường hợp không được nhận di sản thừa kế?

Những trường hợp không được nhận di sản thừa kế? Theo quy định của pháp luật những người không được quyền hư Đọc thêm

CÓ BẮT BUỘC PHẢI HÒA GIẢI KHI LY HÔN?
CÓ BẮT BUỘC PHẢI HÒA GIẢI KHI LY HÔN?

CÓ BẮT BUỘC PHẢI HÒA GIẢI KHI LY HÔN? Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, việc hòa giải ly hôn được chia Đọc thêm

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở TRUNG QUỐC CẦN GÌ?
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở TRUNG QUỐC CẦN GÌ?

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở TRUNG QUỐC CẦN GÌ? Có hồ sơ hợp lệ (có đầy đủ giấy tờ như đã nêu tại Thành Đọc thêm

TOP 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DANH GIÁ NHẤT TRUNG QUỐC
TOP 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DANH GIÁ NHẤT TRUNG QUỐC

Hiện nay Đại học Bắc Kinh có tổng cộng nhóm khoa học là: Khoa học tự nhiên, nhân văn, Khoa học xã hội, Ban y học Đọc thêm

TOUR KHÁM PHÁ OSAKA GIÁ RẺ NHẤT
TOUR KHÁM PHÁ OSAKA GIÁ RẺ NHẤT

TOUR KHÁM PHÁ OSAKA GIÁ RẺ NHẤT Đọc thêm

TOUR ĐI VÒNG QUANH TOKYO GIÁ SIÊU ƯU ĐÃI
TOUR ĐI VÒNG QUANH TOKYO GIÁ SIÊU ƯU ĐÃI

TOUR ĐI VÒNG QUANH TOKYO GIÁ SIÊU ƯU ĐÃI Đọc thêm

VÒNG QUANH HÀN QUỐC CHỈ VỚI 28 TRIỆU ĐỒNG
VÒNG QUANH HÀN QUỐC CHỈ VỚI 28 TRIỆU ĐỒNG

VÒNG QUANH HÀN QUỐC CHỈ VỚI 28 TRIỆU ĐỒNG Đọc thêm

DU LỊCH SEOUL CHỈ VỚI 23 TRIỆU ĐỒNG
DU LỊCH SEOUL CHỈ VỚI 23 TRIỆU ĐỒNG

DU LỊCH SEOUL CHỈ VỚI 23 TRIỆU ĐỒNG Đọc thêm

LÝ THUYẾT 11 BÀI THI SA HÌNH B2 CHI TIẾT NHẤT
LÝ THUYẾT 11 BÀI THI SA HÌNH B2 CHI TIẾT NHẤT

LÝ THUYẾT 11 BÀI THI SA HÌNH B2 CHI TIẾT NHẤT Đọc thêm

Qúa trình mở phiên điều trần vụ việc cạnh tranh không lành mạnh
Qúa trình mở phiên điều trần vụ việc cạnh tranh không lành mạnh

Vụ việc Công ty cổ phần Công ty Gedoen kiện đòi Công ty Trung Nam và Công ty Dược Bình Dương vì cạnh tranh không lành mạnh Đọc thêm

CÓ NÊN LỰA CHỌN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRUNG QUỐC?
CÓ NÊN LỰA CHỌN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRUNG QUỐC?

ưu thế trong việc đi xuất khẩu lao động Trung Quốc,, các ngành nghề chính, mức lương và lưu ý khi đi xuất khẩu lao động Trung Quốc Đọc thêm

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CÁC TÒA ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CÁC TÒA ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Danh sách địa chỉ tòa án nhân dân thuộc tỉnh Lạng Sơn STT Đơn vị Địa chỉ Điện thoại 1 Đọc thêm

TƯ DUY PHÁP LÝ THEO MÔ THỨC IRAC THẾ NÀO CHO ĐÚNG?
TƯ DUY PHÁP LÝ THEO MÔ THỨC IRAC THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

IRAC là gì? Nó được hiểu như thế nào, cách ứng dụng mô thức IRAC vào thực tiễn giải quyết vấn đề ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc trên một cách tường tận nhất. Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 52/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 52/2021/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về hiệu lực của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất khi chưa đăng ký quyền sử dụng đất Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 51/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 51/2021/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về xác định quyền sở hữu đối với khu vực để xe ô tô của nhà chung cư Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 50/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 50/2021/AL

Về quyền khởi kiện vụ án đòi lại tài sản của người được giao tài sản theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật Đọc thêm

ÁN LỆ SỐ 49/2021/AL
ÁN LỆ SỐ 49/2021/AL

(Sưu tầm.Lưu hành nội bộ)Về xác định quyết định hành chính ban hành không đúng thẩm quyền Đọc thêm