HUÝ NHẬT MẸ!

Thơ của Phạm Duy Khương

HUÝ NHẬT MẸ!

Tuổi thanh xuân, mẹ đã tặng con

Vỗ về che chở con, ngày tháng

Không quản thân chi, nuôi lớn khôn

Từng ngày thấp thoáng, bóng mẹ ơi.

Rồi một ngày, mẹ không còn nữa

Để lại mình con, cùng đất trời.

Hôm nay, con dâng hoa và nến

Cầu chúc mẹ yêu, mãi yên lòng.

****Chấp bút khai ngôn: Luật gia Phạm Duy Khương**** 

(Sản phẩm của FTC Việt Nam. Lưu hành nội bộ)