DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CÁC TÒA ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Danh sách địa chỉ tòa án nhân dân thuộc tỉnh Lạng Sơn

STT

Đơn vị

Địa chỉ

Điện thoại

1

TAND tỉnh Lạng Sơn

Số 422 Hùng Vương, Xã Mai Pha, TP Lạng Sơn.

0205. 3812.247

2

TAND thành phố Lạng Sơn

Số 7 Trần Hưng Đạo, P. Chi Lăng, TP Lạng Sơn.

0205. 3870.336

3

TAND huyện Hữu Lũng

Số 26, đường 19/8, khu An Ninh, Thị trấn Hữu Lũng.

0205. 3825019

4

TAND huyện Văn Lãng

Khu 8, TT Na Sầm, h. Văn Lãng, Lạng Sơn.

0205. 3880.181

5

TAND huyện Lộc Bình

Khu Hòa Bình, TT Lộc Bình, H. Lộc Bình, Lạng Sơn.

0205. 3840.254

6

TAND huyện Đình Lập

Khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, Lạng Sơn.

0205. 3846279

7

TAND huyện Cao Lộc

Số 2, khối 6, TT Cao Lộc, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

0205. 3861478

8

TAND huyện Văn Quan

Số 181, phố Đức Tâm 2, TT Văn Quan, huyện Văn Quan, Lạng Sơn.

0205. 3830054

9

TAND huyện Bắc Sơn

TK Minh Khai, TT Bắc Sơn, h.Bắc Sơn, Lạng Sơn.

0205. 3837227

10

TAND huyện Chi Lăng

K.Thống Nhất 2, TT Đồng Mỏ, h.Chi Lăng, Lạng Sơn.

0205. 3820248

11

TAND huyện Bình Gia

Khu 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, Lạng Sơn.

0205. 3834254

12

TAND huyện Tràng Định

Số 294, khu 5, TT Thất Khê, h. Tràng Định, Lạng Sơn.

0205. 3883073

"Sản phẩm của FTC Việt Nam. Lưu hành nội bộ"