CẦN CHUẨN BỊ HỒ SƠ GÌ KHI ĐĂNG KÍ NHÃN HIỆU

Các giấy tờ cần chuẩn bị khi đăng ký nhãn hiệu

CẦN CHUẨN BỊ HỒ SƠ GÌ KHI ĐĂNG KÍ NHÃN HIỆU

·      Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tiếp nhận đơn

Đơn đăng ký có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

- Bước 2: Thẩm định hình thức đơn.

Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn).

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

  • Giấy tờ cần chuẩn bị

1.Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu (02 bản) (Mẫu A.04 đăng ký NH);

2.Mẫu nhãn hiệu (05 mẫu, kích thước không lớn hơn 80×80 mm);

3. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

4. Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác.

5. Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện)

6. Bản sao tài liệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp (Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,…);

7. Chứng từ nộp phí, lệ phí;

8. Các tài liệu liên quan khác (nếu có);

“Sản phẩm thuộc FTC Việt Nam. Lưu hành nội bộ”