CÁCH CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ECUS

Các bước cài đặt phần mềm ECUS

CÁCH CÀI ĐẶT PHẦN MỀM ECUS

Bước 1: Trước khi cài đặt phải download phần mềm ECUS VNACCS 2015  trên trang thái sơn ( đặt ổ D để lưu) :

http://thaison.vn/webs/users/ECUS5VNACCS.aspx

http://thaison.vn/tai-phan-mem/ecus-2015

Để ý xem máy của mình là win 7 hay win 10 để down về cho chuẩn

Cài đặt theo 3 bước sau:

Sau đó phần mềm sẽ tự động vào forder : ổ D / ECUSDATA

Mình tải thêm phần ecus update ( down về  ổ D / ECUSDATA )

http://www.sunylog.com/webs/tin-cong-ty/tai-ban-cap-nhat-moi-nhat-cua-phan-mem-ecuss5-thai-son-43.html

Bước 2: Tải teamviewer về cài trên máy

https://download.com.vn/timkiem/teamviewer+12/index.aspx

Bước 3: Chuẩn bị cho mình thông tin 1 công ty chi tiết, tên công ty, địa chỉ, mã số thuế

Bước 4: Gọi điện đến hỗ trợ kỹ thuật của thái sơn  [ trần ngọc 036.2122 915 ], đọc ID teamviewer và pass word

Nói với Thái Sơn là mình là nhân viên xnk mới của công ty ở bước số 3 , cần cài đặt để truyền tờ khai

Bước 5: Cài xong phần mềm—OK

Note: Thái Sơn giờ đang bắt mua bản quyền nên xảy ra nhiều lỗi trong quá trình cài đặt ( vi dụ thiếu SQL )

“Sản phẩm trên thuộc FTC Việt Nam. Lưu hành nội bộ”