CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU

Một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

CÁC BIỆN PHÁP KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT CỦA EU

Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra một bộ chi tiết về các quy định về SPS để giảm hoặc loại bỏ rủi ro đối với động, thực vật và sức khỏe cộng đồng.

Các quy định của EU về kiểm dịch động thực vật bao gồm:

Quy định EC số 882/2004 đưa ra các quy tắc chính cho các biện pháp kiểm soát chính thức đảm bảo tuân thủ luật về thức ăn và thực phẩm, sức khỏe động vật và quy định phúc lợi động vật. Chương V của quy định này (Điều 14 đến Điều 25) đề cập đến các biện pháp kiểm soát thực phẩm đến từ các nước thứ ba.

Kiểm soát hải quan đảm bảo rằng động vật và các sản phẩm có nguồn gốc động vật đã qua kiểm tra vệ sinh thú y theo luật pháp EU trước khi vào lãnh thổ hải quan của EU

Quy định EC số 669/2009 yêu cầu các quốc gia thành viên tăng cường kiểm soát đối với một số mặt hàng thực phẩm nhập khẩu có nguồn gốc phi động vật.

Các quy định được thực hiện bởi cơ quan Hải quan theo Chỉ thị số 2000/29/EC về các biện pháp bảo vệ không cho phép đưa vào EU các sinh vật gây hại cho thực vật hoặc các sản phẩm thực vật và ngăn chặn sự lây lan của chúng trong cộng đồng.

Đối với các sản phẩm xuất khẩu sang thị trường EU phải đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, truy xuất nguồn gốc… Các sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ bị cảnh báo vi phạm các tiêu chuẩn an toàn chất lượng, và yêu cầu kiểm dịch từ các thị trường, thậm chí bị trả lại hàng hóa. 

(Sản phẩm của FTC. Lưu hành nội bộ)