BCVV số 03: Phân chia di sản thừa kế, hoàn thiện thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ FTC VIỆT NAM

Địa chỉ: Toà nhà FTC, Xóm 1, Xuân Nẻo, Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương.

CS1: Số 521&588 Trần Đăng Ninh, TP Lạng Sơn, T. Lạng Sơn.

ĐT: 02053.799.889 – 0912.468.505 – 0967.76.11.33

Email: luatsuphamduykhuong@gmail.com; Website: muaban186.com

BÁO CÁO VỤ VIỆC

I. Căn cứ pháp lý vụ việc:

 1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2015;

- Luật Công chứng 2014;

- Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013;

    - Nghị định 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

 1. Nội dung chi tiết:

Anh Vũ H khẳng định bản thân là người được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ tại thửa đất số 301, tờ bản đồ số 106, diện tích 179 m2, địa chỉ tại: thôn Đ, xã HĐ, thành phố L, tỉnh L. Mang tên bà Vũ T. Bởi vì đây là thửa đất được mua bằng tiền của anh H, gửi bà Vũ T đứng ra mua và làm thủ tục hộ. Nay bà T mất, nhu cầu sử dụng của bản thân đối với thửa đất đó nên anh H mong muốn nhận lại được thửa đất trên theo đúng quy định của pháp luật.

II. Nhận định Vụ việc:

 1. Nội dung thu thập:

Theo lời kể của ông Vũ H như sau:

Tôi xin không nêu lại nội dung, xin gửi đính kèm bản tự kể khi cần thiết.

 1. Nhận định pháp lý:

Thứ nhất: Phân chia di sản thừa kế của bà Vũ T

Bà Vũ T để lại di sản là Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 301, tờ bản đồ số 106, diện tích 179 m2, địa chỉ tại: thôn Đ, xã HĐ, thành phố L, tỉnh L có mục đích sử dụng là đất ở nông thôn được cấp theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh L cấp ngày 27/01/2017 là do mẹ đẻ của ông Vũ H là bà Vũ TL mua và nhờ bà Vũ T đứng tên.

Do không còn ai ở hàng thừa kế thứ nhất của bà T nên bà Vũ TX, bà Vũ TM, ông Vũ Văn G là các anh chị em ruột của bà T là những người thuộc hàng thừa kế thứ hai theo pháp luật sẽ được hưởng di sản thừa kế mà bà T để lại.

Bà TX, bà TM và ông G đã thoả thuận nhất trí bà Vũ TX sẽ hưởng toàn bộ di sản thừa kế mà bà T để lại. Do đó cần lập Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế giữa Bà TX, bà TM và ông G.

Để nhận thừa kế theo pháp luật cần pH thực hiện những thủ tục sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ yêu cầu công chứng văn bản thoả thuận hoặc khai nhận di sản thừa kế đến tổ chức hành nghề công chứng.

Hồ sơ gồm có:

+ Phiếu yêu cầu công chứng;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân gồm: Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh;

+ Giấy chứng tử của người chết.

Bước 2. Tổ chức hành nghề công chứng sẽ xem xét, kiểm tra tính xác thực của các loại giấy tờ trong hồ sơ.

Bước 3. Tổ chức hành nghề công chứng niêm yết tại UBND cấp xã nơi có di sản thừa kế trong thời hạn 15 ngày.

Bước 4. Sau thời gian niêm yết nếu không có khiếu nại, tố cáo, tổ chức hành nghề công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế hoặc khai nhận di sản thừa kế và trả kết quả công chứng.

Bước 5. Sau khi hoàn tất các thủ tục tại tổ chức hành nghề công chứng, nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

Hồ sơ gồm:

+ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản hoặc văn bản khai nhận di sản (có công chứng);

*Lưu ý: Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì pH có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

Trường hợp có nhiều người cùng hưởng di sản thừa kế là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng từ chối hưởng thì pH có văn bản từ chối hưởng quyền thừa kế.

+ Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân gồm: Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh;

Bước 6. Tiếp nhận hồ sơ

TH1: Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ pH thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định

TH2: Nếu hồ sơ đã đầy đủ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp.
Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã pH chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 7. Xử lý yêu cầu

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

+ Gửi thông tin địa chính đến cơ quan Thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp pH thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

+ Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp;

Trường hợp pH cấp Giấy chứng nhận thì lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

+ Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Bước 8. Trả kết quả

Người được cấp Giấy chứng nhận nộp lại bản chính giấy tờ theo quy định trước khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai: Bà Vũ TX thực hiện chuyển nhượng Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 301, tờ bản đồ số 106, diện tích 179 m2, địa chỉ tại: thôn Đ, xã HĐ, thành phố L, tỉnh L cho anh Vũ H.

Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

Bước 1: Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • ộ hồ sơ yêu cầu công chứng bao gồm:
 1. Dự thảo hợp đồng (nếu có)
 2. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 3. Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng (theo mẫu)
 4. Bản sao CMND, sổ hộ khẩu của các bên chuyển nhượng
 5. Giấy tờ chứng minh tài sản chung/riêng (Giấy đăng ký kết hôn/ giấy xác nhận tình trạng độc thân)
 6. Bản sao giấy tờ khác liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định pH có.

          *Lưu ý: Có địa phương, tổ chức công chứng yêu cầu trước khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người yêu cầu công chứng pH nộp kết quả thẩm định, đo đạc trên thực địa đối với thửa đất sẽ chuyển nhượng do Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ 

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tiến hành theo quy trình nếu đã đầy đủ.

Hồ sơ đầy đủ bao gồm:

 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (01 bản chính + 02 bản photo có chứng thực)
 2. CMND, hộ khẩu 2 bên chuyển nhượng (02 bản có chứng thực)
 3. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (02 bản có công chứng)
 4. Giấy tờ chứng minh tài sản chung/ riêng (giây xác nhận tình trạng hôn nhân, 02 bộ có chứng thực)
 5. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (01 bản chính)
 6. Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản chính)
 7. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản chính)
 8. Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (02 bản chính)
 9. Tờ khai đăng ký thuế
 10. Sơ đồ vị trí nhà đất (01 bản chính)

Kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, thời gian thủ tục sang tên kéo dài 10 ngày làm việc. 

Bộ hồ sơ sẽ được gửi đến cơ quan thuế và phòng Tài nguyên và Môi trường để xác định nghĩa vụ tài chính và tiến hành sang tên.

*Lưu ý: Tình huống chuyển nhượng một phần thửa đất thì người sử dụng đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc, tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện chuyển nhượng trước khi nộp hồ sơ.

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Văn phòng đăng ký đất đai sẽ gửi thông báo cho chủ thửa đất ngay khi có thông từ cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, chủ thửa đất nộp biên lai cho Văn phòng đăng ký đất đai để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tối đa là 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

“Sản phẩm của FTC Việt Nam. Lưu hành nội bộ”