Triết Giang du kí

Khi đến Chiết Giang, việc đầu tiên là Tôi đã đến viếng thăm, lễ phật tại ngôi chùa được coi là Cổ Tự lâu đời tại Trung Quốc. Tây Phương cổ tự nằm trên ngọn núi cao, với phong cảnh tuyệt vời. Với kiến trúc đi vào lòng người, một nơi am tự tuyệt trần. Sự tĩnh lặng làm cho lòng người huyên đảo. Hãy để Lâm Dương Đường dẫn bạn đi đến những nơi đó. Thưởng thức và chiêm ngưỡng. Liên hệ với chúng tôi: www.muaban186.com

Trả lời