CHI ĐOÀN CƠ SỞ

THÀNH LẬP CHI ĐOÀN CƠ SỞ DOANH NGHIỆP

Có nhiều người nói rằng: Không những Lâm Dương Đường là một Doanh nghiệp hoạt động Đa nghề, Đa ngành, Đa sản phẩm, Đa dịch vụ mà lại còn là một Doanh nghiệp Cống hiến nhiều vì cộng đồng, vì xã hội; lại còn là một đơn vị có đầy đủ và phấn đấu đầy đủ có các tổ chức đoàn thể chính trị như Chi Đoàn trực thuộc Huyện Đoàn, rồi sẽ đến Chi Bộ trực thuộc Huyện Uỷ,… Và còn là Hội viên Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh.

Những điều này chúng tôi cũng không vì mục đích tư lợi hay bon chen lớn lao gì cả. Mà chỉ đơn thuần làm được những gì có ý nghĩa lớn nhất, sân chơi bổ ích nhất, cuộc sống tốt đẹp nhất.

Hãy ra nhập Lâm Dương Đường chúng tôi để có công việc tốt nhất, môi trường làm việc tiên tiến nhất, chế độ đãi ngộ tốt nhất, thoả sức thăng tiến, thoả sức sáng tạo.

Hãy liên hệ sớm: 0912468505 – 0967761133; website: www.muaban186.com

 

Trả lời